Οργανισμός Εργασίας -Προαγωγές – Αναδρομική αποζημίωση -Ιστορική Νίκη!

Αναδημοσιεύουμε παρακάτω την ανακοίνωση του ΕΝΩΤΙΚΟΥ (ΜΑΚ.ΘΡΑΚ) που αφορά το θέμα των προαγωγών. Η ιστορική αυτή δικαστική νίκη ανοίγει το δρόμο σε όλους τους εργαζομένους στη τράπεζα Πειραιώς όχι μόνο για την ένταξη στο βαθμολόγιο και τον κανονισμό εργασίας αλλά και την αναδρομική αποζημίωση όσων συναδέλφων έχουν προσφύγει δικαστικά ή θα προσφύγουν στο μέλλον.

Θυμίζουμε ότι ο ΣΕΤΑΠ από το 2018 διεκδικεί δικαστικά το βαθμολόγιο και την ένταξη στον Οργανισμό Εργασίας. Εκτιμούμε ότι η απόφαση αυτή θα λειτουργήσει καταλυτικά στο συνδικαλιστικό μας αγώνα από εδώ και πέρα.

 

 

Θεσσαλονίκη 2/2/2024

και αυτοί που δεν μπόρεσαν να ακούσουν

τη μουσική,

θεώρησαν τρελούς αυτούς που χόρευαν…

 Φρίντριχ Νίτσε

 

Ιστορική νίκη του Συλλόγου μας
για ΟΛΟΥΣ
τους εργαζόμενους
της Τράπεζας Πειραιώς

 

Κατέρρευσε η παντελώς αυθαίρετη και αντεργατική πολιτική των Διοικήσεων των τελευταίων 20 χρόνων
για τους Bαθμούς και τις Προαγωγές

o Άρειος Πάγος δέχθηκε την αίτηση αναίρεσης του Συλλόγου μας σχετικά με την ομαδική αγωγή μελών μας για την μη διεξαγωγή προαγωγών κατ΄ αρχαιότητα!

Συνάδελφοι,

Με πρόσφατη απόφασή του ο Άρειος Πάγος, με την 1494/2023 του Β1 Πολιτικού Τμήματος, έκανε δεκτή την αίτηση αναίρεσης που αφορά ομαδική αγωγή μελών του Συλλόγου μας (προερχομένων από την τέως Τράπεζα Μακεδονίας Θράκης αλλά και προερχομένων από την Τράπεζα Πειραιώς) σχετικά με την προαγωγή τους στον επόμενο βαθμό και παραπέμπει την υπόθεση ξανά στο Εφετείο για εκδίκαση με νέα σύνθεση !!!

Υπενθυμίζουμε ότι σύμφωνα με την αγωγή:

« ………Η εναγόμενη τράπεζα αρνείται να συγκροτήσει το προβλεπόμενο από τον Κανονισμό Εργασίας Υπηρεσιακό Συμβούλιο, το οποίο αποφασίζει, μεταξύ άλλων, τις επίδικες κατ΄ αρχαιότητα βαθμολογικές και μισθολογικές προαγωγές, με αποτέλεσμα να μην έχει γίνει για το 2005 και εξής καμιά βαθμολογική / μισθολογική προαγωγή στην τράπεζα κατά παράβαση του Κανονισμού.
Στην εναγόμενη τράπεζα τις εργασιακές σχέσεις του δικού της προσωπικού (που δεν προέρχεται από την πρώην Τράπεζα Μακεδονίας – Θράκης) διέπει ο κανονιστικής ισχύος «Οργανισμός Προσωπικού της Τραπέζης Πειραιώς Α.Ε.»……………………………………………………………………………
Ορισμένοι εκ των εναγόντων υπαγόμαστε σε αυτόν τον Οργανισμό, οι ρυθμίσεις του οποίου για τα επίμαχα ζητήματα είναι όμοιες ή παρόμοιες με αυτές του Κανονισμού της πρώην Τράπεζας Μακεδονίας – Θράκης. Για τους υπαγόμενους στον Οργανισμό αυτό εργαζομένους η εναγόμενη τράπεζα επίσης αρνείται να προβεί σε κατ΄ αρχαιότητα βαθμολογικές και μισθολογικές προαγωγές, με αποτέλεσμα να μην έχει γίνει για το 2004 και εξής καμιά βαθμολογική / μισθολογική προαγωγή στην τράπεζα κατά παράβαση του Κανονισμού.

Με την παρούσα αγωγή ζητάμε

α) να καταδικαστεί η αντίδικη να καταβάλει τις διαφορές μεταξύ των καταβαλλόμενων σήμερα και των οφειλόμενων αποδοχών που αντιστοιχούν στις κατ΄ αρχαιότητα βαθμολογικές και μισθολογικές προαγωγές μας που παράνομα, κατά παράβαση, μεταξύ άλλων, του Κανονισμού και του Οργανισμού της και υπαίτια παρέλειψε να διενεργήσει από το 2005, μέχρι τις 31.12.2015 (πιθανό χρόνο συζήτησης της παρούσας αγωγής), συμπεριλαμβανομένων και των ποσών κατά τα οποία προσαυξάνονται και οι κάθε είδους τακτικές, έκτακτες και δευτερογενείς μισθολογικές παροχές, όπως είναι και τα επιδόματα Χριστουγέννων και Πάσχα, καθώς και το επίδομα της ετήσιας άδειας αναψυχής, που έχουν ως βάση υπολογισμού τις τακτικές μηνιαίες αποδοχές μας. Ζητάμε ακόμη

β) να καταδικαστεί η αντίδικη να μας αποκαταστήσει στο οικείο βαθμολογικό και μισθολογικό στάτους, συνυπολογιζομένων των κατ΄ αρχαιότητα βαθμολογικών και μισθολογικών προαγωγών μας για όλο το επίδικο χρονικό διάστημα από το 2005 μέχρι τις 31.12.2015, ως προς όλες τις έννομες συνέπειες, με απειλή χρηματικής ποινής για την περίπτωση άρνησης συμμόρφωσης και

γ) να καταδικαστεί η εναγόμενη να καταβάλλει στο εξής τις αποδοχές μας, τακτικές, έκτακτες και δευτερογενείς, που αντιστοιχούν στο νόμιμο βαθμολογικό και μισθολογικό στάτους του καθενός μας, συνυπολογιζομένων όλων των νόμιμων κατ΄ αρχαιότητα βαθμολογικών και μισθολογικών προαγωγών μας από το 2005 μέχρι τις 31.12.2015 που παράνομα και υπαίτια παρέλειψε να κάνει.»

Συνάδελφοι,

Πρόκειται για μια μεγάλη ΝΙΚΗ για όλο το συνδικαλιστικό κίνημα της Τράπεζας η οποία επετεύχθη με μεγάλη αφοσίωση, μεθοδικότητα και πίστη στο δίκαιο του αγώνα μας και από τους συναδέλφους και από το Νομικό μας επιτελείο (με επικεφαλής τον καθηγητή κ. Άρι Καζάκο). Κυρίως όμως επετεύχθη λόγω της αταλάντευτης στάσης των εργαζομένων-μελών μας με τους οποίους δώσαμε όλοι μαζί αυτή την μάχη επί τόσα χρόνια, αποκρούοντας τις αντεργατικές μεθοδεύσεις της Διοίκησης και μένοντας όρθιοι όταν γύρω μας οι πιέσεις και οι εκβιασμοί ήταν και είναι καθημερινή πρακτική από κάθε λογής «καλοθελητές».

Πιο συγκεκριμένα ο Άρειος Πάγος αναιρεί την προηγούμενη απόφαση του Εφετείου η οποία είχε απορρίψει την αγωγή μας και αποφασίζει ότι:

«…………Με την κρίση του αυτή, το δευτεροβάθμιο Δικαστήριο παραβίασε τις ουσιαστικού δικαίου διατάξεις των άρθρων 3 παρ. 2 του Π.Δ. 572/1988, 4 παρ. 2 του Π.Δ. 178/2002 και 75 παρ. 1 περ. γ’ του Ν. 2190/1920, καθώς και τις λοιπές ουσιαστικού δικαίου διατάξεις που αναφέρονται στη μείζονα σκέψη, τις οποίες εσφαλμένα ερμήνευσε και εφάρμοσε στην προκειμένη περίπτωση. Συνεπώς, οι εκ του αριθμού 1 του άρθρου 559 ΚΠολΔ πρώτος, δεύτερος και τρίτος λόγοι αναίρεσης είναι βάσιμοι και πρέπει να αναιρεθεί η προσβαλλόμενη απόφαση ………………………………… να παραπεμφθεί δε η υπόθεση ως προς αυτούς, για περαιτέρω εκδίκαση στο ίδιο Δικαστήριο, συγκροτούμενο από άλλον δικαστή, εκτός από εκείνον που εξέδωσε την αναιρούμενη απόφαση (άρθρο 580 παρ. 3 ΚΠολΔ), λόγω δε της αναιρετικής εμβέλειας των ανωτέρω λόγων, παρέλκει η εξέταση των λοιπών λόγων της υπό κρίση αίτησης αναίρεσης……….»

Έτσι λοιπόν κρίνοντας ο Άρειος Πάγος, στο Εφετείο όπου θα δικαστεί εκ νέου η υπόθεση (στις 5.3.2024), αναμένεται να οριστικοποιηθούν τα ποσά τα οποία δικαιούνται οι συνάδελφοι ως αναδρομικά.

Συνάδελφοι,

Δεν χαρίζουμε τίποτε στην εργοδοσία
γιατί τίποτε δεν μας χαρίστηκε αλλά
ΟΛΑ κατακτήθηκαν με ΑΓΩΝΑ

με ΓΝΩΣΗ, ΕΝΟΤΗΤΑ και ΑΓΩΝΑ
και όπλο τις πάντα ΤΕΚΜΗΡΙΩΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ μας
υπερασπιζόμαστε διαχρονικά το εργασιακό μας πλαίσιο

Δίνουμε
ΠΡΟΠΤΙΚΗ στους αγώνες
ΕΛΠΙΔΑ για την ανατροπή του σημερινού
ζοφερού εργασιακού τοπίου!

Κατηγορίες: Xρονολογική σειρά, Ανακ. Συλλόγων, Ανακοινώσεις, Συνδικαλιστικά

 
 

Μην παραλείψετε να διαβάσετε:

Μονομερής πολιτική υπέρ των τραπεζών και των funds από την κυβέρνηση

  Αναδημοσιεύουμε παρακάτω το άρθρο του Κώστα Τσουκαλά που αναφέρεται στις διαπραγματεύσεις και στα μηδαμινά…

Αρχίζει η καταβολή των αναδρομικών από τον ΕΦΚΑ

Αναδημοσιεύουμε παρακάτω την ανακοίνωση του ΣΕΤΑΠ πουα αφορά την καταβολή των αναδρομικών απο τον ΕΦΚΑ.…

Περιμένοντας τους βαρβάρους;*

  Είθισται όταν γίνεται μια απεργία και μάλιστα επιτυχημένη, την επόμενη ή τις επόμενες μέρες…

Το αύριο μας ανήκει – αρκεί εμείς να φροντίσουμε γι’ αυτό σήμερα

Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε χθες η τετράωρη προειδοποιητική στάση εργασίας στην Αχαΐα, ενάντια στα σχέδια…

Δεν πάει άλλο… Στάση εργασίας την Τρίτη 24/05/2022 στο νομό Αχαΐας.

Το τελευταίο διάστημα έχουν ενταθεί οι μετακινήσεις συναδέλφων σε όλη την Ελλάδα από και προς…

Νομίζεις οτι δεν έχεις φωνή; ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ εκλογες ΣΕΤΑΠ 2022