Οργανισμός εργασίας

regulation

Αυτή η σελίδα είναι αφιερωμένη στον Οργανισμό εργασίας της Τράπεζας Πειραιώς. Τυχόν σχετικές δημοσιεύσεις, ακολουθούν στην συνέχεια.

ΣΚΟΠΟΣ – ΓΕΝΙΚΑ

Ο ‘Οργανισμός αύτός ρυθμίζει τά θέματα τού προσωπικού τής Τραπέζης Πειραιώς, όταν δέν ρυθμίζονται διαφορετικά από τή νομοθεσία, αύτή έξυπακούεται ότι είναι έπικρατέστερη, όχι όμως καί στά σημεία πού ό ‘Οργανισμός παρέχει μεγαλύτερη προστασία.

Η ρύμθιση τών θεμάτων πού δέν καλύπτονται, άμεσα ή έμμεσα, άπό τόν ‘Οργανισμό ή τη νομοθεσία καί τό Καταστατικό τής Τραπέζης καί πού οί έφαρμοζόμενες σ’ αύτά λύσεις είναι άμφίβολες καί προκαλούν δυσχέρειες, γίνεται μέ συνεννόηση τής Διοικήσεως τής Τραπέζης καί τού Συλλόγου τών ‘Υπαλλήλων της. Αν καί τότε έκδηλωθεί διάσταση απόψεων, όρίζεται κοινής έμπιστοσύνης έπιδιαιτητής γιά τήν όριστική έπίλυση τών θεμάτων αύτών.Σχετικές δημοσιεύσεις

Τα δήθεν…* Η Πολιτική στελέχωσης θέσεων εργασίας στην τράπεζα

29/11/2018Μετά βαΐων και κλάδων αναγγέλθηκε η νέα πολιτική Στελέχωσης Θέσεων Εργασίας (Υ.Σ. 1406 -26.06.18)…

 
 

Μην παραλείψετε να διαβάσετε:

Το αύριο μας ανήκει – αρκεί εμείς να φροντίσουμε γι’ αυτό σήμερα

Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε χθες η τετράωρη προειδοποιητική στάση εργασίας στην Αχαΐα, ενάντια στα σχέδια…

Δεν πάει άλλο… Στάση εργασίας την Τρίτη 24/05/2022 στο νομό Αχαΐας.

Το τελευταίο διάστημα έχουν ενταθεί οι μετακινήσεις συναδέλφων σε όλη την Ελλάδα από και προς…

Νομίζεις οτι δεν έχεις φωνή; ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ εκλογες ΣΕΤΑΠ 2022

Ζήτω η Εργατική Πρωτομαγιά!

Η Εργατική Πρωτομαγιά ως δικαίωμα και μνήμη. Φάρος φωτεινός των αγώνων μας. Η Εργατική Πρωτομαγιά…

Στιγμές από τη Γενική Συνέλευση του Σαββάτου 9 Απριλίου:*

Μαζική η συνέλευση (280 άτομα περίπου) και οι περισσότεροι συνάδελφοι παρακολούθησαν τη συνέλευση όλη την…

Ομιλία – Παρέμβαση του Σταμάτη Μπούκα στη Γενική Συνέλευση του ΣΕΤΑΠ στις 9/4/2022

Ομιλία – Παρέμβαση του Σταμάτη Μπούκα στη Γενική Συνέλευση του ΣΕΤΑΠ στις 9/4/2022