ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΚΑΡΤΕΣ ΤΡΑΙΝΟΣΕ Απεριορίστων Διαδρομών

Δημοσιεύουμε παρακάτω την ανακοίνωση της ΟΤΟΕ για τις ηλεκτρονικές κάρτες απεριορίστων διαδρομών.

…………………………………………………………………………..

ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤ.  15387

Αθήνα, 12 Φεβρουαρίου 2020

Προς τους

Συλλόγους – Μέλη της ΟΤΟΕ

ΘΕΜΑ:            ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΕΣ ΚΑΡΤΕΣ ΤΡΑΙΝΟΣΕ Απεριορίστων Διαδρομών  

Συναδέλφισσες, Συνάδελφοι,

Προκειμένου οι συνάδελφοι να συνεχίσουν να προμηθεύονται Κάρτες Απεριορίστων Διαδρομών ΤΡΑΙΝΟΣΕ με Έκπτωση θα πρέπει να ακολουθήσουν τα εξής βήματα (παρατίθεται ακριβές περιεχόμενο Συμφωνητικού ΤΡΑΙΝΟΣΕ-ΟΤΟΕ:

Συμφωνήθηκαν τα εξής:

 1. Η πρώτη των συμβαλλομένων ΤΡΑΙΝΟΣΕ αναλαμβάνει να χορηγήσει στη δεύτερη των συμβαλλομένων ΟΤΟΕ:
 2. Κάρτες πολλαπλών διαδρομών, που ισχύουν για 1 έτος (ετήσιες), από την ημερομηνία έναρξης ισχύος, για πραγματοποίηση απεριορίστων αριθμού διαδρομών στις προαστιακές γραμμές:
  1. Αθήνας – Χαλκίδας – Αθήνας
  1. Πειραιά / Αεροδρομίου – Κιάτου
  1. Θεσ/νίκης – Λάρισας (Παλαιοφαρσάλου) – Θεσ/νίκης.
 3. Οι τιμές των προαναφερόμενων καρτών, θα είναι οι εκάστοτε ισχύουσες.
 4. Στις τιμές αυτές θα εφαρμόζεται
  1. ποσοστό έκπτωσης 20% περίπου, εφόσον ο συνολικός αριθμός των ετήσια εκδοθέντων καρτών υπερβαίνει το 100.
  1. ποσοστό έκπτωσης 10% περίπου, εφόσον ο συνολικός αριθμός των ετήσια εκδοθέντων καρτών υπερβαίνει το 50 αλλά υπολείπεται του 100.
  1. Καμία έκπτωση αν συνολικός αριθμός των ετήσια εκδοθέντων καρτών υπολείπεται του 50.

Το ποσοστό έκπτωσης  μπορεί να παρεκκλίνει οριακά προς τα πάνω ή προς τα κάτω για τις ανάγκες στρογγυλοποίησης των τιμών.

 • Η ΟΤΟΕ αναλαμβάνει την υποχρέωση:

Να αποστείλει στην ΤΡΑΙΝΟΣΕ λίστα με τα στοιχεία (Ονοματεπώνυμο, επιθυμητή διαδρομή, Α.Δ.Τ., διάρκεια ισχύος, σημείο έκδοσης) των εργαζομένων τους οποίους εκπροσωπεί, οι οποίοι επιθυμούν να εφοδιαστούν με τις προαναφερόμενες κάρτες. Ρητά συμφωνείται ότι η λίστα αυτή θα φέρει την υπογραφή ενός εκάστου των εργαζομένων, οι οποίοι επιθυμούν να εφοδιαστούν με τις προαναφερόμενες κάρτες, με τη ρητή και χωρίς αίρεση έγγραφη συναίνεση αυτών για την τυχόν επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων που γνωστοποιούνται μέσω της λίστας στην ΤΡΑΙΝΟΣΕ ΑΕ.

Η λίστα με τις υπογραφές θα διαβιβάζεται μία φορά κατ’ έτος στην ΤΡΑΙΝΟΣΕ ΑΕ με την υπογραφή ανανέωσης της συμφωνίας, και σε ηλεκτρονική επεξεργάσιμη μορφή (pdf και excel).

Προσθήκη εγγεγραμμένων στη λίστα μπορεί να γίνει εγγράφως από την ΟΤΟΕ μία φορά κάθε τρίμηνο, η οποία θα την διαβιβάζει σε επεξεργάσιμη ηλεκτρονική μορφή (excel), μαζί με έγγραφη βεβαίωση ότι τα νέα μέλη συναινούν ρητώς και χωρίς αίρεση εγγράφως για την τυχόν επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων.

 • Η ΤΡΑΙΝΟΣΕ αναλαμβάνει την υποχρέωση:

Να παρέχει σε κάθε εγγεγραμμένο μέλος στη λίστα των μελών που θα αποστείλει έγκαιρα, σε συμφωνημένες ημερομηνίες, η ΟΤΟΕ στην ΤΡΑΙΝΟΣΕ, τις προαναφερόμενες κάρτες με το ποσοστό έκπτωσης όπως εδώ ορίζεται. Το κάθε εγγεγραμμένο μέλος στη λίστα ΟΤΟΕ, θα πρέπει να απευθύνεται στο συγκεκριμένο σημείο πώλησης της ΤΡΑΙΝΟΣΕ, στο οποίο έχει δηλώσει με βάση την προαναφερόμενη λίστα, ότι επιθυμεί να απευθυνθεί. Επίσης θα πρέπει να επιδείξει την Αστυνομική του ταυτότητα όπως στη λίστα έχει δηλωθεί.

 • Επιστροφή, ακύρωση, κλοπή, απώλεια καρτών:
 • Ισχύουν οι ακόλουθες ρυθμίσεις στις περιπτώσεις μη χρησιμοποίησης (μερικής ή ολικής) των καρτών πολλαπλών διαδρομών με υπαιτιότητα   του επιβάτη:
 • Εφόσον η κάρτα πολλαπλών διαδρομών (συνεχούς διάρκειας ισχύος) επιστραφεί στην ΤΡΑΙΝΟΣΕ πριν από την ημερομηνία έναρξης της ισχύος της, επιστρέφεται το αντίτιμό της από το σημείο έκδοσής της με παρακράτηση 10%.
 • Για τις κάρτες πολλαπλών διαδρομών ισχύος 1 έτους, που χρησιμοποιήθηκαν μερικά, επιστρέφεται μέρος του αντιτίμου τους ως εξής: σε κάθε περίπτωση αφαιρείται από το αντίτιμο της μη χρησιμοποιηθείσας μερικά κάρτας πολλαπλών διαδρομών το αντίτιμο μίας κάρτας πολλαπλών διαδρομών 3 μηνών για την ίδια διαδρομή. Εφόσον οι ημέρες που έχουν χρησιμοποιηθεί υπερβαίνουν τους 3 μήνες αφαιρείται επιπλέον από το προς επιστροφή ποσό  αντίτιμο ίσο με την τιμή ανά ημέρα της υπόψη κάρτας επί τον αριθμό των  επιπλέον ημερών.

Οι προαναφερθέντες υπολογισμοί γίνονται μόνον μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής έκδοσης των καρτών πολλαπλών διαδρομών.

 • Για τις κάρτες πολλαπλών διαδρομών που έχουν κλαπεί ή χαθεί, ισχύουν οι ακόλουθες ρυθμίσεις:
 • Οι κάρτες πολλαπλών διαδρομών διάρκειας ισχύος 1 έτους είναι δυνατόν να αντικατασταθούν με αντίστοιχη κάρτα ίδιας διάρκειας και διαδρομής σε κάποιες περιπτώσεις με ειδική έγκριση της Διεύθυνσης Επιβατικών Μεταφορών.

Οι ως άνω αντικαταστάσεις γίνονται μόνον μέσω της ηλεκτρονικής εφαρμογής έκδοσης των καρτών πολλαπλών διαδρομών.

 • Για τις κάρτες πολλαπλών διαδρομών που καταστρέφονται (πλαστικοποίηση) ή ξεθωριάζουν, αλλά προσκομίζεται ο τίτλος μεταφοράς και υπάρχει η δυνατότητα να ταυτοποιηθεί με τον αρχικά εκδοθέντα τίτλο, προβλέπεται η επανέκδοσή τους από το σύστημα έκδοσης των καρτών πολλαπλών διαδρομών και μόνο, ενώ ο εκδότης υποχρεούται να αποστείλει στην ΤΡΑΙΝΟΣΕ Α.Ε. τον κατεστραμμένο τίτλο.
 • Απαραίτητη η αποστολή με email του ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟΥ και ΑΡΙΘΜΟΎ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ
 • ΔΙΑΡΚΕΙΑ: Η διάρκεια της παρούσας ορίζεται από την υπογραφή της, για ένα (1) έτος. Μπορεί να παραταθεί με έγγραφη συμφωνία των δύο μερών.

Κατηγορίες: Xρονολογική σειρά, Ενημέρωση, Τραπεζικά

 
 

Μην παραλείψετε να διαβάσετε:

Μονομερής πολιτική υπέρ των τραπεζών και των funds από την κυβέρνηση

  Αναδημοσιεύουμε παρακάτω το άρθρο του Κώστα Τσουκαλά που αναφέρεται στις διαπραγματεύσεις και στα μηδαμινά…

Αρχίζει η καταβολή των αναδρομικών από τον ΕΦΚΑ

Αναδημοσιεύουμε παρακάτω την ανακοίνωση του ΣΕΤΑΠ πουα αφορά την καταβολή των αναδρομικών απο τον ΕΦΚΑ.…

Περιμένοντας τους βαρβάρους;*

  Είθισται όταν γίνεται μια απεργία και μάλιστα επιτυχημένη, την επόμενη ή τις επόμενες μέρες…

Το αύριο μας ανήκει – αρκεί εμείς να φροντίσουμε γι’ αυτό σήμερα

Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε χθες η τετράωρη προειδοποιητική στάση εργασίας στην Αχαΐα, ενάντια στα σχέδια…

Δεν πάει άλλο… Στάση εργασίας την Τρίτη 24/05/2022 στο νομό Αχαΐας.

Το τελευταίο διάστημα έχουν ενταθεί οι μετακινήσεις συναδέλφων σε όλη την Ελλάδα από και προς…

Νομίζεις οτι δεν έχεις φωνή; ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ εκλογες ΣΕΤΑΠ 2022