Οργανισμός εργασίας

regulation

Αυτή η σελίδα είναι αφιερωμένη στον Οργανισμό εργασίας της Τράπεζας Πειραιώς. Τυχόν σχετικές δημοσιεύσεις, ακολουθούν στην συνέχεια.

ΣΚΟΠΟΣ – ΓΕΝΙΚΑ

Ο ‘Οργανισμός αύτός ρυθμίζει τά θέματα τού προσωπικού τής Τραπέζης Πειραιώς, όταν δέν ρυθμίζονται διαφορετικά από τή νομοθεσία, αύτή έξυπακούεται ότι είναι έπικρατέστερη, όχι όμως καί στά σημεία πού ό ‘Οργανισμός παρέχει μεγαλύτερη προστασία.

Η ρύμθιση τών θεμάτων πού δέν καλύπτονται, άμεσα ή έμμεσα, άπό τόν ‘Οργανισμό ή τη νομοθεσία καί τό Καταστατικό τής Τραπέζης καί πού οί έφαρμοζόμενες σ’ αύτά λύσεις είναι άμφίβολες καί προκαλούν δυσχέρειες, γίνεται μέ συνεννόηση τής Διοικήσεως τής Τραπέζης καί τού Συλλόγου τών ‘Υπαλλήλων της. Αν καί τότε έκδηλωθεί διάσταση απόψεων, όρίζεται κοινής έμπιστοσύνης έπιδιαιτητής γιά τήν όριστική έπίλυση τών θεμάτων αύτών.Σχετικές δημοσιεύσεις

Τα δήθεν…* Η Πολιτική στελέχωσης θέσεων εργασίας στην τράπεζα

29/11/2018Μετά βαΐων και κλάδων αναγγέλθηκε η νέα πολιτική Στελέχωσης Θέσεων Εργασίας (Υ.Σ. 1406 -26.06.18)…

 
 

Μην παραλείψετε να διαβάσετε:

Μονομερής πολιτική υπέρ των τραπεζών και των funds από την κυβέρνηση

  Αναδημοσιεύουμε παρακάτω το άρθρο του Κώστα Τσουκαλά που αναφέρεται στις διαπραγματεύσεις και στα μηδαμινά…

Αρχίζει η καταβολή των αναδρομικών από τον ΕΦΚΑ

Αναδημοσιεύουμε παρακάτω την ανακοίνωση του ΣΕΤΑΠ πουα αφορά την καταβολή των αναδρομικών απο τον ΕΦΚΑ.…

Περιμένοντας τους βαρβάρους;*

  Είθισται όταν γίνεται μια απεργία και μάλιστα επιτυχημένη, την επόμενη ή τις επόμενες μέρες…

Το αύριο μας ανήκει – αρκεί εμείς να φροντίσουμε γι’ αυτό σήμερα

Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε χθες η τετράωρη προειδοποιητική στάση εργασίας στην Αχαΐα, ενάντια στα σχέδια…

Δεν πάει άλλο… Στάση εργασίας την Τρίτη 24/05/2022 στο νομό Αχαΐας.

Το τελευταίο διάστημα έχουν ενταθεί οι μετακινήσεις συναδέλφων σε όλη την Ελλάδα από και προς…

Νομίζεις οτι δεν έχεις φωνή; ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ εκλογες ΣΕΤΑΠ 2022