Κατευθυντήριες Οδηγίες για την Ασφαλή Επάνοδο στους Χώρους εργασίας Κεντρικών Μονάδων

Δημοσιεύουμε το υπηρεσιακό σημείωμα με τις οδηγίες της τράπεζας για την ασφαλή επάνοδο στους χώρους εργασίας κεντρικών μονάδων. Καλούμε τους συναδέλφους να επικοινωνήσουν με τη ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ και με το σύλλογο σε περίπτωση μη εφαρμογής των παρακάτω οδηγιών.

………………………………………………………………………………………………

Αθήνα, 04.05.2020

Θέμα: Κατευθυντήριες Οδηγίες για την Ασφαλή Επάνοδο στους Χώρους εργασίας Κεντρικών Μονάδων

Αγαπητοί συνεργάτες,

H Τράπεζα Πειραιώς ξεκινάει από την Δευτέρα 4 Μαΐου τη διαδικασία σταδιακής επιστροφής των εργαζομένων στους χώρους εργασίας τους, λαμβάνοντας όλα τα απαραίτητα μέτρα για την προστασία της υγείας και της ασφάλειάς τους, σε συνεργασία και συντονισμό τόσο με τον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας (Ε.Ο.Δ.Υ.), όσο και με τα Υπουργεία Υγείας και Εργασίας.

Δεδομένου ότι η διαχείριση των θεμάτων, που προκύπτουν από την πανδημία του COVID 19, είναι σε άμεση συνάρτηση με τις υγειονομικές οδηγίες και τις αποφάσεις της υπηρεσίας πολιτικής προστασίας,  οι κατευθύνσεις που δίνονται θα βρίσκονται πάντα σε συνάρτηση με την δυναμική που αναπτύσσεται. Συνεπώς, απαιτείται η εγρήγορση και η ενεργητική συμμετοχή όλων των επικεφαλής ομάδων της Τράπεζας, προκειμένου να επιλύονται άμεσα τα κατά περίπτωση θέματα που αναφύονται.

Στο πλαίσιο αυτό, αυξάνουμε το επίπεδο της προσωπικής μας συμβολής και ευθύνης, τόσο ως εργαζόμενοι όσο και ως επικεφαλής μονάδων, για να επιτύχουμε μια ομαλή και ασφαλή επάνοδο στην εργασία μας.

Είναι εξαιρετικά σημαντικό, το πλάνο σταδιακής επιστροφής των ομάδων μας, να υλοποιηθεί με βάση τις ακόλουθες κατευθύνσεις.

Συγκεκριμένα :

Α. Καλούμε κατά προτεραιότητα

Τους εργαζόμενους, των οποίων η εργασία έχει επιβαρυνθεί ή επιβραδυνθεί, λόγω της απομακρυσμένης πρόσβασης

 Όσους έχουν πρόσβαση στο χώρο εργασίας  είτε με δικό τους μεταφορικό μέσο ή πεζή, εφόσον διαμένουν σε κοντινή απόσταση 

Όσους δεν ανήκουν σε ευπαθείς ομάδες ή δεν έχουν μέλη της οικογένειάς τους σε αυτές τις ομάδες

Β. Κατανομή εργαζομένων στους χώρους

Αποστάσεις θέσεων εργασίας: φροντίζουμε να τηρείται απόσταση 1 κενού γραφείου ή, διαφορετικά ελεύθερος χώρος 2 μέτρων ανά θέση εργασίας. Σε περίπτωση που η εργασία των συναδέλφων απαιτεί συνεργασία σε απόσταση λιγότερη των 2 μέτρων και για διάστημα άνω των 15’, είναι επιβεβλημένη η χρήση μάσκας.

Σε γραφεία με κατασκευαστική μορφή «μαργαρίτας» φροντίζουμε να κάθονται μόνο μέχρι δυο άτομα διαγωνίως. Σε γραφεία με παραπετάσματα μπορούν να κάθονται οι εργαζόμενοι κανονικά, όπως και πριν από τη λήψη μέτρων.

Οι εργαζόμενοι που είχαν τοποθετηθεί λόγω BCP σε άλλα κτήρια, θα επιστρέψουν σταδιακά στις θέσεις τους έως και τις 12/5, σε συνάρτηση με τον κεντρικό σχεδιασμό, ο οποίος θα σας γνωστοποιείται κατά περίπτωση.

Σε περίπτωση που απαιτείται, για σημαντικούς επιχειρησιακούς λόγους, να αυξηθεί η παρουσία στον εργασιακό χώρο άνω του 40% ανά ομάδα, αυτό μπορεί να πραγματοποιηθεί κατόπιν συνεννόησης με τον HRBP της μονάδας και τη μονάδα τεχνικών έργων, οι οποίοι θα διασφαλίσουν ότι ο χώρος θα διαμορφωθεί σύμφωνα με τις ανάγκες τις μονάδας και τις ισχύουσες οδηγίες.

Συσκέψεις – Συναντήσεις: επιδιώκουμε ενεργά και ενθαρρύνουμε τη διενέργεια συναντήσεων ή διασκέψεων μέσω της χρήσης εναλλακτικών καναλιών π.χ. MS Teams. Αποφεύγουμε τις συναντήσεις με φυσική παρουσία και, όταν αυτές είναι απολύτως απαραίτητες, τηρούμε την απόσταση ασφαλείας 2 μέτρων.

Γ. Καθαριότητα Χώρων & Ατομική Υγιεινή

Αντισηπτικά: φροντίζουμε, σε συνεργασία με τους υπεύθυνους του κτηρίου μας και τα συνεργεία καθαρισμού, να υπάρχουν αντισηπτικά σε εμφανή σημεία σε κάθε όροφο.

Καθαρισμός: φροντίζουμε σε συνεργασία με τους υπεύθυνους του κτηρίου μας και τα συνεργεία καθαρισμού, να πραγματοποιείται σχολαστική καθαριότητα στους κοινόχρηστους χώρους και τους χώρους εργασίας.

Σημάνσεις: διασφαλίζουμε ότι οι σημάνσεις για ενίσχυση των πρακτικών ατομικής υγιεινής βρίσκονται σε καίρια και εμφανή σημεία σε κάθε όροφο.

Κουζίνες / Τουαλέτες: λαμβάνουμε την απαραίτητη μέριμνα και εποπτεύουμε συστηματικά έτσι ώστε οι κοινόχρηστοι χώροι να καθαρίζονται πολύ σχολαστικά   (τουαλέτες: αυστηρά χρήση νιπτήρων ή αποχωρητηρίων αποκλειστικά από ένα άτομο τη φορά / κουζίνες: αυστηρά χρήση νεροχύτη ή συσκευών αποκλειστικά από ένα άτομο τη φορά).

Αναμονή WC / Κουζίνα: φροντίζουμε να τηρείται έξω από το χώρο της τουαλέτας ή της κουζίνας απόσταση άνω των 2 μέτρων και προτρέπουμε να αποφεύγονται ουρές άνω των 2 ατόμων.

Καθαρισμός χεριών: υπενθυμίζουμε στους συνεργάτες μας να απολυμαίνουν / πλένουν συχνά τα χέρια τους, τόσο πριν όσο και αμέσως μετά τη χρήση κοινόχρηστων μηχανημάτων, ή κοινόχρηστων χώρων.

Χρήση Μάσκας και Γαντιών: υπενθυμίζουμε στους συνεργάτες μας, να κάνουν ορθή χρήση των απαραίτητων προστατευτικών μέσων, όπου αυτό απαιτείται.

Δ. Προσέλευση / Αποχώρηση / Προσβάσεις στους χώρους / Διαλείμματα :

Μέσα Μεταφοράς: υπενθυμίζουμε στους εργαζομένους την υποχρεωτική χρήση μάσκας κατά τη χρήση των ΜΜΜ και χρήση αντισηπτικού στα χέρια.

Φροντίζουμε ώστε οι πόρτες αποτροπής στα κτήρια κεντρικών μονάδων να παραμένουν απενεργοποιημένες ή και ανοικτές κατά τις ώρες προσέλευσης και αποχώρησης των εργαζομένων, εφόσον το επιτρέπει ο σχεδιασμός ασφαλείας του κτιρίου.

Ανελκυστήρες: υπενθυμίζουμε στους εργαζομένους την αποφυγή χρήσης ανελκυστήρα άνω του ενός ατόμου τη  φορά και κάνουμε σύσταση για χρήση σκάλας για τους 2 πρώτους ορόφους.

Προτρέπουμε τους συναδέλφους, που διαθέτουν κλειστά γραφεία, να διατηρούν τις πόρτες των γραφείων τους ανοικτές.

Προτείνεται, καιρού επιτρέποντος, τα παράθυρα των κτηριακών εγκαταστάσεων να παραμένουν ανοικτά σε επικλινή θέση ή να ανοίγονται συχνά.

Διαλείμματα: υπενθυμίζουμε στους συνεργάτες μας την αποφυγή συγκέντρωσης άνω των 2 ατόμων ανά χώρο εξωτερικό ή εσωτερικό.

Αποστάσεις εργαζομένων: υπενθυμίζουμε συχνά ότι θα πρέπει να τηρείται απόσταση άνω των 2 μέτρων μεταξύ των εργαζομένων σε οποιοδήποτε χώρο.

Κατανάλωση σνακ ή ροφημάτων: υπενθυμίζουμε στους συνεργάτες μας να πλένουν σχολαστικά τα χέρια τους πριν την κατανάλωση οποιουδήποτε σνακ ή ροφήματος.

Εμφάνιση συμπτωμάτων ίωσης: διασφαλίζουμε ότι είναι απολύτως σαφές και ξεκάθαρο ότι απαγορεύεται αυστηρώς η προσέλευση στην εργασία όταν υπάρχουν συμπτώματα ίωσης. Σε μία τέτοια περίπτωση απαιτείται η άμεση ενημέρωση σας, καθώς και του Ιατρού της Τράπεζας για άμεση λήψη οδηγιών.

Η Τράπεζα Πειραιώς παρακολουθεί στενά τις εξελίξεις και τις κατευθύνσεις της Πολιτείας και επανέρχεται, όποτε απαιτείται, για περαιτέρω επικαιροποίηση των σχετικών μέτρων προστασίας της υγείας των εργαζομένων, των πελατών και των συνεργατών της.

Στην παρούσα συγκυρία, η συντονισμένη συμμετοχή των εργαζομένων στην ομαλή επιστροφή μας στην εργασία σταδιακά , και ταυτόχρονα η ευαισθητοποίηση των συνεργατών μας στη σημασία της ατομική μας εμπλοκής και ευθύνης, θα συμβάλλει αποφασιστικά στη διασφάλιση της υγείας μας και στην επιτυχή διεκπεραίωση και ανάπτυξη της εργασίας μας.

Ευχαριστούμε για τη συνεισφορά σας στην ασφαλή επάνοδο των εργαζομένων μας!

Γιώργος Γεωργόπουλος

Ανώτερος Γενικός Διευθυντής

Κατηγορίες: Xρονολογική σειρά, Άλλα Υπηρ. θέματα, Τράπεζα Πειραιώς

 
 

Μην παραλείψετε να διαβάσετε:

Μονομερής πολιτική υπέρ των τραπεζών και των funds από την κυβέρνηση

  Αναδημοσιεύουμε παρακάτω το άρθρο του Κώστα Τσουκαλά που αναφέρεται στις διαπραγματεύσεις και στα μηδαμινά…

Αρχίζει η καταβολή των αναδρομικών από τον ΕΦΚΑ

Αναδημοσιεύουμε παρακάτω την ανακοίνωση του ΣΕΤΑΠ πουα αφορά την καταβολή των αναδρομικών απο τον ΕΦΚΑ.…

Περιμένοντας τους βαρβάρους;*

  Είθισται όταν γίνεται μια απεργία και μάλιστα επιτυχημένη, την επόμενη ή τις επόμενες μέρες…

Το αύριο μας ανήκει – αρκεί εμείς να φροντίσουμε γι’ αυτό σήμερα

Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε χθες η τετράωρη προειδοποιητική στάση εργασίας στην Αχαΐα, ενάντια στα σχέδια…

Δεν πάει άλλο… Στάση εργασίας την Τρίτη 24/05/2022 στο νομό Αχαΐας.

Το τελευταίο διάστημα έχουν ενταθεί οι μετακινήσεις συναδέλφων σε όλη την Ελλάδα από και προς…

Νομίζεις οτι δεν έχεις φωνή; ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ εκλογες ΣΕΤΑΠ 2022