Στους μισθωτούς ξανά τα βάρη της πανδημίας

Απλήρωτη εργασία και μείωση του δώρου Χριστουγέννων προβλέπει, μεταξύ άλλων, το νέο εργασιακό νομοσχέδιο που κατατίθεται στη Βουλή. Ποια είναι τα βασικά άρθρα του.

Πρόσθετη μεν, απλήρωτη δε θα είναι η εργασία με την οποία θα ξεπληρώσουν οι εργαζόμενοι το ήμισυ του χρονικού διαστήματος που αναγκάστηκαν να παραμείνουν μακριά από τον εργασιακό χώρο και δεν υπήρχε δυνατότητα να παρέχουν εξ αποστάσεως τις υπηρεσίες τους στον εργοδότη.

Αυτό προβλέπει σχέδιο νόμου του υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, το οποίο βρίσκεται για την τελική έγκριση στη Γενική Γραμματεία της κυβέρνησης. Η ρύθμιση για απλήρωτη εργασία (1 πρόσθετη ώρα ημερησίως), η οποία θα ισοδυναμεί με το 50% του χρόνου παραμονής λόγω προληπτικών μέτρων στο σπίτι, θεσμοθετείται -σύμφωνα με το σκεπτικό της κυβέρνησης- στο πλαίσιο ισομερισμού των βαρών ανάμεσα σε εργαζόμενους και επιχειρήσεις.

Εφόσον όμως συνδυαστεί και με τις άλλες διατάξεις, όπως, μεταξύ άλλων, αυτές για την αναλογική μείωση του δώρου Χριστουγέννων, τη διατήρηση του υποβιβασμού στα 534 ευρώ των μηνιαίων μισθών για όλους όσοι τέθηκαν ή συνεχίζουν να είναι σε καθεστώς αναστολής σύμβασης εργασίας, καθώς και την απελευθέρωση των απολύσεων μετά τη λήξη της ρήτρας προστασίας των συμβάσεων σε αναστολή, παραπέμπει σε ένα δυσβάστακτο βάρος για τους μισθωτούς του ιδιωτικού τομέα.

Το σχέδιο νόμου, σύμφωνα με τις πληροφορίες της «Εφ.Συν.», αναμένεται να δοθεί στη δημοσιότητα εντός των επόμενων 24ώρων, περιλαμβάνοντας κι όλες τις γνωστές ρυθμίσεις που ανακοινώθηκαν το τελευταίο χρονικό διάστημα. Με τις συγκεκριμένες διατάξεις, στις οποίες δεν συμπεριλαμβάνονται ριζοσπαστικά μέτρα, πιστοποιείται ότι η κυβέρνηση εξαντλεί την «εργαλειοθήκη» της στον μηχανισμό «Συν-εργασία», με το ερώτημα του τι μέλλει γενέσθαι για τα δύσκολα που έπονται να παραμένει αναπάντητο.

Για εκδικητικότητα προς τους εργαζομένους έκανε λόγο η αρμόδια τομεάρχης Εργασίας του ΣΥΡΙΖΑ, Εφη Αχτσιόγλου, με αφορμή την απελευθέρωση των απολύσεων για τους εργαζομένους σε εποχικές επιχειρήσεις που ήταν σε αναστολή εργασίας στις 30 Ιουνίου, ακόμα και αν η επιχείρηση επιδοτείται πλήρως από το κράτος για τις εργοδοτικές εισφορές.

Σταχυολογώντας τα σημαντικότερα άρθρα ξεχωρίζουμε τα εξής:

1. Εφόσον δεν ήταν/είναι δυνατή η εξ αποστάσεως εργασία, ο εργαζόμενος απαιτείται να απασχοληθεί πέραν του ημερήσιου συμβατικού ωραρίου του κατά 1 ώρα ημερησίως, σε άλλες εργάσιμες ημέρες, από τη λήξη της καραντίνας του και μέχρι τη συμπλήρωση του ημίσεος του συνόλου των ωρών που αντιστοιχούν στις εργάσιμες ημέρες παραμονής κατ’ οίκον.

Αυτός ο χρόνος αναπλήρωσης δεν λογίζεται, σε περίπτωση πλήρους απασχόλησης, ως υπερεργασία ή υπερωριακή απασχόληση, αλλά ούτε ως πρόσθετη εργασία, σε περίπτωση εργαζομένου με σύμβαση μερικής απασχόλησης. Επίσης, σε αυτήν την περίπτωση ο εργαζόμενος δεν δικαιούται καμία προσαύξηση ή αμοιβή για πρόσθετη εργασία. Ο εργοδότης καταβάλλει κανονικά για το χρονικό διάστημα παραμονής κατ’ οίκον του εργαζομένου το σύνολο των αποδοχών και ασφαλιστικών εισφορών.

2. Παρατείνεται μέχρι 31.12.2020 η δυνατότητα των επιχειρήσεων–εργοδοτών να απασχολούν υπερωριακά εργαζομένους που έχουν εξαντλήσει τα ανώτατα επιτρεπόμενα όρια υπερωριακής απασχόλησης, χωρίς τη σχετική απόφαση έγκρισης του υπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, που εκδίδεται έπειτα από γνωμοδότηση του Ανώτατου Συμβουλίου Εργασίας (ΑΣΕ).

3. Δικαιούνται να κάνουν χρήσης ειδικής άδειας για την ασθένεια των τέκνων για 10-14 ημέρες ή και για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα γονείς εργαζόμενοι. Η ρύθμιση προβλέπεται σε περίπτωση νόσησης από κορονοϊό Covid-19 των τέκνων τους, βρεφών, προνηπίων και νηπίων, μαθητών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, καθώς και τέκνων που φοιτούν σε ειδικά σχολεία ή σχολικές μονάδες ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης, ανεξαρτήτως ορίου ηλικίας αυτών, καθώς και ατόμων με αναπηρία, τα οποία, ανεξαρτήτως της ηλικίας τους, είναι ωφελούμενοι σε δομές παροχής υπηρεσιών ανοιχτής φροντίδας για άτομα με αναπηρία.

Η άδεια αυτή χορηγείται επιπρόσθετα από άλλες άδειες που αφορούν την ασθένεια ή τη νοσηλεία τέκνων. Κατά τη διάρκεια της άδειας λαμβάνουν αποδοχές: κατά τα δύο τρίτα (2/3) από τον εργοδότη και κατά το ένα τρίτο (1/3) από τον τακτικό προϋπολογισμό, έπειτα από διασταύρωση με τα στοιχεία των υπουργείων Οικονομικών, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και Εσωτερικών, όπως αυτή ορίζεται σε κοινή απόφαση των αρμόδιων υπουργών Οικονομικών, Παιδείας και Θρησκευμάτων, Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων και Υγείας.

4. Κατ’ εξαίρεση, μόνο για το έτος 2020, για τους εργαζομένους σε τουριστικά και επισιτιστικά επαγγέλματα αρκούν 50-99 ημέρες εργασίας στην ασφάλιση κλάδου ανεργίας του ΟΑΕΔ για να λάβουν την τακτική επιδότηση ανεργίας της παρ. 9 του άρθρου 6 του ν. 1545/1985 (Α’ 91) αντί των 100 ενσήμων.

5. Επεκτείνεται η χρονική διάρκεια ισχύος του μηχανισμού «Συν-Εργασία» έως 31/12/2020 για όλες τις επιχειρήσεις–εργοδότες που εντάσσονται σε αυτόν, ανεξάρτητα από τον κλάδο στον οποίο δραστηριοποιούνται και εφόσον πληρούν τις προϋποθέσεις της παρ. 4 του άρθρου 31 του ν. 4690/2020 σχετικά με τη μείωση του τζίρου.

Οι επιχειρήσεις-εργοδότες, για όσο χρόνο κάνουν χρήση του μηχανισμού, υποχρεούνται να μην προβούν σε μειώσεις του προσωπικού τους με καταγγελία συμβάσεων εργασίας και υποχρεούνται, μετά τη λήξη του χρονικού διαστήματος της αναστολής των συμβάσεων εργασίας των εργαζομένων αυτών, να διατηρήσουν για χρονικό διάστημα 30 ημερών τον ίδιο αριθμό θέσεων εργασίας και με το ίδιο είδος σύμβασης εργασίας (όχι, όμως, και τα ίδια πρόσωπα).

6. Επιχειρήσεις, εποχικής ή μη λειτουργίας, των αεροπορικών και ακτοπλοϊκών μεταφορών, των χερσαίων μεταφορών επιβατών, του επισιτισμού, του πολιτισμού και του αθλητισμού, καθώς και κάθε άλλου κλάδου που πλήττεται σημαντικά, όπως αυτοί ορίζονται από το υπουργείο Οικονομικών, βάσει ΚΑΔ, δύνανται να θέτουν σε αναστολή ή να παρατείνουν την αναστολή συμβάσεων των εργαζομένων τους που έχουν ήδη τεθεί σε αναστολή ή και να θέτουν για πρώτη φορά σε αναστολή συμβάσεις εργασίας μέρους ή του συνόλου των εργαζομένων τους, που έχουν προσληφθεί έως και τη δημοσίευση του παρόντος, για τον μήνα Οκτώβριο 2020, κατ’ ανώτατο χρονικό διάστημα έως 30 ημέρες ανά μήνα και πάντως όχι πέραν της 31ης Οκτωβρίου 2020. Επίσης, οι συμβάσεις εργασίας εργαζομένων σε επιχειρήσεις-εργοδότες αυτής της κατηγορίας, οι οποίες έχουν ήδη τεθεί σε αναστολή πριν από τη δημοσίευση του νόμου και έχει ανακληθεί οριστικά η αναστολή τους, δύνανται να τίθενται εκ νέου σε αναστολή και πάντως όχι πέραν της 31ης/10/2020.

7. Παρέχεται δυνατότητα της ειδικής αποζημίωσης των 534 ευρώ σε:

α) Καλλιτέχνες, δημιουργούς και επαγγελματίες της τέχνης και του πολιτισμού που είναι εγγεγραμμένοι έως τις 15.10.2020 στην ειδική ηλεκτρονική πλατφόρμα artandcultureprofessionals.services.gov.gr στο Π.Σ. «Εργάνη» του υπουργείου Εργασίας.

β) Πρόσωπα που ασκούν το επάγγελμα του ξεναγού και είναι υπόχρεα καταβολής εισφορών στον e– ΕΦΚΑ.

γ) Τουριστικούς συνοδούς καθώς και τα πρόσωπα που αποφοίτησαν από τη διετούς φοίτησης Σχολή Ξεναγών εντός του 2019 και διαθέτουν ξεναγική ταυτότητα.

8. Οι εποχικά εργαζόμενοι, δικαιούχοι της αποζημίωσης ειδικού σκοπού, μετά την 1η.10.2020 θεωρείται ότι έχουν απολυθεί αυτοδικαίως, χωρίς οποιαδήποτε άλλη ενέργεια καταγγελίας της σύμβασης, και το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων αποστέλλει σχετικό αρχείο στον ΟΑΕΔ.

9. Το επίδομα εορτών Χριστουγέννων καταβάλλεται μειωμένο, λαμβάνοντας υπόψη για τον υπολογισμό του τον χρόνο διάρκειας της εργασιακής σύμβασης έως την αναστολή της.

Πηγή: Χριστίνα Κοψίνη, www.efsyn.gr

Κατηγορίες: Xρονολογική σειρά, Ενημέρωση, Εργασιακά

 
 

Μην παραλείψετε να διαβάσετε:

Μονομερής πολιτική υπέρ των τραπεζών και των funds από την κυβέρνηση

  Αναδημοσιεύουμε παρακάτω το άρθρο του Κώστα Τσουκαλά που αναφέρεται στις διαπραγματεύσεις και στα μηδαμινά…

Αρχίζει η καταβολή των αναδρομικών από τον ΕΦΚΑ

Αναδημοσιεύουμε παρακάτω την ανακοίνωση του ΣΕΤΑΠ πουα αφορά την καταβολή των αναδρομικών απο τον ΕΦΚΑ.…

Περιμένοντας τους βαρβάρους;*

  Είθισται όταν γίνεται μια απεργία και μάλιστα επιτυχημένη, την επόμενη ή τις επόμενες μέρες…

Το αύριο μας ανήκει – αρκεί εμείς να φροντίσουμε γι’ αυτό σήμερα

Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε χθες η τετράωρη προειδοποιητική στάση εργασίας στην Αχαΐα, ενάντια στα σχέδια…

Δεν πάει άλλο… Στάση εργασίας την Τρίτη 24/05/2022 στο νομό Αχαΐας.

Το τελευταίο διάστημα έχουν ενταθεί οι μετακινήσεις συναδέλφων σε όλη την Ελλάδα από και προς…

Νομίζεις οτι δεν έχεις φωνή; ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ εκλογες ΣΕΤΑΠ 2022