Τράπεζες: Νέο εργασιακό μοντέλο και εθελουσίες φέρνει ο κορονοϊός

Μπροστά σε μια νέα εργασιακή πραγματικότητα θα βρεθεί πολύ γρήγορα το σύνολο των τραπεζοϋπαλλήλων, καθώς οι τράπεζες προχωρούν σε νέα μοντέλα εργασίας και δύο ακόμη προγράμματα εθελουσίας εξόδου.

Νέα μοντέλα εργασίας για το προσωπικών των τραπεζών και δύο ακόμη προγράμματα εθελουσίας εξόδου, πυροδοτεί η πανδημία του κορονοϊού στο χρηματοπιστωτικό σύστημα.

Χθες η διοίκηση της Eurobank ανακοίνωσε τις λεπτομέρειες του νέου προγράμματος εθελουσίας εξόδου, ακολουθεί σύντομα η Εθνική Τράπεζα, ενώ το σύνολο των τραπεζοϋπαλλήλων θα βρεθεί πολύ γρήγορα μπροστά σε μια νέα εργασιακή πραγματικότητα.

Έμπειρος τραπεζίτης επισημαίνει στο News247.gr ότι «η ψηφιοποίηση της οικονομίας απαίτησε τα τελευταία χρόνια νέα εργασιακά δεδομένα και μοντέλα απασχόλησης, η υιοθέτηση των οποίων φαίνεται πως επιταχύνεται πλέον υπό την πίεση και τα δεδομένα της υγειονομικής κρίσης».

Μάλιστα έχει ξεκινήσει ήδη η συζήτηση για μεσοπρόθεσμη εφαρμογή μοντέλων, όπως και της εξ αποστάσεως ή και εκπεριτροπής εργασίας σε εθελοντική βάση για το υφιστάμενο προσωπικό.

Στο τραπέζι βέβαια υπάρχουν υπό εξέταση και σενάρια που ξεκινούν από τη μείωση του προσωπικού μέχρι και την δύο μέρες εργασία με φυσική παρουσία την εβδομάδα και τις υπόλοιπες τρεις εξαποστάσεως.

Την αρχή η Eurobank

Χθες το απόγευμα η διοίκηση της Eurobank έθεσε υπ’ όψιν του συνόλου του προσωπικού το νέο πρόγραμμα εθελούσιας εξόδου με στόχο να αποχωρήσουν περισσότεροι από 300 εργαζόμενοι. Οι όροι και οι προϋποθέσεις είναι οι εξής:

1. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Το πρόγραμμα θα τεθεί σε ισχύ απότη Δευτέρα 07 Σεπτεμβρίου 2020 και θα διαρκέσει μέχρι και την Παρασκευή 02 Οκτωβρίου 2020.

2. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

Η συμμετοχή στο Πρόγραμμα είναι προαιρετική. Ο Όμιλος Eurobank επιφυλάσσεται ρητά του δικαιώματός του να μην αποδεχτεί τη συμμετοχή κάποιου εργαζόμενου στο ανώτερο πρόγραμμα, λαμβάνοντας υπόψη τις οργανωτικές και υπηρεσιακές ανάγκες των μονάδων καθώς και τη θέση του στην υπηρεσία.

3. ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Δικαίωμα συμμετοχής στο Πρόγραμμα έχουν όλοι οι εργαζόμενοι/δικηγόροι του Ομίλου Eurobank στην Ελλάδα που:

1. Είναι γεννημένοι πριν την 01.01.1968 και συμπληρώνουν 5 χρόνια αναγνωρισμένης υπηρεσίας στον Όμιλο κατά την 31/12/2020, ανεξαρτήτως εταιρείας / μονάδας / νομού απασχόλησης και θέσης εργασίας.

2. Είναι γεννημένοι από την 01.01.1968 έως και τις 31.12.1980, συμπληρώνουν 5 χρόνια αναγνωρισμένης υπηρεσίας στον Όμιλο κατά την 31.12.2020 και δεν απασχολούνται κατά την 01.09.2020 στις μονάδες / θέσεις εργασίας του Ομίλου που εξαιρούνται από τη συμμετοχή στο πρόγραμμα, όπως περιγράφονται ακολούθως στις εξαιρέσεις.

Διευκρινίζεται ότι οι ενδιαφερόμενοι που εμπίπτουν στις ανωτέρω περιπτώσεις απαιτείται να έχουν συμβάσεις εξηρτημένης εργασίας / έμμισθης εντολής αορίστου χρόνου. Σε περιπτώσεις δανεισμού προσωπικού τηςΤράπεζας σε άλλη θυγατρική του Ομίλου, καθώς και από θυγατρική του Ομίλου στηνΤράπεζα, για την υπαγωγή τους ή όχι στο Πρόγραμμα λαμβάνεται υπόψη η μονάδα απασχόλησης στη δανειζόμενη εταιρεία.

4. ΠΑΡΟΧΕΣ ΑΠΟ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Οι συμμετέχοντες στο Πρόγραμμα, καλούνται να επιλέξουν μεταξύ των παρακάτω παροχών:

1. ΕΦΑΠΑΞ Α

(Για όσους δηλώσουν συμμετοχή απόΔευτέρα 07.09.2020 έως και Κυριακή 27.09.2020)

Παροχή ενός συνολικού ποσού (Εφάπαξ Α), που θα καταβληθεί σε προκαθορισμένη ημερομηνία και πάντως όχι αργότερα από την ημερομηνία αποχώρησής τους.

2. ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ ΑΔΕΙΑ 2 ΕΤΩΝ

(Για όσους δηλώσουν συμμετοχή από Δευτέρα 07.09.2020 έως και Κυριακή 27.09.2020)

Παροχή μιας σταδιακής μηνιαίας καταβολής μεικτών μισθών και εργοδοτικών εισφορών για τα επόμενα 2 έτη λαμβάνοντας παράλληλα Αναγκαστική Άδεια για το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα πλέον ενός εφάπαξ ποσού (ποσοστό επί του εφάπαξ Α ποσού) που θα καταβληθεί με την έναρξη της αναγκαστικής άδειας.

3. ΑΝΑΓΚΑΣΤΙΚΗ ΑΔΕΙΑ 5 ΕΤΩΝ

(Για όσους δηλώσουν συμμετοχή απόΔευτέρα 07.09.2020 έως και Κυριακή 27.09.2020)

Αποκλειστικά όσοι είναι γεννημένοι πριν την 01.01.1968 θα έχουν την εξής επιπλέον επιλογή: Παροχή μιας σταδιακής μηνιαίας καταβολής μεικτών μισθών και εργοδοτικών εισφορών για τα επόμενα 5 έτη λαμβάνοντας παράλληλα Αναγκαστική Άδεια για το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα πλέον ενός εφάπαξ ποσού (ποσοστό επί του Εφάπαξ Α ποσού) που θα καταβληθεί με την έναρξη της αναγκαστικής άδειας και επιπλέον μιας οικειοθελούς παροχής {ποσοστό επί της αποζημίωσης καταγγελίας του Ν. 4093/2012(Ν.4194/2013 για τους δικηγόρους)}, όπως είχε διαμορφωθεί κατά την 01.09.2020, χωρίς οποιεσδήποτε μειώσεις μπορεί να προκύπτουν από το Νόμο 3198/55 ως τροποποιηθείς ισχύει που επίσης θα καταβληθεί με την έναρξη της αναγκαστικής άδειας.

4. ΕΦΑΠΑΞ Β

(Για όσους δηλώσουν συμμετοχή απόΔευτέρα 28.09.2020 έως και Παρασκευή 02.10.2020)

Παροχή ενός συνολικού ποσού (Εφάπαξ Β), που θα καταβληθεί σε προκαθορισμένη ημερομηνία και πάντως όχιαργότερα από την ημερομηνία αποχώρησής τους.

Ακολουθεί η Εθνική Τράπεζα

Νέο πρόγραµµα εθελουσίας εξόδου δρομολογεί για το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα και η διοίκηση της ΕθνικήςΤράπεζας με στόχο την αποχώρηση περίπου 1.000 εργαζομένων. Το πρόγραμμα – με περίπου ίδιους όρους με το προηγούμενο του 2019- είναι έτοιμο και η διοίκηση παρακολουθεί τη συγκυρία προκειμένου να το ανακοινώσει στην κατάλληλη συγκυρία.

Η Εθνική Τράπεζα έχει μάλιστα λάβει πρόβλεψη ύψους 90 εκατ. μέσα στο 2020 προκειμένου να καλύψει τη δαπάνη της νέας εθελουσίας. Η ΕΤΕ σήμερα απασχολεί λίγο πάνω από 1.000 ενοικιαζόμενουςυπαλλήλους και συνολικά περίπου 8.200 άτομα.

Σε ότι αφορά την AlphaBank σημειώνεται ότι η τράπεζα τρέχει τη διαδικασία απόσχισης της μονάδας διαχείρισης κόκκινων δανείων της τράπεζας, όπως και την πώληση της Cepal, που συνεπάγεται τη μεταφορά σε νέο εργοδότη 700-800 υπαλλήλων. Σήμερα η AlphaBank απασχολεί 7.321 εργαζοµένους έναντι 8.903 το 2017.

Μείωση καταστημάτων

Υπ’ αυτές τις συνθήκες αλλά και λόγω της μεγάλης άνθισης που γνωρίζουν λόγω του κορονοϊού οι ηλεκτρονικές συναλλαγές, είναι φυσικό επακόλουθό το πιστωτικό σύστημα να οδηγείται και σε σημαντική συρρίκνωση του δικτύου καταστημάτων. Η εκτίμηση που υπάρχει στο πιστωτικό σύστημα θέλει σε λίγους μήνες το συνολικό δίκτυο να είναι μειωμένο κατά 20 – 30% σε σχέση με σήμερα.

Παράλληλα στο σύνολό τους οι τράπεζες, σε μία ακόμη προσπάθεια να μειώσουν τα λειτουργικά κόστη τους, επεξεργάζονται σχέδια και για την καλύτερη δυνατή αξιοποίηση των ακινήτων που διαθέτουν με συγκέντρωση υπηρεσιών και εργασιών και φυσικά μείωση ενοικίων.

Είναι χαρακτηριστικό ότι στο πιστωτικό σύστημα στόχος είναι να εργάζεται εξ’ αποστάσεως το 70% του προσωπικού και μόνο το 30% να προσέρχεται στο γραφείο.

Πηγή: www.news247.gr

Κατηγορίες: Xρονολογική σειρά, Ενημέρωση, Εργασιακά, Τραπεζικά

 
 

Μην παραλείψετε να διαβάσετε:

Μονομερής πολιτική υπέρ των τραπεζών και των funds από την κυβέρνηση

  Αναδημοσιεύουμε παρακάτω το άρθρο του Κώστα Τσουκαλά που αναφέρεται στις διαπραγματεύσεις και στα μηδαμινά…

Αρχίζει η καταβολή των αναδρομικών από τον ΕΦΚΑ

Αναδημοσιεύουμε παρακάτω την ανακοίνωση του ΣΕΤΑΠ πουα αφορά την καταβολή των αναδρομικών απο τον ΕΦΚΑ.…

Περιμένοντας τους βαρβάρους;*

  Είθισται όταν γίνεται μια απεργία και μάλιστα επιτυχημένη, την επόμενη ή τις επόμενες μέρες…

Το αύριο μας ανήκει – αρκεί εμείς να φροντίσουμε γι’ αυτό σήμερα

Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε χθες η τετράωρη προειδοποιητική στάση εργασίας στην Αχαΐα, ενάντια στα σχέδια…

Δεν πάει άλλο… Στάση εργασίας την Τρίτη 24/05/2022 στο νομό Αχαΐας.

Το τελευταίο διάστημα έχουν ενταθεί οι μετακινήσεις συναδέλφων σε όλη την Ελλάδα από και προς…

Νομίζεις οτι δεν έχεις φωνή; ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ εκλογες ΣΕΤΑΠ 2022