ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ επιδότησης… απολύσεων

Η «α λα GRECIA» παρέμβαση SURE, όπως τη χαρακτήρισε και ο πρόεδρος της ΓΣΕΕ, Γ. Παναγόπουλος, μιλώντας στην «Εφ.Συν.», την οποία εξήγγειλε ο ίδιος ο πρωθυπουργός, αναδεικνύεται σε ένα ταχύτατο μέτρο αναδιάρθρωσης του προσωπικού των επιχειρήσεων ● Βραχυπρόθεσμη προστασία (μέχρι 15.10.2020) προβλέπεται μόνο για τους εργαζόμενους που θα δεχτούν να μειώσουν τον χρόνο εργασίας και τις αποδοχές τους, κάτω από το συγκεκριμένο καθεστώς του Μηχανισμού.

Mηχανισμός ενθάρρυνσης των απολύσεων –και όχι «Μηχανισμός Ενίσχυσης της Απασχόλησης», όπως τιτλοφορείται στην τροπολογία που κατέθεσε χθες ο υπουργός Εργασίας– αποδεικνύεται η ελληνική εκδοχή επιχορήγησης των επιχειρήσεων με τη δανειοδοτική γραμμή SURE από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αρχικού προϋπολογισμού 1 δισ. ευρώ.

Πουθενά στην τροπολογία-προσθήκη, αποτελούμενη από 11 άρθρα, στο σχέδιο νόμου για την κύρωση των Πράξεων Νομοθετικού Περιεχομένου για τη λήψη μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας, δεν προβλέπεται η διατήρηση των θέσεων εργασίας και των εργαζομένων που δεν θα τεθούν κάτω από την ομπρέλα του μηχανισμού. Βραχυπρόθεσμη προστασία (μέχρι 15.10.20) προβλέπεται μόνο για τους εργαζόμενους που θα δεχτούν να μειώσουν τον χρόνο εργασίας και τις αποδοχές τους, κάτω από το συγκεκριμένο καθεστώς του Μηχανισμού.

Σε αυτήν την περίπτωση υποχρεούνται οι επιχειρήσεις να διατηρήσουν τις θέσεις εργασίας, το είδος της σύμβασης και τους ονομαστικούς μισθούς για όσο χρόνο διαρκεί ο Μηχανισμός. Μάλιστα στην περίπτωση των αεροπορικών εταιρειών πάσης φύσεως, κατ’ εξαίρεση, το χρονικό διάστημα προστασίας των θέσεων πλήρους απασχόλησης που θα τεθούν κάτω από την ομπρέλα του μηχανισμού θα ισχύσει έως και τις 31.12.2020.

Ακόμη πιο ανίσχυροι καθίστανται οι εργαζόμενοι με σύμβαση μερικής απασχόλησης, καθώς γι’ αυτούς ούτε προβλέπεται η ένταξή τους στον Μηχανισμό ενίσχυσης ούτε απαγορεύεται η περαιτέρω μείωση του χρόνου εργασίας και κατ’ επέκταση του μισθού τους.

Επομένως, μέχρι αυτήν την ώρα και εκτός απρόοπτης εξέλιξης, η παρέμβαση SURE, που εξήγγειλε ο ίδιος ο πρωθυπουργός, αναδεικνύεται –κατά την εκδοχή «αλά GRECIA» όπως τη χαρακτήρισε και ο πρόεδρος της ΓΣΕΕ, Γ. Παναγόπουλος, μιλώντας στην «Εφ.Συν.»– σε ένα ταχύτατο μέτρο αναδιάρθρωσης του προσωπικού των επιχειρήσεων.

Aναλυτικότερα, στα βασικά της σημεία η τροπολογία προβλέπει τα εξής:

■ Aπό 15/6 έως και 15/10 όλοι οι εργοδότες μπορούν να μειώνουν έως και κατά 50% τον χρόνο εβδομαδιαίας εργασίας του προσωπικού τους και το Δημόσιο να καλύπτει το 60% των απωλειών του μισθού. Για το ίδιο χρονικό διάστημα παύει η δυνατότητα του εργοδότη να θέτει με διευθυντικό δικαίωμα το προσωπικό του στη διαδικασία ασφαλούς λειτουργίας της επιχείρησης, ώστε να μη λειτουργεί ως αντικίνητρο για την εφαρμογή του Μηχανισμού.

■ Οι εργοδότες που θα ενταχθούν στη «Συν-Εργασία» θα μπορούν να προβαίνουν σε μείωση του χρόνου εβδομαδιαίας εργασίας μέχρι και 50%, είτε για μέρος είτε για το σύνολο των εργαζομένων, ανάλογα με τις λειτουργικές τους ανάγκες. Η μείωση του χρόνου δεν μεταβάλλει τη σύμβαση εργασίας. Εφαρμόζεται βέβαια σε εργαζομένους με εξαρτημένη σχέση εργασίας, πλήρους απασχόλησης, για τμήμα ή για το σύνολο του προσωπικού.

■ Το Δημόσιο θα χρηματοδοτεί το 60% των καθαρών αποδοχών των εργαζομένων, που αντιστοιχούν στον χρόνο κατά τον οποίο δεν εργάζονται. Τις ασφαλιστικές εισφορές όσων ενταχθούν στον Μηχανισμό θα τις καλύπτει ο εργοδότης επί του ονομαστικού μισθού των εργαζομένων. Αν ο μισθός υπολείπεται του κατώτατου, θα αναπληρώνεται η διαφορά από το Δημόσιο, ενώ κατ’ αναλογία καθορίζεται και το ύψος του δώρου Χριστουγέννων και του επιδόματος αδείας.

■ Δικαίωμα συμμετοχής έχουν όλες οι επιχειρήσεις, συνεχούς ή εποχικής λειτουργίας, ανεξαρτήτως ΚΑΔ, υπό την προϋπόθεση ότι παρουσιάζουν μείωση κατά 20%, τουλάχιστον, του κύκλου εργασιών ΦΠΑ σε σχέση με τον κύκλο εργασιών αναφοράς, ανάλογα με τον μήνα ένταξης στη ρύθμιση.

■ Προβλέπεται η αναστολή συμβάσεων και η ειδική αποζημίωση των 534 ευρώ (από 1/6 έως 30/9/20) για μέρος ή για όλους τους εποχικά επαναπροσλαμβανόμενους κατά το 2020 που απασχολήθηκαν το 2019 με σύμβαση εξαρτημένης εργασίας σε κύρια ή μη κύρια ξενοδοχειακά και τουριστικά καταλύματα. Ανάλογο δικαίωμα έχουν και οι εργαζόμενοι-οδηγοί τουριστικών λεωφορείων. Σε αυτές τις περιπτώσεις απαγορεύονται οι απολύσεις.

■ Οι εποχικά εργαζόμενοι στους κλάδους τουρισμού και επισιτισμού, που απασχολήθηκαν το 2019 με πλήρη ή μερική απασχόληση και λάμβαναν εποχικό επίδομα ανεργίας από τον Σεπτέμβριο του 2019 έως τον Φεβρουάριο του 2020, εφόσον παραμένουν εγγεγραμμένοι στον ΟΑΕΔ θα συνεχίσουν να λαμβάνουν αποζημίωση ίση με το τελευταίο επίδομα για τους μήνες Ιούνιο, Ιούλιο και Αύγουστο. Οσοι εξ αυτών προσληφθούν με μερική απασχόληση από την 1η Ιουνίου μέχρι 30 Σεπτεμβρίου, η κάλυψη των ασφαλιστικών τους εισφορών θα γίνει από το Δημόσιο.

■ Οι εργαζόμενοι γονείς, μέχρι τη λήξη του σχολικού έτους με αίτησή τους και ύστερα από συμφωνία με τον εργοδότη μπορούν να εργαστούν με μείωση συμβατικού ωραρίου μέχρι και 25%, χωρίς ανάλογη μείωση των αποδοχών τους. Σε αυτήν την περίπτωση απασχολούνται πέραν του ωραρίου τους σε άλλες εργάσιμες ημέρες σε χρόνο που συμφωνείται μεταξύ των μερών.

■ Εργαζόμενοι σε επιχειρήσεις των οποίων η λειτουργία ανεστάλη με εντολή δημόσιας αρχής, που είχαν εξαιρεθεί από τον ειδικό μηχανισμό στήριξης ως διατελούντες σε νόμιμη άδεια, όπως άδεια ασθενείας, άδεια μητρότητας ή εξάμηνη ειδική παροχή προστασίας της μητρότητας, δικαιούνται από την 1/5 μέχρι την ημερομηνία λήξης της αναστολής, ειδικής αποζημίωσης, εφόσον η άδειά τους έληξε κατά τη διάρκεια αναστολής λειτουργίας της επιχείρησης με εντολή δημόσιας αρχής.

«Κοροϊδία»

Ο γ.γ. του ΚΚΕ Δημ. Κουτσούμπας, μιλώντας στη βουλή χαρακτήρισε «λάκκο των λεόντων» την πρόταση της Κομισιόν, κατήγγειλε εξίσου κυβέρνηση και ΣΥΡΙΖΑ για «παιχνίδια εξαπάτησης» και χαρακτήρισε «κοροϊδία» τις ρυθμίσεις του υπουργείου Εργασίας και υποστήριξε πως προσομοιάζουν στα μέτρα των μνημονίων. «Πετσοκόβουν το εισόδημα των εργαζομένων, γενικεύουν την ελαστική απασχόληση παντού, καταργούν τις συλλογικές συμβάσεις που είναι σε ισχύ και δίνουν νέα εργαλεία στην εργοδοσία» είπε ο γραμματέας του ΚΚΕ.

«Καθαρή ιδεοληψία»

Σε δηλώσεις της η τομεάρχης Εργασίας του ΣΥΡΙΖΑ, Εφη Αχτσιόγλου, σημείωσε ότι «ο μόνος με τον οποίο “ΣΥΝεργάζεται” η κυβέρνηση είναι με τον εαυτό της. Διότι με την τροπολογία που κατέθεσε σήμερα ο κ. Βρούτσης οι μισθοί των εργαζομένων μειώνονται κατά 20%. Οσων “τυχερών” δηλαδή δεν θα απολυθούν, γιατί για τους υπολοίπους δεν υπάρχει καμία προστασία. Την ίδια στιγμή οι μικρομεσαίοι εργοδότες όχι απλώς δεν έχουν καμία ελάφρυνση αλλά επιβαρύνονται με το 100% των ασφαλιστικών εισφορών. Αν αυτό δεν συνιστά καθαρή ιδεοληψία, δεν ξέρουμε πώς αλλιώς μπορεί να χαρακτηριστεί».

Της Χριστίνας Κοψίνη από το www.efsyn.gr

Κατηγορίες: Xρονολογική σειρά, Ενημέρωση, Εργασιακά

 
 

Μην παραλείψετε να διαβάσετε:

Μονομερής πολιτική υπέρ των τραπεζών και των funds από την κυβέρνηση

  Αναδημοσιεύουμε παρακάτω το άρθρο του Κώστα Τσουκαλά που αναφέρεται στις διαπραγματεύσεις και στα μηδαμινά…

Αρχίζει η καταβολή των αναδρομικών από τον ΕΦΚΑ

Αναδημοσιεύουμε παρακάτω την ανακοίνωση του ΣΕΤΑΠ πουα αφορά την καταβολή των αναδρομικών απο τον ΕΦΚΑ.…

Περιμένοντας τους βαρβάρους;*

  Είθισται όταν γίνεται μια απεργία και μάλιστα επιτυχημένη, την επόμενη ή τις επόμενες μέρες…

Το αύριο μας ανήκει – αρκεί εμείς να φροντίσουμε γι’ αυτό σήμερα

Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε χθες η τετράωρη προειδοποιητική στάση εργασίας στην Αχαΐα, ενάντια στα σχέδια…

Δεν πάει άλλο… Στάση εργασίας την Τρίτη 24/05/2022 στο νομό Αχαΐας.

Το τελευταίο διάστημα έχουν ενταθεί οι μετακινήσεις συναδέλφων σε όλη την Ελλάδα από και προς…

Νομίζεις οτι δεν έχεις φωνή; ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ εκλογες ΣΕΤΑΠ 2022