Οδηγίες της τράπεζας για την εφαρμογή της Π.Ν.Π. για τον Κοροναϊό

Δημοσιεύουμε παρακάτω την οδηγία της τράπεζας για την εφαρμογή της ΠΝΠ για τον Κοροναϊό.

…………………………………………………………..

Προς: Ανθρώπινο Δυναμικό Ομίλου Τράπεζας Πειραιώς                          Αριθ. 2020/1103

Θέμα: Δράσεις Business Continuity Planning (BCP) σε Σχέση με την Aντιμετώπιση και Πρόληψη του COVID-19 (άδειες εργαζομένων, τηλεεργασία, χωροταξικές αλλαγές και περιορισμός κίνησης στα καταστήματα)

Η Τράπεζα Πειραιώς, στo πλαίσιο της συντεταγμένης προσπάθειας στην οποία επιδίδεται τις τελευταίες εβδομάδες περί αποτροπής εξάπλωσης του κορωνοϊoύ COVID-19, έχει δρομολογήσει σειρά προληπτικών μέτρων σε λειτουργικό επίπεδο αναφορικά με τα Σχέδια Επιχειρησιακής Συνέχειας (Business Continuity Plans) των μονάδων της, καλύπτοντας την περίπτωση περαιτέρω διάδοσης του ιού.

Όλες οι ενέργειες που παρατίθενται πιο κάτω αφορούν σε λήψη προληπτικών μέτρων και εντάσσονται στο Σχέδιο Επιχειρησιακής Συνέχειας της Τράπεζας, επιτρέποντας την απρόσκοπτη λειτουργία της με ικανό αριθμό εργαζομένων ανά μονάδα, ταυτόχρονα με την τήρηση όλων των ιατρικών οδηγιών και τη διασφάλιση της υγείας εργαζομένων και συναλλασσόμενων. Ταυτόχρονα, είναι απαραίτητη η διατήρηση επαρκούς αριθμού εργαζομένων ανά μονάδα δικτύου εκτός θέσης εργασίας για λόγους επιχειρησιακής συνέχειας ώστε να υφίσταται πάντα διαθέσιμο ανθρώπινο δυναμικό για τη λειτουργία του δικτύου, καθώς για τα καταστήματα δεν είναι δυνατή η τηλεεργασία.

Α. Business Continuity Planning

i. Προληπτικός διαχωρισμός κρίσιμων ρόλων

Η Τράπεζα έχει προβεί σε χωροταξικό διαχωρισμό των κρίσιμων μονάδων σε διαφορετικά κτήρια της Τράπεζας για λόγους διασποράς κινδύνου. Παράλληλα, συνεχίζει πλάνο μετακινήσεων, καλύπτοντας το σύνολο των κεντρικών υπηρεσιών, εναλλάσσοντας προσωπικό ομοειδών ρόλων μεταξύ ορόφων εντός του ιδίου  κτηρίου με την προϋπόθεση ότι για να επιτευχθεί μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα του μέτρου, θα πρέπει να ελαχιστοποιηθούν οι δια ζώσης επικοινωνίες του προσωπικού που διαμοιράσθηκε. Με τον τρόπο αυτό επιτυγχάνεται μείωση του κινδύνου να τεθούν σε κατ’ οίκον περιορισμό 14 ημερών όλοι οι εργαζόμενοι μιας μονάδας βάσει των οδηγιών ιχνηλάτησης του Ε.Ο.Δ.Υ.

ii. Work from home (τηλε-εργασία)

Η Τράπεζα έχει ολοκληρώσει τον τεχνολογικό σχεδιασμό, ώστε σε περίπτωση ανάγκης μεταφοράς ομάδας ή μεμονωμένων εργαζομένων σε καθεστώς κατ’ οίκον περιορισμού λόγω του COVID-19 ή για λόγους εξασφάλισης επιχειρησιακής συνέχειας (αφού έχει προηγηθεί συνεννόηση και έγκριση του Group HR – μέσω του αρμόδιου HR Business Partner), να δύναται να παρέχει στους εργαζομένους της πρόσβαση για εργασία από το σπίτι (Work From Home) μέσω του προσωπικού τους Η/Υ. Στην περίπτωση αυτή, το προσωπικό που βρίσκεται στο σπίτι θα εντάσσεται με ευθύνη του αρμόδιου Διευθυντή / Γενικού Διευθυντή σε 2 κατηγορίες προσβάσεων: light users και heavy users. Ο Διευθυντής της μονάδας θα πρέπει να αποστέλλει με e-mail στον αρμόδιο HR Business Partner τη λίστα των εργαζομένων που θα εργασθούν απομακρυσμένα, αναγράφοντας τις εξής πληροφορίες:

oνοματεπώνυμο εργαζομένων

αριθμός μητρώου

κατηγορία πρόσβασης (light/heavy)

user id εργαζομένων

computer name (H/Y γραφείου) / εταιρικό laptop

αριθμό κινητού τηλεφώνου (εταιρικού ή προσωπικού) και

λειτουργικό κινητού τηλεφώνου (iphone/android).

Η εν λόγω λίστα θα προωθείται στη συνέχεια από το Group HR  στην Οργάνωση και Ποιότητα Λειτουργίας Ομίλου στην ηλεκτρονική διεύθυνση (BCP@piraeusbank.gr).

Προτείνεται στους επικεφαλής των μονάδων να συλλέξουν ήδη τα παραπάνω στοιχεία των εργαζομένων της μονάδας τους σε ένα αρχείο, κάνοντας χρήση του συνημμένου, προκειμένου να είναι εύκολα ανακτήσιμη η πληροφορία σε περίπτωση που χρειαστεί.

Στους light users θα δίνεται η δυνατότητα χρήσης του webmail (στο οποίο έχει ήδη πρόσβαση το σύνολο του ανθρώπινου δυναμικού της Τράπεζας), του Cisco jabber ώστε να παρέχεται η δυνατότητα λήψης και κλήσης  τηλεφωνημάτων (5ψηφια) από το κινητό τηλέφωνο του εργαζόμενου ως να βρισκόταν στο γραφείο του και της εφαρμογής Microsoft Teams που αποτελεί εργαλείο collaboration με δυνατότητες επικοινωνίας, διαμοιρασμού αρχείων, οθόνης, posting, δημιουργίας ομάδων και υποομάδων, tele-video conferences κλπ. Οι ελάχιστες απαιτήσεις λειτουργίας της συγκεκριμένης λύσης είναι η ύπαρξη προσωπικού υπολογιστή, προσωπικού ή εταιρικού laptop και η ύπαρξη σύνδεσης Internet.

Οι heavy users θα έχουν, πλέον των ανωτέρω, δυνατότητα πλήρους πρόσβασης στον Η/Υ του γραφείου τους (email, αρχεία, εφαρμογές) μέσω του προσωπικού τους υπολογιστή. Οι ελάχιστες απαιτήσεις λειτουργίας της συγκεκριμένης λύσης είναι η ύπαρξη προσωπικού υπολογιστή, προσωπικού ή εταιρικού laptop και η ύπαρξη σύνδεσης internet με λειτουργικό σύστημα στον οικιακό Η/Υ, windows 8.1 ή μεταγενέστερο.

Οι οδηγίες στους light / heavy users για τη χρήση των παραπάνω εφαρμογών θα αποστέλλονται από την αρμόδια μονάδα BCP της Οργάνωσης & Ποιότητας Λειτουργίας, μέσω Microsoft Teams ή e-mail στον εργαζόμενο.

Υπενθυμίζεται ότι όλο το ανθρώπινο δυναμικό έχει δυνατότητα πρόσβασης στο εταιρικό e-mail από τον Η/Υ ή laptop εκτός του δικτύου της Τράπεζας καθώς και από tablet ή κινητό τηλέφωνο. Οι ενέργειες, στις οποίες θα πρέπει να προβεί ένας χρήστης, για να μπορέσει να έχει πρόσβαση στην εφαρμογή του email περιγράφονται στο συνημμένο αρχείο «οδηγίες πρόσβασης στο email».

Τέλος, σημειώνεται ότι η Τράπεζα έχει προμηθευτεί μικρό αριθμό εταιρικών laptops, προκειμένου να χρησιμοποιούνται από μονάδες με πολύ κρίσιμες λειτουργίες για σκοπούς BCP (BCP laptops), μέσω των οποίων οι χρήστες δύνανται να αποκτούν, μέσω απομακρυσμένης πρόσβασης, τον έλεγχο του Η/Υ του γραφείου τους.

Είναι σημαντικό οι εργαζόμενοι που θα απαιτηθεί να εργάζονται από το σπίτι να χρησιμοποιούν τα παραπάνω εργαλεία και να μην καταφεύγουν σε χρήση εταιρικού κινητού τηλεφώνου όταν είναι διαθέσιμες οι ως άνω εναλλακτικές.

Β. Άδειες Εργαζομένων

Παράλληλα, στο πλαίσιο των προληπτικών μέτρων που ανακοινώθηκαν από το Υπουργείο Υγείας για την αποτροπή εξάπλωσης του COVID-19 και με στόχο την ευθυγράμμιση της Τράπεζας Πειραιώς στην κατεύθυνση εφαρμογής των μέτρων, την υποστήριξη των εργαζομένων της και την εξασφάλιση της επιχειρησιακής της συνέχειας προχωρά σε κατηγοριοποίηση και  ενημέρωση των εργαζομένων της για τις επιλογές αδειών και την ορθή αξιοποίησή τους.

i. Άδεια Ειδικού Σκοπού

Σε περίπτωση που εργαζόμενος χρειαστεί να απουσιάσει ώστε να παραμείνει με τα τέκνα του, εξαιτίας της Υπουργικής Απόφασης αναστολής της εκπαιδευτικής λειτουργίας, και με βάση τον ορισμό των δικαιούχων στη σχετική ΠΝΠ, τότε ο Επικεφαλής της Μονάδας / Absence Manager, καταχωρεί στο HRMS την Άδεια Ειδικού Σκοπού (διάρκειας κατ’ ελάχιστον 3 ημερών) για όλες τις ημέρες απουσίας του εργαζομένου, σημειώνοντας στα σχόλια: COVID-19. Στη συνέχεια, η Τράπεζα θα προβεί στις κατάλληλες ενέργειες για την κατανομή των αναλογούντων ημερών κανονικής αδείας (1 ημέρας κανονικής αδείας για κάθε 3 ημέρες). Για τη χρήση αυτού του τύπου αδείας ο εργαζόμενος απαιτείται να προσκομίσει την κατάλληλη υπεύθυνη δήλωση, αναφέροντας τις ημέρες χρήσης της αδείας σε σχέση με τον έτερο γονέα.

ii. Άδεια Ασθενείας λόγω Προσβολής από τον Ιό

Στην απευκταία περίπτωση που εργαζόμενος χρειαστεί να λείψει με άδεια ασθενείας που αφορά σε επιβεβαιωμένο κρούσμα COVID-19, ο Επικεφαλής της Μονάδας / Αbsence Manager θα καταχωρίσει και θα εγκρίνει Άδεια Ασθενείας, σημειώνοντας στα σχόλια: COVID-19. Όλες οι άδειες ασθενείας θα καταχωρούνται άμεσα στο HRMS (σύμφωνα με την πολιτική αδειών της Τράπεζας, όπως  περιγράφεται στην παρακάτω τοποθεσία: HR Portal – Eργασιακό Πλαίσιο – Αναρρωτική Άδεια).

iii. Δικαιολογημένη Απουσία

Σε περίπτωση που δοθεί οδηγία από τη Γενική Ιατρό, κα Ζαρζακοπούλου ή από αρμόδιο επίσημο φορέα (π.χ. Ε.Ο.Δ.Υ.) ή από τη Διοίκηση της Τράπεζας ότι εργαζόμενος θα πρέπει να παραμείνει σε κατ’ οίκον περιορισμό χωρίς να υπάρχει νόσος, αλλά για λόγους προστασίας και πρόληψης ή για λόγους εξασφάλισης επιχειρησιακής συνέχειας (κατόπιν σχετικής συνεννόησης με τον αρμόδιο HR Business Partner), ο Επικεφαλής της Μονάδας / Absense Manager θα χρησιμοποιήσει την άδεια Δικαιολογημένη Απουσία, σημειώνοντας στα σχόλια: COVID-19.

Στην απευκταία περίπτωση που εργαζόμενος ευρισκόμενος σε κατ’ οίκον περιορισμό νοσήσει, ο Επικεφαλής θα μετατρέψει τη δικαιολογημένη απουσία σε Άδεια Aσθενείας, ακολουθώντας τις οδηγίες που περιγράφονται στην ως άνω περίπτωση ii.

Υπενθυμίζεται ότι η Τράπεζα έχει τη δυνατότητα να ζητήσει από εργαζόμενο που βρίσκεται στο σπίτι για προληπτικούς λόγους, κάνοντας χρήση του συγκεκριμένου τύπου άδειας, να εργασθεί από το σπίτι με τη μέθοδο της Τηλεεργασίας (βλ. iv) σύμφωνα με την κρίση του εκάστοτε Επικεφαλής και τις λειτουργικές ανάγκες της Τράπεζας. Σε αυτή την περίπτωση, ο Επικεφαλής/ Αbsence Manager θα μετατρέψει την άδεια αυτή σε τύπο Απασχόληση εκτός Γραφείου.

Εργαζόμενοι που ανήκουν στις ευπαθείς ομάδες σύμφωνα με τα κριτήρια του Ε.Ο.Δ.Υ. και προσκομίζοντας τα αντίστοιχα δικαιολογητικά στη Γενική Ιατρό κα Ζαρζακοπούλου έχουν τη δυνατότητα να αξιοποιήσουν τη Δικαιολογημένη Απουσία σημειώνοντας στα σχόλια: COVID-19.

iv. Τηλεεργασία – Work From Home

Επιπλέον, εργαζόμενοι που έχουν ειδικό λόγο, είτε ιατρικό (π.χ. σύσταση ιατρού, προληπτικοί λόγοι), είτε οικογενειακό (π.χ. παραμονή τέκνων στο σπίτι) και σε συνέχεια συνεννόησης με τον Επικεφαλής της Μονάδας τους, έχουν τη δυνατότητα να εργασθούν αξιοποιώντας τις δυνατότητες του Work From Home, για το χρονικό διάστημα που θα συμφωνήσουν. Σε αυτή την περίπτωση, ο Επικεφαλής/ Αbsence Manager θα καταχωρήσει άδεια Απασχόλησης εκτός Γραφείου.

Σύμφωνα και με τα όσα αναφέρονται πιο πάνω (ενότητα Α.ii), η επιλογή της τηλεεργασίας εξασφαλίζει πλήρη πρόσβαση στον υπολογιστή του εργαζόμενου και χρήση collaboration εργαλείων για την εύρυθμη διεκπεραίωση των εργασιών.

Καθώς η χώρα έχει εισέλθει σε μια ιδιαίτερα κρίσιμη καμπή αναφορικά με τη διαχείριση του COVID-19, η συμβολή όλων μας τόσο στην προστασία της δημόσιας υγείας, όσο και στην εξασφάλιση της απρόσκοπτης λειτουργίας της Τράπεζας, είναι καθοριστική. Για το λόγο αυτό, καλείστε να αξιοποιείτε τις άδειες με αίσθημα ευθύνης και συναδελφικότητας, και πάντα σε συνεργασία και συνεννόηση με τους Επικεφαλής των Μονάδων σας.

Γ. Προσπάθεια Περιορισμού Κίνησης στα Καταστήματα της Τράπεζας

Για λόγους πρόληψης και αποτροπής της περαιτέρω μετάδοσης του κορονωιού, η Τράπεζα προχωρά σε ενέργεια περιορισμού του πλήθους πελατών που ευρίσκονται εντός των χώρων των καταστημάτων. Συγκεκριμένα, προτείνεται οι meeter greeter όπου υπάρχουν, ή άλλως υπάλληλοι εξυπηρέτησης, με τη συνδρομή του Διευθυντή εφόσον απαιτηθεί, να παρακολουθούν την κίνηση στα καταστήματα και στην περίπτωση που η εισερχόμενη πελατεία τείνει να υπερβεί προσδιορισμένο όριο σε πλήθος, να προτρέπουν τους πελάτες να επανέλθουν σε μεταγενέστερη χρονική στιγμή. Αυτό θα  λαμβάνει υπόψη το average waiting time που αναγράφεται στο εισιτήριο του NemoQ. Σε κάθε περίπτωση ο διάλογος με τους πελάτες θα αφορά σε προτροπή και όχι σε απαγόρευση του πελάτη να εισέλθει στον χώρο του καταστήματος, βασιζόμενος στις οδηγίες του Ε.Ο.Δ.Υ. και των Υπουργείων Υγείας και Εργασίας για την προστασία της υγείας εργαζομένων και συναλλασσόμενων. Στην εξαιρετική περίπτωση που κάποιος πελάτης δεν συνεργάζεται, προς αποφυγή δημιουργίας έντασης , θα εξυπηρετείται. Από την πρακτική αυτή θα εξαιρούνται προγραμματισμένες συναντήσεις των ειδικών ρόλων.

Σκοπός όλων των ως άνω ενεργειών είναι να συμβάλουμε ουσιαστικά στον περιορισμό της διάδοσης του COVID-19. Για τον ίδιο λόγο, είναι εξαιρετικά σημαντικό να τηρούμε απαρέγκλιτα όλα τα μέτρα ατομικής προστασίας που έχουν ευρέως επικοινωνηθεί. Η Τράπεζα διατηρεί ανοικτό τον δίαυλο επικοινωνίας με τους εργαζομένους της βάσει των εξελίξεων και θα επικοινωνήσει όποιο άλλο προληπτικό μέτρο απαιτηθεί κατά το προσεχές διάστημα. Η τεχνολογία βρίσκεται στη διάθεσή μας και οι αρμόδιες ομάδες συνεχίζουν την εντατική δουλειά επί του θέματος.

Σας ευχαριστούμε για τη συνεργασία.

Κατηγορίες: Xρονολογική σειρά, Άλλα Υπηρ. θέματα, Ανακ. Διοίκησης, Τράπεζα Πειραιώς

 
 

Μην παραλείψετε να διαβάσετε:

Μονομερής πολιτική υπέρ των τραπεζών και των funds από την κυβέρνηση

  Αναδημοσιεύουμε παρακάτω το άρθρο του Κώστα Τσουκαλά που αναφέρεται στις διαπραγματεύσεις και στα μηδαμινά…

Αρχίζει η καταβολή των αναδρομικών από τον ΕΦΚΑ

Αναδημοσιεύουμε παρακάτω την ανακοίνωση του ΣΕΤΑΠ πουα αφορά την καταβολή των αναδρομικών απο τον ΕΦΚΑ.…

Περιμένοντας τους βαρβάρους;*

  Είθισται όταν γίνεται μια απεργία και μάλιστα επιτυχημένη, την επόμενη ή τις επόμενες μέρες…

Το αύριο μας ανήκει – αρκεί εμείς να φροντίσουμε γι’ αυτό σήμερα

Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε χθες η τετράωρη προειδοποιητική στάση εργασίας στην Αχαΐα, ενάντια στα σχέδια…

Δεν πάει άλλο… Στάση εργασίας την Τρίτη 24/05/2022 στο νομό Αχαΐας.

Το τελευταίο διάστημα έχουν ενταθεί οι μετακινήσεις συναδέλφων σε όλη την Ελλάδα από και προς…

Νομίζεις οτι δεν έχεις φωνή; ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ εκλογες ΣΕΤΑΠ 2022