Πλήρης οδηγός για το ΤΕΑ- Όλα τα υπηρεσιακά σημειώματα.

Αναδημοσιεύουμε τα υπηρεσιακά σημειώματα 1582 και 1593/2020 που αφορούν το νέο ταμείο το Τ.Ε.Α. Παρακάτω οι χρηστικές πληροφορίες με ερωτήσεις και απαντήσεις για το νέο ταμείο καθώς και οι πληροφορίες για την συμπλήρωση και αποστολή της αίτησης εγγραφής.

Υ.Σ.1583/2020

Θέμα: Το νέο μας ταμείο | Πληροφορίες για συμπλήρωση & αποστολή αίτησης εγγραφής

Αγαπητοί συνάδελφοι,

Σε συνέχεια προηγούμενης επικοινωνίας διευκρινίζεται ότι, για τους εργαζόμενους με εξαρτώμενα μέλη τα οποία δεν είναι σωστά καταχωρημένα στον ΕΦΚΑ, η διαδικασία για την έκδοση Βεβαίωσης Ασφάλισης ΕΦΚΑ είναι:

Ενημέρωση για τα δικαιολογητικά από την ιστοσελίδα https://www.efka.gov.gr/el/asphalistike-ikanoteta (ερωτήσεις 8 & 11)

Τηλεφωνική επικοινωνία στον ΕΦΚΑ με βάση τον τόπο κατοικίας https://www.efka.gov.gr/el/semeia-exypereteses-misthoton για τη διαδικασία αποστολής/προσκόμισης των δικαιολογητικών

Εκτύπωση της σελίδας του ΕΦΚΑ «Ατομικά Στοιχεία» με τα ορθώς συμπληρωμένα εξαρτώμενα μέλη

Τόσο η παραπάνω Βεβαίωση, όσο και η υπογεγραμμένη Αίτηση Εγγραφής στο ταμείο, λόγω του αυξημένου ποσοστού τηλεργασίας, μπορούν να σταλούν με εσωτερική αλληλογραφία έως τέλος Ιανουαρίου 2021.

Διευκρινήσεις και περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το νέο μας ταμείο θα βρείτε στην ιστοσελίδα, στις Συχνές Ερωτήσεις εδώ.

Σας υπενθυμίζουμε ότι μπορείτε να ενταχθείτε στο ταμείο από αυτό το μήνα και να επωφεληθείτε των παροχών, υποβάλλοντας ηλεκτρονικά την αίτησή σας έως και τις 14 Δεκεμβρίου εδώ.

Σας ευχαριστούμε,

Ανθρώπινο Δυναμικό Ομίλου

Υ.Σ. 1582/2020

Συχνές ερωτήσεις

Ποιοι μπορούν να γίνουν μέλη του ΤΕΑ;

Στην ασφάλιση του ΤΕΑ μπορούν να ενταχθούν μόνο οι εργαζόμενοι στις εταιρίες του Ομίλου Τράπεζας Πειραιώς που έχουν έμμισθη σχέση εργασίας αορίστου χρόνου.
Ειδικά για τις παροχές ευρείας ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, υπάρχει δυνατότητα να ασφαλίζονται και τα εξαρτώμενα μέλη της οικογένειας κάθε άμεσα ασφαλισμένου.

Τι χρειάζεται να κάνω σε περίπτωση που θέλω να προσθέσω εξαρτώμενα μέλη στη συμπληρωματική ιατροφαρμακευτική περίθαλψη;

Αποστέλλω αντίγραφο Ατομικών Στοιχείων ΕΦΚΑ ή φωτοτυπία της πρώτης σελίδας του βιβλιαρίου υγείας με εσωτερική αλληλογραφία στη διεύθυνση Αμερικής 4 (παραλήπτης ΤΕΑ Ομίλου Τράπεζας Πειραιώς).

Το αντίγραφο Ατομικών Στοιχείων μπορούμε να το προμηθευτούμε ηλεκτρονικά μπαίνοντας στο https://apps.ika.gr/eAccess/login.xhtml → ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΣΤΟ TAXISNET → Εισαγωγή κωδικών → ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Σε περίπτωση που τα εξαρτώμενα μέλη δεν εμφανίζονται σωστά καταχωρημένα στον ΕΦΚΑ μπορούμε να τα διορθώσουμε ακολουθώντας τα παρακάτω βήματα:

 1. Ενημέρωση για τα δικαιολογητικά από την ιστοσελίδα https://www.efka.gov.gr/el/asphalistike-ikanoteta (ερωτήσεις 8 & 11)
 2. Τηλεφωνική επικοινωνία στον ΕΦΚΑ με βάση τον τόπο κατοικίας https://www.efka.gov.gr/el/semeia-exypereteses-misthoton για τη διαδικασία αποστολής/προσκόμισης των δικαιολογητικών
 3. Εκτύπωση της σελίδας «Ατομικά Στοιχεία» με τα ορθώς συμπληρωμένα εξαρτώμενα μέλη και αποστολή με εσωτερική αλληλογραφία έως τέλος Ιανουαρίου 2021.

Πότε και πώς μπορώ να γραφτώ στο ΤΕΑ;

Στο ΤΕΑ μπορούμε να εγγραφούμε οποιαδήποτε στιγμή συμπληρώνοντας ηλεκτρονικά την αίτηση εγγραφής στο site του TEA και στη συνέχεια αποστέλλοντάς την με πρωτότυπη υπογραφή στην έδρα του ΤEA Ομίλου Τράπεζας Πειραιώς: Αμερικής 4, 105 64 Αθήνα.

Ειδικά για τις εγγραφές του Δεκεμβρίου και για όσους βρίσκονται σε τηλεργασία/άδεια, δίνεται η δυνατότητα να στείλουν την υπογεγραμμένη αίτηση τους έως το τέλος Ιανουαρίου 2021.

Ποια είναι τα φορολογικά οφέλη που έχω με την εγγραφή μου στο ΤΕΑ;

 • Οι εισφορές (τακτικές και έκτακτες) απαλλάσσονται πλήρως της φορολογίας και μειώνουν το φορολογητέο εισόδημα, σύμφωνα με το ισχύον φορολογικό καθεστώς
 • Το χρηματικό ποσό που λαμβάνουμε εφάπαξ (κεφάλαιο και αποδόσεις) είναι αφορολόγητο και εξαιρείται από την Ειδική Εισφορά Αλληλεγγύης, σύμφωνα με το ισχύον φορολογικό καθεστώς

Με την εγγραφή μου στο ταμείο, είναι υποχρεωτική η ασφάλισή μου και στους δύο ενεργούς κλάδους (συνταξιοδοτικών & συμπληρωματικών παροχών);

Με την εγγραφή στο ΤΕΑ εντασσόμαστε αυτόματα στο συνταξιοδοτικό πρόγραμμα.
Η ένταξη στο πρόγραμμα ασφάλισης ζωής και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης είναι προαιρετική αλλά προσφέρεται και καλύπτεται από την Τράπεζα, καθώς έχει μόνο εργοδοτικές εισφορές.

Ποιες είναι οι καλύψεις για τη ζωή και ιατροφαρμακευτική περίθαλψη;

Μέχρι να ενεργοποιηθεί ο κλάδος ζωής και ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης στο ΤΕΑ, οι καλύψεις θα παρέχονται κανονικά μέσω του Ομαδικού Ασφαλιστηρίου 4000 με την ΝΝ.
Θα ενημερωθείτε άμεσα όταν ενεργοποιηθεί ο Κλάδος.

Τι ποσό πρέπει να καταβάλλω και τι αναλαμβάνει η Τράπεζα;

Η εισφορά του ασφαλισμένου είναι ελεύθερη και ανάλογη με το εφάπαξ ποσό σύνταξης που επιθυμεί να χτίσει.
Μπορεί να είναι από μηδενική (επιλογή ποσοστού συμμετοχής 0%) έως και 20% (ακέραιος αριθμός) στο μικτό μηνιαίο μισθό, επί 14 φορές ετησίως.
Οι τακτικές εργοδοτικές εισφορές είναι 2% στο μικτό μηνιαίο μισθό, επί 14 φορές ετησίως (συμπεριλαμβάνονται μισθοδοσίες δώρων Χριστουγέννων, Πάσχα και Επιδόματος Αδείας).

Μπορώ να μεταβάλω το ποσοστό εισφοράς μου; Τι ενέργεια χρειάζεται να κάνω;

Το ποσοστό της εισφοράς μπορεί να μεταβληθεί, να αυξηθεί ή να μειωθεί, έως και δύο φορές το χρόνο, με υποβολή αίτησης μεταβολής ηλεκτρονικά στο site. Συγκεκριμένα για αιτήσεις που κατατίθενται από 1 Ιανουαρίου έως 30 Ιουνίου η μεταβολή πραγματοποιείται τον επόμενο Ιούλιο, και για αιτήσεις από την 1 Ιουλίου έως 31 Δεκεμβρίου, τον επόμενο Ιανουάριο.

Έχω τη δυνατότητα έκτακτης εισφοράς στο ΤΕΑ; Κάθε πότε;

Ναι μπορούν να πραγματοποιηθούν έκτακτες καταβολές, έως δυο φορές το χρόνο.

Κάθε ασφαλισμένος του TEA θεμελιώνει το δικαίωμα να λάβει την εφάπαξ παροχή, εφόσον συντρέχει μια εκ των υποθέσεων (άρθρο 29, παρ. 1, (α) έως (γ), του Κανονισμού Παροχών):

 • Συνταξιοδοτηθεί λόγω γήρατος ή αναπηρίας από τον κύριο φορέα ασφάλισης του.
 • Συμπληρώσει την ηλικία των 58 ετών με χρόνο ασφάλισης στο ΤΕΑ τουλάχιστον 2 έτη
 • Συμπληρώσει την ηλικία των 54 ετών και άνω, με χρόνο ασφάλισης στο ΤΕΑ τουλάχιστον 5 έτη
 • Ανεξαρτήτως ορίου ηλικίας, εφόσον έχει τουλάχιστον 15 έτη ασφάλισης στο ΤΕΑ
 • Σε περίπτωση απώλειας ζωής, οπότε η παροχή αποδίδεται στους δικαιούχους όπως αυτοί έχουν οριστεί από τον ασφαλισμένο.

Σε περίπτωση αποχώρησης από το ΤΕΑ, υπάρχει δικαίωμα επανένταξης αλλά δεν θα ισχύουν οι παραπάνω ευνοϊκοί όροι.

Ποιο είναι το ποσό της παροχής που θα λάβω;

Εφόσον ο ασφαλισμένος πληροί μια από τις παραπάνω προϋποθέσεις,λαμβάνει το σύνολο του Ατομικού Λογαριασμού του, ο οποίος περιλαμβάνει:
(α) τις τακτικές εργοδοτικές εισφορές
(β) τις προαιρετικές εισφορές ασφαλισμένου μέλους
(γ) τις έκτακτες εργοδοτικές εισφορές και τις έκτακτες εισφορές μέλους
(δ) τις αποδόσεις που αντιστοιχούν έως και την ημερομηνία εκκαθάρισης της παροχής

Περιπτώσεις ασφάλισης στο ΤΕΑ για 3 έτη και κάτω

 • Είμαι ασφαλισμένος 1,5 έτος στο ΤΕΑ και αποχωρώ από την Τράπεζα. Τι ποσό θα λάβω από το ταμείο και πότε;
  Σε αυτή την περίπτωση ο ασφαλισμένος θα λάβει τις ατομικές του εισφορές και τις αποδόσεις των επενδύσεων που αντιστοιχούν έως και την ημερομηνία εκκαθάρισης της παροχής, όταν συνταξιοδοτηθεί από τον κύριο φορέα ασφάλισής του.
 • Είμαι ασφαλισμένος 1,5 έτος στο ΤΕΑ, αποχωρώ από την Τράπεζα και δε λαμβάνω σύνταξη από κύριο φορέα ασφάλισης. Τι ποσό θα λάβω από το ταμείο και πότε;
  Σε αυτή την περίπτωση ο ασφαλισμένος θα λάβει τις ατομικές του εισφορές και τις αποδόσεις των επενδύσεων το αργότερο στα 67 με τη λήψη της εθνικής σύνταξης. Σήμερα ισχύει ότι πρέπει να έχουν συμπληρωθεί τουλάχιστον 15 χρόνια ασφάλισης για τη λήψη της εθνικής σύνταξης.
 • Είμαι ασφαλισμένος 2 έτη στο ΤΕΑ και αποχωρώ από την Τράπεζα. Τι ποσό θα λάβω από το ταμείο και πότε;
  Σε αυτή την περίπτωση ο ασφαλισμένος θα λάβει τις ατομικές του εισφορές και τις αποδόσεις των επενδύσεων, είτε στα 58 έτη ηλικίας του με 2 έτη ασφάλισης ή κατά την συνταξιοδότησή του από τον κύριο φορέα ασφάλισης.
 • Είμαι ασφαλισμένος 3 έτη στο ΤΕΑ και αποχωρώ από την Τράπεζα. Τι ποσό θα λάβω από το ταμείο και πότε;
  Σε αυτή την περίπτωση ο ασφαλισμένος θα λάβει τις ατομικές του εισφορές και τις αποδόσεις των επενδύσεων, είτε στα 58 έτη ηλικίας του ή κατά την συνταξιοδότησή του από τον κύριο φορέα ασφάλισης.

Τι γίνεται εάν διαγραφώ οικειοθελώς ή αποχωρήσω από την Τράπεζα;

Σε αυτή την περίπτωση προβλέπεται εφάπαξ παροχή, η οποία συνίσταται σε ποσοστό επί του κεφαλαίου που έχει συσσωρευθεί στον Ατομικό Λογαριασμό του ασφαλισμένου. Το ποσοστό αυτό είναι ανάλογο του χρόνου ασφάλισης στο ταμείο και καθορίζεται ως εξής:

 • 100% του τμήματος του Ατομικού Λογαριασμού που προκύπτει από τις εισφορές του μέλους, τακτικές και έκτακτες και
 • 100% του τμήματος του Ατομικού Λογαριασμού που προκύπτει από τις εργοδοτικές εισφορές στην περίπτωση που έχουν συμπληρωθεί 3 έτη ασφάλισης στο ταμείο. Εάν δεν έχουν συμπληρωθεί 3 έτη ασφάλισης, το ποσοστό των εργοδοτικών εισφορών είναι μηδενικό.

Σε περίπτωση που κατά την αποχώρηση από τον Όμιλο Τράπεζας Πειραιώς ένα μέλος δεν ικανοποιεί τις προϋποθέσεις θεμελίωσης δικαιώματος, θα πρέπει να περιμένει μέχρι τις συμπληρώσει για να λάβει την παροχή του. Κατ’ εξαίρεση, αν ο ατομικός λογαριασμός είναι μικρότερος από €2.000 μπορεί να τον λάβει άμεσα.

Πώς μπορώ να δηλώσω μεταβολή των στοιχείων;

Η δήλωση μεταβολής στοιχείων γίνεται με την υποβολή της σχετικής αίτησης ηλεκτρονικά στην πλατφόρμα διαχείρισης του ΤΕΑ.

Πώς θα ενημερώνομαι για την εξέλιξη του ατομικού λογαριασμού;

Ο ασφαλισμένος έχει τη δυνατότητα να παρακολουθεί καθημερινά την πορεία του Ατομικού του Λογαριασμού μέσω της πλατφόρμα διαχείρισης του ΤΕΑ.

Ποιος θα έχει πρόσβαση στα προσωπικά μου στοιχεία που θα καταθέσω στο ΤΕΑ;

Τα στελέχη του ΤΕΑ και οι εξωτερικοί του συνεργάτες (ΑΟΝ & ΝΝ).

Ποιοι επενδυτικοί κανόνες διέπουν τη λειτουργία του Ταμείου;

H επενδυτική στρατηγική του ταμείου υλοποιείται από την θυγατρική του Ομίλου, Πειραιώς ΑΕΔΑΚ Asset Management, σύμφωνα με τις αρχές της συντηρητικής/συνετής διαχείρισης, διασποράς και ποιότητας των επενδυτικών επιλογών. Το ταμείο υπόκειται σε αυστηρή εποπτεία από 3 δημόσιους φορείς, τη Διεύθυνση Επαγγελματικής Ασφάλισης στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, την Εθνική Αναλογιστική Αρχή και την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς.

Κατηγορίες: Xρονολογική σειρά, Άλλα Υπηρ. θέματα, Τράπεζα Πειραιώς

 
 

Μην παραλείψετε να διαβάσετε:

Μονομερής πολιτική υπέρ των τραπεζών και των funds από την κυβέρνηση

  Αναδημοσιεύουμε παρακάτω το άρθρο του Κώστα Τσουκαλά που αναφέρεται στις διαπραγματεύσεις και στα μηδαμινά…

Αρχίζει η καταβολή των αναδρομικών από τον ΕΦΚΑ

Αναδημοσιεύουμε παρακάτω την ανακοίνωση του ΣΕΤΑΠ πουα αφορά την καταβολή των αναδρομικών απο τον ΕΦΚΑ.…

Περιμένοντας τους βαρβάρους;*

  Είθισται όταν γίνεται μια απεργία και μάλιστα επιτυχημένη, την επόμενη ή τις επόμενες μέρες…

Το αύριο μας ανήκει – αρκεί εμείς να φροντίσουμε γι’ αυτό σήμερα

Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε χθες η τετράωρη προειδοποιητική στάση εργασίας στην Αχαΐα, ενάντια στα σχέδια…

Δεν πάει άλλο… Στάση εργασίας την Τρίτη 24/05/2022 στο νομό Αχαΐας.

Το τελευταίο διάστημα έχουν ενταθεί οι μετακινήσεις συναδέλφων σε όλη την Ελλάδα από και προς…

Νομίζεις οτι δεν έχεις φωνή; ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ εκλογες ΣΕΤΑΠ 2022