Κόντρες στη βουλή για ΤΧΣ και τράπεζες

Στο πλαίσιο της τραπεζικής ενίσχυση κινούνται οι διατάξεις του σχεδίου νόμου για το ΤΧΣ ανέφερε ο υφυπουργός Οικονομικών, Γιώργος Ζαββός στην Επιτροπή Οικονομικών της Βουλής. Tι υποστήριξαν οι εισηγητές των κομμάτων.

 «Μετά από τρεις ανακεφαλαιοποιήσεις και τη συμμετοχή των τεσσάρων συστημικών τραπεζών στο πρόγραμμα “Ηρακλής” το ελληνικό τραπεζικό σύστημα είναι πια θωρακισμένο κεφαλαιακά» ανέφερε ο υφυπουργός Οικονομικών, Γιώργος Ζαββός στην Επιτροπή Οικονομικών της Βουλής σχετικά με τις διατάξεις του σχεδίου νόμου που αφορά το ΤΧΣ και τις τράπεζες.

Όπως εξήγησε ο κ. Ζαββός «μετά την επιτυχή συμμετοχή και των τεσσάρων συστημικών τραπεζών στον “ΗΡΑΚΛΗ” με χαρτοφυλάκια κόκκινων δανείων συνολικής αξίας 32 δισ. ευρώ τον πρώτο χρόνο και την αναμενόμενη συμμετοχή τους για ισόποσης αξίας χαρτοφυλάκια στον ΗΡΑΚΛΗ 2, ο στόχος είναι να φτάσουμε σε μονοψήφιο αριθμό “κόκκινων δανείων” στο τέλος του 2022. Έτσι θα μπορέσουμε να προσφέρουμε ρευστότητα στην πραγματική οικονομία, στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, τους επαγγελματίες, τους πολίτες, να εκτελέσει δηλαδή το τραπεζικό σύστημα αυτό που είναι η πραγματική αποστολή του».

Στο πλαίσιο αυτό της τραπεζικής ενίσχυσης, όπως είπε, κινούνται και οι διατάξεις του σχεδίου νόμου για το ΤΧΣ καθώς ενισχύουν την ικανότητα των ελληνικών πιστωτικών ιδρυμάτων για να αντιμετωπίσουν με αποτελεσματικότητα, με επάρκεια τις παθογένειες του παρελθόντος, αλλά ενδεχομένως και όποια νέα προβλήματα προκύψουν από την πανδημία. Βρισκόμαστε, είπε, «μπροστά σε μια νέα εποχή όπου το τραπεζικό σύστημα “αλλάζει σελίδα”.

Οι ελληνικές τράπεζες βασιζόμενες σε μια σταθερή κυβερνητική πολιτική εμπροσθοβαρών μεταρρυθμίσεων, δραστικής μείωσης των “κόκκινων δανείων” και ενόψει της άμεσης προοπτικής τής έλευσης όπως αναφέρθηκε των σημαντικών πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης, μπορούν πια να προχωρήσουν δυναμικά εφαρμόζοντας τη δική τους στρατηγική η καθεμιά». Το ΤΧΣ, προσέθεσε, θα μπορεί να εφαρμόσει τη δική του στρατηγική και να λειτουργήσει ως να ήταν ένας ιδιώτης επενδυτής, που διαχειρίζεται με τον καλύτερο δυνατό τρόπο την περιουσία του. Να ενεργεί όχι ως μηχανισμός κρατικής ενίσχυσης, αλλά ως ένας ανεξάρτητος φορέας που αξιολογεί τις επενδυτικές ευκαιρίες και ενεργεί ισότιμα με τους άλλους μετόχους προς όφελος της επένδυσής του.

Η δεύτερη συνεδρίαση της Επιτροπής Οικονομικών ορίσθηκε να πραγματοποιηθεί αύριο στις δύο και μισή το μεσημέρι με την ακρόαση φορέων. Αποφασίσθηκε να κληθούν οι εκπρόσωποι της Τράπεζας της Ελλάδος, του ΤΧΣ, της διοίκησης της Τράπεζας Πειραιώς, του Συλλόγου των Εργαζομένων της Τράπεζας Πειραιώς καθώς και η ΟΤΟΕ. Στην συνέχεια θα διεξαχθεί η τρίτη συνεδρίαση της Επιτροπής Οικονομικών με την ψήφιση του νομοσχεδίου επί της Αρχής και την κατ’ άρθρο συζήτηση. Η δεύτερη ανάγνωση του σχεδίου νόμου ορίσθηκε να προγραμματιστεί την Τετάρτη ώστε το νομοσχέδιο να εισαχθεί την Πέμπτη για συζήτηση και ψήφιση στην Ολομέλεια.

Οι εισηγητές των κομμάτων στην Επιτροπή Οικονομικών

Mε έμφαση στις διατάξεις του σχεδίου που αφορούν το Ταμείο Χρηματοδοτικής Σταθερότητας και τις τράπεζες, ξεκίνησε από τους εισηγητές των κομμάτων η επεξεργασία του σχεδίου νόμου του υπουργείου Οικονομικών «Κύρωση της Απόφασης (ΕΕ, ΕΥΡΑΤΟΜ) 2020/2053 του Συμβουλίου της 14ης Δεκεμβρίου 2020 για το σύστημα των ιδίων πόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης και για την κατάργηση της απόφασης 2014/335/ΕΕ, Ευρατόμ και άλλες διατάξεις» στην Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων της Βουλής.

Ο εισηγητής της ΝΔ Κωνσταντίνος Καραγκούνης, ζήτησε την υπερψήφιση του νομοσχεδίου, υπογραμμίζοντας πως είναι ένα πολύ σημαντικό νομοσχέδιο, με κρίσιμες διατάξεις, που έχουν να κάνουν τόσο με την στήριξη της οικονομίας όσο και με την υγιή λειτουργία του τραπεζικού συστήματος. Αναφερόμενος στην στήριξη της οικονομίας από την ΕΕ για την αντιμετώπιση της πανδημίας, σημείωσε ότι η Ελλάδα είναι από τις πιο ευνοημένες χώρες της συμφωνίας, διότι οι εισροές που θα λάβει θα είναι από τις υψηλότερες στην Ευρωζώνη ως ποσοστό του ΑΕΠ. Με την απόφαση της Ευρατόμ, είπε ότι παρέχεται η δυνατότητα, για πρώτη φορά, στην Επιτροπή, να δανείζεται από τις αγορές, ώστε να μπορεί να αντλεί άμεσα μεγάλης κλίμακας κεφάλαια, για να ενισχύσει ακόμη περισσότερο τους εθνικούς προϋπολογισμούς. Και το δεύτερο ουσιαστικό στοιχείο, είναι ο επανακαθορισμός του ύψους των ανώτατων ορίων ιδίων πόρων που διατίθενται για τη χρηματοδότηση του προϋπολογισμού της ΕΕ. Υπογράμμισε επίσης, πως αυτή η απόφαση «είναι καθοριστική για την ενεργοποίηση των πόρων του Ταμείου Ανάκαμψης».

Σχετικά με το δεύτερο μέρος του νομοσχεδίου, για τις διατάξεις του ΤΧΣ και τις τράπεζες, ο εισηγητής της πλειοψηφίας, αφού έκανε μια αναδρομή στην αποσταθεροποίηση των τραπεζών και τις ευθύνες της κυβέρνησης του ΣΥΡΙΖΑ, ανέφερε πως ο βασικός βραχνάς των τραπεζών είναι τα «κόκκινα» δάνεια και αυτή είναι βασική πρόκληση της σημερινής κυβέρνησης, που την αντιμετωπίζει με τις απομοχλεύσεις των τραπεζών από τα κακής ποιότητας στοιχεία ενεργητικού, μέσω των προγραμμάτων «Ηρακλής». Ο κ. Καραγκούνης ανέφερε, πως αυτό που έχουν ανάγκη σήμερα οι τράπεζες είναι η ενίσχυσή τους από ιδιωτικά και όχι δημόσια κεφάλαια.

Με το σημερινό νομοσχέδιο, είπε, παρέχουμε τις προϋποθέσεις με όρους ρεαλισμού και απτού χρονικού ορίζοντα, της αποεπένδυσης σε μια διαδικασία συμβατή με το ενωσιακό δίκαιο. Διασφαλίζουμε τις επενδύσεις του ΤΧΣ στο τραπεζικό σύστημα, δίνοντάς του τη δυνατότητα να συμμετέχει στις Αυξήσεις Μετοχικού Κεφαλαίου πιστωτικών ιδρυμάτων έως το ποσοστό συμμετοχής του. Προβλέπουμε την δυνατότητα το ΤΧΣ να πετύχει ακόμη και αύξηση των εσόδων του από τυχόν μελλοντικές χρηματιστηριακές αξίες. Ορίζουμε ότι οι αποφάσεις για τη διάθεση των συμμετοχών θεωρούνται ότι συνιστούν επιμελή διαχείριση της περιουσίας του ΤΧΣ και υπάγεται στη ρύθμιση του Ποινικού Κώδικα που ισχύει για τα πιστωτικά ιδρύματα. Απαντώντας στις σχετικές ενστάσεις της αντιπολίτευσης για αυτό, ο κ. Καραγκούνης ανέφερε ότι αυτή η σημερινή τροποποίηση είναι ουσιαστικά επεξηγηματική του νόμου 4346 της ασυλίας που ψηφίσθηκε το 2015 επί κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ και ισχύει μέχρι σήμερα.

Τέλος, για τις διατάξεις περί απάλειψης από τα ειδικά δικαιώματα του ΤΧΣ, σε περίπτωση ειδικής εκκαθάρισης πιστωτικού ιδρύματος, η προνομιακή κατάταξη και ικανοποίηση του Ταμείου, ως μετόχου, από το προϊόν εκκαθάρισης έναντι όλων των άλλων μετόχων, υπενθύμισε την σχετική γνωμοδότηση της 25η Φεβρουαρίου του 2021 της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, όπου επικροτείται η ευελιξία που παρέχεται στο ΤΧΣ να μειώνει τις συμμετοχές του μέσω τέτοιων αυξήσεων κεφαλαίου και όπως ανέφερε, «η ΕκΤ χαιρετίζει την δυνατότητα συμμετοχής του ΤΧΣ, ως επενδυτή, σε αυξήσεις κεφαλαίου πιστωτικών ιδρυμάτων που δεν αποσκοπούν στην παροχή κεφαλαιακής ενίσχυσης για την κάλυψη κεφαλαιακών ελλειμμάτων υπό συνθήκες εξυγίανσης».

Ο εισηγητής του ΣΥΡΙΖΑ Νίκος Συρμαλένιος, επέκρινε το υπουργείο Οικονομικών, ότι μαζί με την Κύρωση της Απόφασης του Συμβουλίου της Ευρώπης της Ευρατόμ, φέρνει πολύ σοβαρές διατάξεις αλλαγών στο ΤΧΣ, που μάλιστα δεν τέθηκαν καθόλου στη διαβούλευση του σχεδίου νόμου.

Σχετικά με το πρώτο σκέλος του νομοσχεδίου, ο εισηγητής της μειοψηφίας αναφέρθηκε στα 32 δισ. ευρώ του Ταμείου Ανάκαμψης, τονίζοντας πως το ερώτημα είναι προς πού θα κατευθυνθούν, και προσέθεσε: «Οι μέχρι τώρα εφαρμοζόμενες κυβερνητικές πολιτικές, αλλά και οι εξαγγελλόμενοι στόχοι, όχι μόνο δεν μας πείθουν ότι βαδίζουμε στη σωστή κατεύθυνση, αλλά αντιθέτως οδεύουμε ολοταχώς σε νέες υφεσιακές και στο βάθος μνημονιακές πολιτικές». Εκτίμησε ότι το Ταμείο Ανάκαμψης είναι αδύνατο να πετύχει τους στόχους που η ίδια η ΕΕ έχει θέσει με τον προϋπολογισμό, ύψους μόλις 1% του ευρωπαϊκού ΑΕΠ, και ζήτησε να αλλάξουν δραστικά οι κανόνες του Συμφώνου Σταθερότητας, προκειμένου να υπάρξουν σε ευρωπαϊκό επίπεδο νέοι ρεαλιστικότεροι κανόνες και ρυθμίσεις για το δημόσιο χρέος.

Για το μέρος του νομοσχεδίου που αφορά το ΤΧΣ και τις τράπεζες, ο κ. Συρμαλένιος ανέφερε πως οι ρυθμίσεις δεν διασφαλίζουν το δημόσιο συμφέρον και δεν οδηγούν σε μια ουσιαστική παρέμβαση για τη βελτίωση της λειτουργίας του χρηματοπιστωτικού συστήματος, ώστε να ενισχύεται η πραγματική οικονομία, οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις και κατ’ επέκταση οι εργαζόμενοι. Μεταξύ άλλων, σημείωσε πως με το να μπορεί το ΤΧΣ να συμμετέχει σε μελλοντικές αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου των τραπεζών, δίνεται η ευχέρεια σε στελέχη του ΤΧΣ να λαμβάνουν αποφάσεις χωρίς να απειλούνται από προσφυγές που, ενδεχομένως, ασκηθούν εναντίον τους για πράξεις που αντιστρατεύονται το δημόσιο συμφέρον. Και προσέθεσε πως αυτό γίνεται σε μια χρονική περίοδο που τα μέλη του ΤΧΣ θα κληθούν να βάλουν την υπογραφή τους στην πώληση της Εθνικής Ασφαλιστικής και στην επαναϊδιωτικοποίηση της Τράπεζας Πειραιώς. Παρέχεται, επομένως, νομική ασυλία για όλους αυτούς που, με τις πράξεις τους ή τις παραλείψεις τους, θα προκαλέσουν ζημιά στα συμφέροντα του ελληνικού Δημοσίου, ανέφερε. Προσέθεσε πως αποτέλεσμα της παρεχόμενης ασυλίας και προκειμένου να διευκολυνθεί ως μοναδική επιλογή η είσοδος ιδιωτών σε αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου, στο νομοσχέδιο προβλέπεται ότι το γενικό συμβούλιο του ΤΧΣ με αποφάσεις που θα λαμβάνει μπορεί να μην συμμετέχει σε αυξήσεις μετοχικού κεφαλαίου. Σημείωσε πως όσον αφορά τη διοίκηση του ταμείου, δεν περιλαμβάνονται διατάξεις που θα του επιτρέπουν έστω τη σταδιακή απεξάρτησή του από τους ευρωπαϊκούς θεσμούς και της αντιστροφής της αποικιοκρατικής αντίληψης που είχε ο προηγούμενος νόμος ενώ καταργεί την προνομιακή κατάταξη του ΤΧΣ στις ειδικές εκκαθαρίσεις τραπεζών, γεγονός που ζημιώνει το δημόσιο και πρέπει να εξηγηθεί γιατί γίνεται.

Ο ειδικός αγορητής του ΚΙΝΑΛ Ανδρέας Λοβέρδος, ανέφερε πως με την κύρωση της νέας Απόφασης της ΕΕ έχουμε αύξηση των ιδίων πόρων, κάτι που ήταν μια πάγια θέση του κόμματός μας. Ζήτησε από τον υπουργό Οικονομικών να καταθέσει τα αριθμητικά δεδομένα αυτής της αύξησης, σε ό,τι αφορά την Ελλάδα για να υπάρχει ακριβή εικόνα, καθώς και το σχέδιο μεταφοράς στην ελληνική οικονομία αυτών των πόρων και έχει υποβληθεί από την κυβέρνηση στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Σχετικά με το δεύτερο τμήμα του νομοσχεδίου που αφορά το ΤΧΣ, ο κ. Λοβέρδος ανέφερε πως η τροποποίηση ουσιαστικά του Ν. 3864/2014 κινείται σε θετική κατεύθυνση, αλλά σημείωσε πως υπάρχει ανοικτό ένα πολύ σοβαρό πολιτικό θέμα που αφορά την ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών του 2015, που εάν και η ΝΔ έλεγε ότι αυτό το θέμα θα το έφερνε για να εξεταστεί από την Βουλή, δεν το έχει κάνει.

Ο βουλευτής του ΚΙΝΑΛ, παρεμπιπτόντως, έθεσε στον υπουργό Οικονομικών το θέμα με τα μέτρα στήριξης των ιδιοκτητών ακινήτων τα οποία μισθώνουν, λέγοντας πως οι υποσχέσεις για μέτρα ανακούφισης δεν προχώρησαν και δεν έχουν λάβει ουδεμία βοήθεια για το πρώτο τετράμηνο της πανδημίας (Μάιος – Ιούνιος 2020). Ο κ. Σταϊκούρας του απάντησε ότι από την Δευτέρα, 1η Μαρτίου 2021, υπάρχει σχετικό δελτίο Τύπου, όπου ανακοινώθηκε πως ολοκληρώθηκε ο σχετικός έλεγχος 338.528 δηλώσεων. Έγιναν συμψηφισμοί σε 263.379 και το συνολικό ποσό ανέρχεται σε 42,8 εκατομμύρια. Για τις καταβολές του Νοεμβρίου και του Δεκεμβρίου 2020 υπήρχε σχετική ανακοίνωση για 265.988 συμπατριώτες μας και 304.492 συμπατριώτες μας, αντίστοιχα. Έγινε η καταβολή και την προηγούμενη εβδομάδα, 3 Μαρτίου. Συνολικά, μέχρι τώρα έχουν γίνει καταβολές ή συμψηφισμοί σε 675.927 ιδιοκτήτες με συνολικό ποσό 88,7 εκατ. ευρώ. Υπάρχουν, είπε, συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα για το πώς θα καλυφθούν οι όποιες δυσλειτουργίες του παρελθόντος και το πότε θα ανοίξουν οι πλατφόρμες, πότε θα πληρωθεί ο Ιανουάριος, πότε ο Φεβρουάριος.

Η ειδική αγορήτρια του ΚΚΕ, Διαμάντω Μανωλάκου, ανέφερε πως το κόμμα της θα καταψηφίσει το νομοσχέδιο, που το χαρακτήρισε αντιλαϊκό. Σε ό,τι αφορά το πρώτο μέρος, την Κύρωση της Κοινοτικής Απόφασης, είπε πως θεσπίζονται νέες μορφές έμμεσης φορολογίας σε βάρος του εργατικού λαϊκού εισοδήματος, με πρόσχημα την ελάφρυνση των εθνικών συνεισφορών από τους κρατικούς προϋπολογισμούς. Ο στόχος, τόνισε η βουλευτής, διπλός: «Nα μείνει περισσότερο ως δημοσιονομικός χώρος στα κράτη-μέλη για τη στήριξη του κεφαλαίου και ταυτόχρονα να αυξηθεί ο προϋπολογισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης με αφαίμαξη του λαϊκού εισοδήματος».

Επισήμανε, μεταξύ άλλων, πως η εποπτεία για κράτη μέλη, όπως η Ελλάδα, θα γίνει πολλαπλή, καθώς δίπλα στο Ευρωπαϊκό Εξάμηνο στις μεταμνημονιακές δεσμεύσεις, τις εγκρίσεις δόσεων από το Eurogroup, την εποπτεία της Κομισιόν για τη σωστή απορρόφηση του νέου ΕΣΠΑ, θα προστεθεί ένας ακόμα μηχανισμός διαρκούς αξιολόγησης του προγράμματος μεταρρυθμίσεων και δεσμεύσεων που υποβάλλει η κυβέρνηση με το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης.

Σε ό,τι αφορά τις διατάξεις του ΤΧΣ, η βουλευτής της ΚΚΕ ανέφερε πως προωθούν: Τη συνέχιση των μεταρρυθμίσεων στον χρηματοπιστωτικό τομέα, ώστε αυτός να «σφίξει και άλλο τη θηλιά» στα λαϊκά νοικοκυριά, τους επαγγελματίες και να τροφοδοτήσει με φθηνό χρήμα τους επιχειρηματικούς ομίλους. Ενισχύει το αντεργατικό τερατούργημα που έχει προαναγγείλει η κυβέρνηση. Είναι εναρμονισμένες με την επέκταση του σχεδίου «ΗΡΑΚΛΗΣ 2». Τόνισε δε πως τόσο η σημερινή όσο και η προηγούμενη κυβέρνηση, αυτό που έκαναν ήταν να ενισχύουν με κάθε τρόπο την ιδιωτικοποίηση των τραπεζών προς όφελος του κεφαλαίου και όχι του λαού.

Ο ειδικός αγορητής της Ελληνικής Λύσης, Βασίλης Βιλιάρδος, χαρακτήρισε ως «άκρως προβληματικό το γεγονός της υπαγωγής της διαχείρισης των χρημάτων από το Ταμείο Ανασυγκρότησης στο Ευρωπαϊκό όργανο ελέγχου της οικονομικής πολιτικής της Κομισιόν». Για τις διατάξεις που αφορούν το ΤΧΣ ανέφερε πως «με δεδομένο ότι είναι κομμάτι του Υπεραταμείου που ήδη έχει προχωρήσει σε αφαίμαξη των περιουσιακών στοιχείων του ελληνικού Δημοσίου», δεν μπορεί να υποστηριχθούν από το κόμμα του, σημειώνοντας ότι «η παρούσα ρύθμιση, στην ουσία της έχει ως κύριο άξονα την ανάληψη του ελέγχου της Τράπεζας Πειραιώς από το ΤΧΣ».

Για το πρώτο μέρος του σχεδίου νόμου, ο βουλευτής της Ελληνικής Λύσης αναρωτήθηκε γιατί τίθενται ως πλαφόν τα 750 δισ. ευρώ που δυνητικά αποκτά δικαίωμα δανεισμού η ΕΕ από την αγορά, όταν η Γερμανία για τη στήριξη της οικονομίας της έχει ένα πακέτο σχεδόν 1,2 τρισ. ευρώ και τόνισε πως Γαλλία και Γερμανία λαμβάνουν τη μερίδα του λέοντος από το πακέτο ανάκαμψης, ενώ η χώρα μας θα λάβει περί τα 20 δισ., κατά 0,67% λιγότερα από πριν. Ο κ. Βιλιάρδος χαρακτήρισε τεράστιο και επιζήμιο λάθος την δέσμευση για το τέλος του λιγνίτη το 2022 στη χώρα μας, ενώ για τη Γερμανία το αντίστοιχο τέλος έρχεται το 2038. Η Υγεία και τα θέματα της μετανάστευσης και το επενδυτικό ταμείο «Ιnvest EU» , είπε ότι θα στηριχθούν με σαφώς λιγότερα χρήματα.

Ο ειδικός αγορητής του ΜέΡΑ25, Κρίτων Αρσένης, αναφερόμενος στις διατάξεις του νομοσχεδίου για το ΤΧΣ, είπε ότι αυτό που κάνει στην πράξη είναι να δώσει άλλα 2 δισ. ευρώ στην Τράπεζα ΠειραιώςΠΕΙΡ -3,80%, τονίζοντας πως ενώ υποτίθεται ότι δίνονται αυτά τα χρήματα προς όφελος του δημοσίου συμφέροντος και μάλιστα 6 φορές παραπάνω, η κυβέρνηση δεν λαμβάνει την δυνατότητα διοίκησης της τράπεζας.

Για το Ταμείο Ανάκαμψης, υποστήριξε πως η κυβέρνηση το «στρέφει» ως δάνεια και επιχορηγήσεις σε κάποιους λίγους εργολάβους και επιχειρηματίες, όχι για να αντιμετωπιστούν τα κοινωνικά προβλήματα. Ζήτησε από το οικονομικό επιτελείο την αναστολή του Πτωχευτικού Κώδικα και να κινηθεί άμεσα στην διαγραφή χρεών και υποχρεώσεων, ώστε να σταματήσει η χρεοκοπία των μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων, μέσω των επιστρεπτέων προκαταβολών και τόνισε:

«Προτιμάτε τη νομιμοποίηση της δικιάς σας κάκιστης διαχείρισης, που έχει στόχο τη συγκέντρωση των οικονομικών δραστηριοτήτων σε λίγους, που έχει στόχο την ιδιωτικοποίηση της υγείας και με οποιοδήποτε κόστος, ανεξαρτήτως αν είναι ανθρώπινα θύματα».

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Κατηγορίες: Xρονολογική σειρά, Ενημέρωση, Τραπεζικά

 
 

Μην παραλείψετε να διαβάσετε:

Μονομερής πολιτική υπέρ των τραπεζών και των funds από την κυβέρνηση

  Αναδημοσιεύουμε παρακάτω το άρθρο του Κώστα Τσουκαλά που αναφέρεται στις διαπραγματεύσεις και στα μηδαμινά…

Αρχίζει η καταβολή των αναδρομικών από τον ΕΦΚΑ

Αναδημοσιεύουμε παρακάτω την ανακοίνωση του ΣΕΤΑΠ πουα αφορά την καταβολή των αναδρομικών απο τον ΕΦΚΑ.…

Περιμένοντας τους βαρβάρους;*

  Είθισται όταν γίνεται μια απεργία και μάλιστα επιτυχημένη, την επόμενη ή τις επόμενες μέρες…

Το αύριο μας ανήκει – αρκεί εμείς να φροντίσουμε γι’ αυτό σήμερα

Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε χθες η τετράωρη προειδοποιητική στάση εργασίας στην Αχαΐα, ενάντια στα σχέδια…

Δεν πάει άλλο… Στάση εργασίας την Τρίτη 24/05/2022 στο νομό Αχαΐας.

Το τελευταίο διάστημα έχουν ενταθεί οι μετακινήσεις συναδέλφων σε όλη την Ελλάδα από και προς…

Νομίζεις οτι δεν έχεις φωνή; ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ εκλογες ΣΕΤΑΠ 2022