Επιτέλους να συνεννοηθούμε!

Δημοσιεόυμε παρακάτω την επιστολή που έστειλε η παράταξη της ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗΣ σε όλους τους συλλόγους στην τράπεζα Πειραιώς και στην ΟΤΟΕ.

…………………………………………………………………………..

Συναδέλφισσες και συνάδελφοι,

Μετά και τη συμφωνία της ΟΤΟΕ με την Τράπεζα Πειραιώς για την intrum, από εχθές Δευτέρα 29/07/2019 έχουν ξεκινήσει οι διαδικασίες των προσωπικών συνεντεύξεων των συναδέλφων με το HR όπου τους δίνονται δύο γραπτές επιλογές:

·        Η μία επιλογή με τους όρους και την συμφωνία για την μετάβαση στην intrum. Οι συνάδελφοι που θα αποδεχθούν την μετακίνησή τους στην intrum δεν χρειάζεται να κάνουν καμία ενέργεια.

·        Η δεύτερη επιλογή είναι η δήλωση μη επιθυμίας ένταξης στην νέα εταιρεία. Οι συνάδελφοι που επιθυμούν να παραμείνουν στην τράπεζα θα συμπληρώσουν την αίτηση αυτή, θα έρθουν σε τηλεφωνική επικοινωνίαμε το RBU line (15500 ή 210 3288500) και θα προσδιοριστεί η ημερομηνία συνάντησης με το HR για την παράδοση ιδιοχείρως της υπογεγραμμένης επιστολής.

Δυστυχώς αντί να ξεκαθαρίσει η κατάσταση δημιουργούνται νέα ερωτήματα.

Έχουν κυκλοφορήσει απόψεις από νομικούς των συλλόγων που μιλάνε για υπογραφή της δήλωσης με ένα λεκτικό επιφύλαξης και άλλες για την υπογραφή της δήλωσης χωρίς καμία επιφύλαξη.

(Παρακάτω είναι συνημμένες οι ανακοινώσεις τεσσάρων συλλόγων)

Οι συνάδελφοι είναι μπερδεμένοι και προσπαθούν να αποφασίσουν τι πρέπει να κάνουν.

Να υπογράψουν την δήλωση με επιφύλαξη;

Χωρίς επιφύλαξη;

Έχει ελεγχθεί από τους νομικούς της ΟΤΟΕ;

Πρέπει επιτέλους να συνενοηθούν μεταξύ τους οι σύλλογοι με την ΟΤΟΕ. 

Οι συνάδελφοι δεν είναι νομικοί και πρέπει επιτέλους να πάρουν μια υπεύθυνη απάντηση από την ομοσπονδία και τους συλλόγους.

Δεν είναι δυνατόν σε αυτές τις κομβικές στιγμές για το κλάδο μας να μη δίνονται ξεκάθαρες οδηγίες στους συναδέλφους πώς να χειριστούν μια τέτοια απόφαση ζωής.

Ζητούμε άμεσα να γίνει μια συνάντηση των νομικών των συλλόγων και των νομικών της ΟΤΟΕ για συντονισμό ώστε να υπάρξει μια κοινή γραμμή.

Παρακάτω παραθέτουμε τις ανακοινώσεις των συλλόγων

…………………………………………………………………………………………………………………………

ΣΕΤΑΠ

Προχωράμε σοβαρά και υπεύθυνα 29/07/2019

Συνάδελφοι,

Μετά την συμφωνία της ΟΤΟΕ με την Διοίκηση της Τράπεζας Πειραιώς για την διασφάλιση της απασχόλησης και των δικαιωμάτων των εργαζομένων, τόσο αυτών που θα επιλέξουν να μεταβούν στην νέα εταιρεία, όσο κι αυτών που θα επιλέξουν να παραμείνουν στην Τράπεζα Πειραιώς, έχουμε περάσει πλέον στο στάδιο των εξατομικευμένων συναντήσεων.

Κατά τη διάρκεια των ατομικών συναντήσεων δίδονται προς τους συναδέλφους από πλευράς Τράπεζας ενημερωτικά έγγραφα, καθώς και η δήλωση μη ένταξης στην νέα εταιρεία, τα οποία έχουν προηγουμένως ελεγχθεί από την ΟΤΟΕ και το νομικό της επιτελείο και είναι σύμφωνα με το πλαίσιο της συμφωνίας, έτσι όπως αυτή ανακοινώθηκε στις 25/07/2019.

Συνάδελφοι,

Ο ασφαλέστερος τρόπος, προκειμένου να απαντήσουμε στην έκδηλη ανησυχία και τα εύλογα ερωτηματικά για την επόμενη ημέρα, είναι να κινηθούμε εντός του πλαισίου, έτσι όπως αυτό έχει αποτυπωθεί στη συμφωνία ΟΤΟΕ –Τράπεζας Πειραιώς, δίχως αστερίσκους και υποσημειώσεις.

Οποιαδήποτε παρεκτροπή από τα συμφωνηθέντα, στηριζόμενη σε «εύπεπτες» προσεγγίσεις και εισαγωγή «νέων» δεδομένων, που δεν εμπεριέχονται στην υπάρχουσα συμφωνία, προκαλούν εν τέλει περισσότερα ερωτηματικά από αυτά που επιχειρούν να απαντήσουν και ελλοχεύουν κίνδυνους για την ομαλή έκβαση της διαδικασίας.

Συνεπώς, υπενθυμίζεται ότι όσοι συνάδελφοι επιθυμούν να παραμείνουν στην Τράπεζα Πειραιώς και να αξιοποιηθούν για την κάλυψη των αναγκών της σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στον Οργανισμό Προσωπικού θα πρέπει ως ορίζεται:

1. Να συμπληρώσουν και να υπογράψουν την Δήλωσης μη Επιθυμίας Ένταξης στη νέα εταιρεία (Intrum) και

2. Να έρθουν σε τηλεφωνική επικοινωνία με το RBU line (15500 ή 210 3288500), ώστε να προσδιοριστεί η ημερομηνία συνάντησης για την παράδοση ιδιοχείρως της πρωτότυπης υπογεγραμμένης επιστολής.

Για όσους συναδέλφους κάνουν χρήση της θερινής τους αδείας, δόθηκε η προφορική διαβεβαίωση από πλευράς ΔΑΔ, πως θα ορίζεται συνάντηση με την επιστροφή τους.

Συνάδελφοι,

Ο ΣΕΤΑΠ με αίσθημα ευθύνης, περιφρουρεί τη συμφωνία και παραμένει σε ετοιμότητα παρέμβασης.

Σας καλούμε δε, να επικοινωνείτε μαζί μας για οποιαδήποτε διευκρίνιση στο τηλ. ου Συλλόγου μας 210-3622646 ή στο email Info@setap.gr.

………………………………………………………………………………………………………………………

ΣΕΥΤΠΕ:

RBU – ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΑΡΑΜΟΝΗ ΜΑΣ ΣΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ 29/07/2019

Αγαπητές συναδέλφισσες, αγαπητοί συνάδελφοι,

ευρισκόμενοι πλέον στο στάδιο των εξατομικευμένων συναντήσεων και έχοντας τεκμηριωμένα απαριθμήσει σε προηγούμενη ανακοίνωσή μας (βλ. εδώ) τους λόγους της αδιαπραγμάτευτης παραμονής μας στην Τράπεζα, σε συνεννόηση με τη νομική μας υπηρεσία, σας ενημερώνουμε για τη διαδικασία που πλέον οφείλει να ακολουθηθεί και περιλαμβάνει τα εξής τρία (3) βήματα:

1.      Συμπλήρωση και υπογραφή της Δήλωσης μη Επιθυμίας Ένταξης στη νέα εταιρεία (Intrum).

2.      Αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος με συνημμένη την υπογεγραμμένη επιστολή παραμονής στην Τράπεζα (Δήλωση μη επιθυμίας ένταξης στη νέα εταιρεία).

Το ηλεκτρονικό μήνυμα θα απευθύνεται:

§  Προς

RBU line (RBU_line@piraeusbank.gr),

§  Κοινοποίηση

bebenise@piraeusbank.gr (Μπεμπένης Εμμανουήλ),

giliasi@piraeusbank.gr (Γοίλιας Ισίδωρος),

Kessogloup@piraeusbank.gr (κος. Κεσόγλου Παναγιώτης, Διευθυντής Ανθρωπίνου Δυναμικού)

            Στο ηλεκτρονικό μήνυμα (ΠΡΟΣΟΧΗ: όχι στο κείμενο της Δήλωσης) θα συμπεριλαμβάνεται το κάτωθι λεκτικό:

«Κατόπιν επικοινωνίας μου με την τηλεφωνική  γραμμή RBU Line, κατά την οποία προσδιορίστηκε ημερομηνία συνάντησης με εκπρόσωπο του Ανθρωπίνου Δυναμικού του Ομίλου Τράπεζας Πειραιώς, σας δηλώνω ότι: Δυνάμει των προφορικών, έγγραφων δεσμεύσεων και της από 25.07.2019 έγγραφης συμφωνίας που αφορά τους εργαζομένους στο RBU  δεν επιθυμώ να μεταφερθώ στο διάδοχο φορέα ( Intrum), επιλέγω να παραμείνω στην Τράπεζα Πειραιώς και να αξιοποιηθώ σύμφωνα με τα οριζόμενα στην ως άνω έγγραφη συμφωνία. Η απόφασή μου αυτή σας κοινοποιείται υπογεγραμμένη με την παρούσα ηλεκτρονική επιστολή και θα σας παραδοθεί  ιδιοχείρως και πρωτότυπη».

3.      Τηλεφωνική επικοινωνία με RBU line (15500 ή 210 3288500) και προσδιορισμός ημερομηνίας συνάντησης για την παράδοση ιδιοχείρως της πρωτότυπης υπογεγραμμένης επιστολής.

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι,

με αυτά τα τρία βήματα κλείνουμε οριστικά τον κύκλο της αβεβαιότητας, γυρίζουμε την πλάτη σε απατηλές σειρήνες και τους πρόθυμους ταξιδιωτικούς πράκτορες διαβατηρίων για … «σουηδικούς παραδείσους», διακρατούμε και υπερασπιζόμαστε την πολύτιμη τραπεζοϋπαλληλική μας ταυτότητα και ιδιότητα.

ΠΑΡΑΜΕΝΟΥΜΕ ΣΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΠΕΙΡΑΙΩΣ.

ΔΙΑΣΦΑΛΙΖΟΥΜΕ ΚΑΙ ΔΙΕΥΡΥΝΟΥΜΕ ΤΑ ΕΡΓΑΣΙΑΚΑ ΜΑΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ.

Παραμένουμε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση στα τηλ. του Συλλόγου μας 216 4001691 – 3 (εσ. 81691 – 3), 216 4001974 (εσ. 81974), 210 3288141 (εσ. 28141)  & 216 9001245, 216 4001699 (εσ. 81699).

Με  συναδελφικούς χαιρετισμούς

              Ο Πρόεδρος                              Ο Γεν. Γραμματέας

    Μπεμπένης Εμμανουήλ                     Γοίλιας Ισίδωρος

……………………………………………………………………..

ΕΝΩΤΙΚΟΣ

Α ρ ν ο ύ μ α σ τ ε να διαπραγματευτούμε την εργασιακή μας σχέση

Αριθμ.πρωτ.:7847

Θεσσαλονίκη, 26 Ιουλίου 2019

Παραμένουμε στην Τράπεζα Πειραιώς
Α ρ ν ο ύ μ α σ τ ε
να διαπραγματευτούμε την εργασιακή μας σχέση

 Συνάδελφοι,

Καθώς η Τράπεζα συνεχίζει να ακολουθεί την προσφιλή της τακτική του αιφνιδιασμού και της δημιουργίας τετελεσμένων, οφείλουμε να είμαστε προετοιμασμένοι για κάθε ενδεχόμενο.

Έτσι λοιπόν στα πλαίσια της όσο το δυνατόν πιο ολοκληρωμένης προστασίας των εργασιακών μας δικαιωμάτων και σχετικά με την έγγραφη δήλωση άρνησης μεταφοράς των συναδέλφων που εργάζονται στις υπηρεσίες RBU στην INTRUM, την οποία ενδεχομένως θα ζητήσει η Διοίκηση της Τράπεζας από τους συναδέλφους επισημαίνουμε:

1. Νομική υποχρέωση του υπαλλήλου να υπογράψει κείμενο το οποίο ενδεχομένως θα του εγχειρίσει η Τράπεζα δεν υπάρχει. Η συμβατική δέσμευση της Τράπεζας περί του ότι η συμμετοχή στη μεταφορά είναι εκούσια δεν περιέχει όρους ή προϋποθέσεις για τον τρόπο με τον οποίο θα δηλωθεί αυτή η επιλογή του υπαλλήλου.

2. Ο Σύλλογός μας σε συνεργασία με το νομικό του επιτελείο προτείνει αντί της υπογραφής του εγγράφου το οποίο ενδεχομένως σας εγχειρίσει η Τράπεζα ή του ενδεχομένου αιτήματος της Τράπεζας για αρνητική απάντηση σας σε πρόταση της μέσω e- mail, να καταθέσετε / αποστείλετε στην αρμόδια διεύθυνση υπογεγραμμένο το ακόλουθο κείμενο :

«Μετά την από 28 Μαΐου 2019 δέσμευση της Τράπεζας από τη συνάντηση με την ΟΤΟΕ (Δ.Τ. 30/5/2019) καθώς και από το μήνυμα της 3 Ιουνίου 2019 του Διευθύνοντος Συμβούλου κ. Μεγάλου, ότι η συμμετοχή των υπαλλήλων στη μεταφορά του κλάδου του RBU σε διάδοχο φορέα είναι εκούσια, σας δηλώνω ότι δεν επιθυμώ να μεταφερθώ στον διάδοχο φορέα και επιλέγω να παραμείνω μέλος του προσωπικού της Τράπεζας με όλα τα μέχρι σήμερα αποκτημένα δικαιώματά μου.
Με τη ρητή επιφύλαξη κάθε δικαιώματός μου
Ο ΔΗΛΩΝ»

Εναλλακτικά στην περίπτωση που επιλέξετε να υπογράψετε το πιθανό κείμενο της Διοίκησης με τη δήλωση περί παραμονής σας στην Τράπεζα, θα πρέπει να προσθέσετε οπωσδήποτε στο τέλος του κειμένου και πριν την υπογραφή του την ακόλουθη επιφύλαξη:

«Με τη ρητή επιφύλαξη κάθε δικαιώματός μου που πηγάζει από την ατομική μου σύμβαση με την Τράπεζα, στην οποία εμμένω και μετά την υπογραφή του παρόντος κειμένου, τον Κανονισμό Εργασίας και την εν γένει εργατική νομοθεσία, περιλαμβανομένων και των προστατευτικών για τους εργαζομένους ορισμών του ενωσιακού κοινωνικού δικαίου».

Παρακαλούμε επικοινωνήστε με το Σύλλογο για κάθε περαιτέρω διευκρίνιση.

Για το Δ.Σ. του Συλλόγου

Ο Πρόεδρος               Ο Γ.Γραμματέας
Γ.Γουγούλης              Μ.Τσιμρόγλου

……………………………………………………………………….

ΣΥΓΤΕ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΜΗ ΕΠΙΘΥΜΙΑΣ ΕΝΤΑΞΗΣ ΑΘΗΝΑ 30/7/2019

Συναδέλφισσες, συνάδελφοι

Στις 25 Ιουλίου υπογράφηκε από την ΟΤΟΕ και την Τράπεζα Πειραιώς  η συμφωνία για την διασφάλιση των εργασιακών και ασφαλιστικών δικαιωμάτων των εργαζομένων που θα μεταφερθούν στην νέα εταιρία καθώς και όσων δηλώσουν ότι δεν επιθυμούν να μετάσχουν στο νέο σχήμα, με κεντρική βάση την εθελοντική συμμετοχή των εργαζομένων στον νέο εταιρικό σχήμα και την εφαρμογή των κλαδικών ΣΣΕ ΟΤΟΕ –Τραπεζών για τους εργαζόμενους που θα μεταφερθούν στην νέα εταιρία.

Μετά την υπογραφή της συμφωνίας αυτής και σε υλοποίηση της,  η Τράπεζα καλεί τους συναδέλφους που δεν επιθυμούν να μεταφερθούν στην νέα εταιρία να υπογράψουν  δήλωση μη επιθυμίας και να την υποβάλλουν εντός 7 ημερολογιακών ημερών στην ΔΑΔ αφού επικοινωνήσουν με τη γραμμή επικοινωνίας RBU-Line για να κλείσουν συνάντηση με το Ανθρώπινο Δυναμικό.

Η δήλωση αυτή στηρίζεται στους όρους της υπογεγραμμένης συμφωνίας ΟΤΟΕ – Τράπεζας Πειραιώς και αποτελεί εφαρμογή αυτής. Η υπογραφή της από την πλευρά  των εργαζόμενων  προϋποθέτει την συμφωνία ΟΤΟΕ και περιλαμβάνει τους όρους της.

Κατά την συνεδρίαση του Δ.Σ σήμερα Τρίτη 30 Ιουλίου 2019 με την συμμετοχή και της νομικού μας συμβούλου Κας Καίσαρη, εξετάσθηκαν ενδελεχώς όλα τα δεδομένα της εν εξελίξει διαδικασίας και το διοικητικό συμβούλιο στηρίζοντας υπεύθυνα τα μέλη του κατέληξε στην απόφαση ότι δεν απαιτείται οποιαδήποτε περαιτέρω δήλωση ή επιφύλαξη του εργαζόμενου που επιθυμεί και επιλέγει να παραμείνει στην Τράπεζα, παρά μόνο η υπογραφή του και το ονοματεπώνυμο του.

Η δήλωση αυτή εμπεριέχει την πλήρη συμφωνία της ΟΤΟΕ με την Τράπεζα για την διασφάλιση των εργασιακών και ασφαλιστικών δικαιωμάτων όσων δηλώσουν ότι δεν επιθυμούν να μεταφερθούν στην νέα εταιρία, οι οποίοι θα αξιοποιηθούν σύμφωνα με τον Οργανισμό Προσωπικού για την κάλυψη των αναγκών της Τράπεζας.

Το σωματείο μας θα προβεί στις απαραίτητες ενέργειες  ώστε να διασφαλιστεί ότι η 7ημερη προθεσμία για όσους συναδέλφους βρίσκονται σε άδεια θα παραταθεί για μετά την λήξη της άδειάς τους.

Ο σύλλογός μας θα παραμείνει κοντά στους συναδέλφους για την εφαρμογή και την τήρηση των όρων της συμφωνίας και στα επόμενα βήματα. Κανένας συνάδελφος μόνος του.

‘Όσοι συνάδελφοι επιθυμούν μπορούν αποστείλουν το αντίγραφο της υπογεγραμμένης δήλωσης στην ηλεκτρονική διεύθυνση του συλλό

Κατηγορίες: Xρονολογική σειρά

 
 

Μην παραλείψετε να διαβάσετε:

Μονομερής πολιτική υπέρ των τραπεζών και των funds από την κυβέρνηση

  Αναδημοσιεύουμε παρακάτω το άρθρο του Κώστα Τσουκαλά που αναφέρεται στις διαπραγματεύσεις και στα μηδαμινά…

Αρχίζει η καταβολή των αναδρομικών από τον ΕΦΚΑ

Αναδημοσιεύουμε παρακάτω την ανακοίνωση του ΣΕΤΑΠ πουα αφορά την καταβολή των αναδρομικών απο τον ΕΦΚΑ.…

Περιμένοντας τους βαρβάρους;*

  Είθισται όταν γίνεται μια απεργία και μάλιστα επιτυχημένη, την επόμενη ή τις επόμενες μέρες…

Το αύριο μας ανήκει – αρκεί εμείς να φροντίσουμε γι’ αυτό σήμερα

Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε χθες η τετράωρη προειδοποιητική στάση εργασίας στην Αχαΐα, ενάντια στα σχέδια…

Δεν πάει άλλο… Στάση εργασίας την Τρίτη 24/05/2022 στο νομό Αχαΐας.

Το τελευταίο διάστημα έχουν ενταθεί οι μετακινήσεις συναδέλφων σε όλη την Ελλάδα από και προς…

Νομίζεις οτι δεν έχεις φωνή; ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ εκλογες ΣΕΤΑΠ 2022