ΕΝΩΤΙΚΟΣ (ΜΑΚ.ΘΡΑΚ.) TEA- Τράπεζα Πειραιώς: και παπάς και ζευγάς

Αριθμ.πρωτ.: 7945

Θεσσαλονίκη, 16 Απριλίου 2021

Τράπεζα Πειραιώς:
και παπάς και ζευγάς για πάντα !
ή αλλιώς:
αυτή η στάνη τέτοιο τυρί βγάζει!
                                                                          βουκολική τραπεζοσυνδικαλιστική παροιμία

Συνάδελφοι,

όπως όλοι γνωρίζουμε από τον προηγούμενο Δεκέμβριο άρχισε να λειτουργεί με ανακοίνωση της Διοίκησης το ταμείο Επαγγελματικής Ασφάλισης Ομίλου Τράπεζας Πειραιώς (ΤΕΑ) .

Εδώ βέβαια οφείλουμε να υπενθυμίσουμε για μια ακόμη φορά ότι το εν λόγω ταμείο, όπως επαρκώς αναλύθηκε και σε προηγούμενη ανακοίνωσή μας (Νo 71/3.12.2020), δεν παρέχει:

 • καμία εγγύηση για τη συνέχιση της λειτουργίας του μακροπρόθεσμα καθώς η Τράπεζα θεωρεί ότι αυτό είναι μία οικειοθελής παροχή με ό,τι αυτό συνεπάγεται και
 • καμία εγγύηση ελάχιστης απόδοσης ούτε ακόμη και για την διατήρηση του ιδίου του κεφαλαίου (εισφορές) που έχουν καταβάλει οι εργαζόμενοι

Από το νόμο που διέπει τη λειτουργία των επαγγελματικών ταμείων ορίζεται ότι στη σύνθεση των διοικητικών τους συμβουλίων συμμετέχουν και εκπρόσωποι των εργαζομένων.

Συγκεκριμένα, βάσει του καταστατικού του ταμείου, μια θέση στο επταμελές Δ.Σ. καταλαμβάνει ένας εκπρόσωπος των εργαζομένων ο οποίος εκλέγεται από καθολική ψηφοφορία όλων των συναδέλφων μελών του ταμείου.

Στα παραπάνω πλαίσια στην αρχή του μήνα η διοίκηση της Τράπεζας ενημέρωσε τα Δ.Σ. των συλλόγων εργαζομένων ότι το αμέσως επόμενο διάστημα το ταμείο ”θα διεξάγει εκλογές για την ανάδειξη εκπροσώπου των εργαζομένων των εργοδοτριών εταιριών – μελών του ΤΕΑ Ομίλου Πειραιώς στο Διοικητικό Συμβούλιο και αναπληρωτή του στο ΔΣ.”

Και από εδώ πλέον αρχίζουν τα ευτράπελα …

Η διαδικασία της ηλεκτρονικής ψηφοφορίας που λόγω πανδημίας επελέγη για την ανάδειξη εκπροσώπου των εργαζομένων,

α) διενεργείται από εφορευτική επιτροπή την πλειοψηφία της οποίας διορίζει η Τράπεζα
β) ο διαχειριστής του συστήματος ψηφοφορίας του οποίου ο ρόλος είναι ο σημαντικότερος όλων (έχει τη δυνατότητα να παρακολουθεί συνεχώς όλη τη διαδικασία, να αποστέλλει e-mail στους ψηφοφόρους συναδέλφους, να
επεξεργάζεται και ακόμη να διαγράφει ψηφοφόρους κ.α.) ορίζεται από την Τράπεζα.

Συνεχίζουμε;

γ) η ψηφοφορία δεν διεξάγεται σε μία μέρα όπως θα ήταν εύλογο λόγω του γεγονότος ότι είναι ηλεκτρονική.
δ) εφόσον αποφασίστηκε η ψηφοφορία να διαρκέσει πέραν της μιας ημέρας εύλογο ήταν ότι όφειλε να πραγματοποιηθεί μόνο σε εργάσιμες ώρες, ώστε να διασφαλίζεται η συνεχής αυτοπρόσωπη παρουσία και επόπτευση της διαδικασίας από την Εφορευτική Επιτροπή, πράγμα που δε συμβαίνει. Το σύστημα θα παραμένει ανοιχτό και θα μπορείς να ψηφίσεις και κατά την διάρκεια της νύχτας!

Πάμε παρακάτω;

ε) Σε όλη τη διάρκεια της εκλογικής διαδικασίας ο ψηφοφόρος συνάδελφος έχει τη δυνατότητα να ψηφίσει όσες φορές θέλει και στο σύστημα θα καταμετρηθεί η τελευταία του ψήφος !!! Η παρεχόμενη αυτή δυνατότητα κάθε ψηφοφόρου να μπορεί να μεταβάλλει την ψήφο του όσες φορές επιθυμεί, κατά τη διάρκεια της εκλογικής διαδικασίας, δεν είναι μόνο κάτι πρωτόγνωρο αλλά θέτει και σοβαρές υπόνοιες για τυχόν παρεμβολές και ενδεχόμενες αλλοιώσεις του εκλογικού αποτελέσματος. Η αναγνώριση της δυνατότητας κάθε ψηφοφόρου να μεταβάλλει την ψήφο του όσες φορές επιθυμεί έρχεται σε αντίθεση με τη θεμελιώδη αρχή που διέπει την εκλογική νομοθεσία εν γένει, σύμφωνα με την οποία η άσκηση του δικαιώματος της ψηφοφορίας συνιστά μη ανακλητή δήλωση βούλησης, η οποία παράγει έννομα αποτελέσματα άπαξ και δεν δύναται να ανακληθεί και να μεταβληθεί.

Ας κλείσουμε και με το ασύλληπτο :

στ) Σε όλα τα χρόνια που έχουμε ασχοληθεί με εκλογικές διαδικασίες κάθε είδους για πρώτη φορά συναντάμε το φαινόμενο για την εκλογή ενός και μοναδικού τακτικού εκπροσώπου να δίνεται η δυνατότητα στο συνάδελφο να επιλέξει με έως 2 σταυρούς προτίμησης !!!

Ή θα έπρεπε να υπάρχει ενιαία λίστα υποψηφίων, όπως είναι η συνήθης πρακτική στα Τ.Ε.Α., με δυνατότητα επιλογής ενός μόνο υποψήφιου ώστε ο πλειοψηφήσας να ανακηρύσσεται ως τακτικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του ΤΕΑ και ο δεύτερος στη σειρά να ανακηρύσσεται ως αναπληρωματικός ή να υπάρχει δυνατότητα συγκρότησης χωριστών ψηφοδελτίων από ομάδα υποψηφίων εντός των οποίων θα επιλέγεται ο επιθυμητός υποψήφιος, ώστε το πλειοψηφούν ψηφοδέλτιο να εκλέγει τον τακτικό εκπρόσωπο των εργαζομένων και το δεύτερο ψηφοδέλτιο σε σειρά ψήφων τον αναπληρωματικό του καθώς η προς διάθεση έδρα είναι μία.

Η τελευταία απίστευτη αυτή μεθόδευση που επέλεξε να κάνει η Τράπεζα
αθροιζόμενη με το ότι:

 • η Τράπεζα φρόντισε και έβαλε στο Καταστατικό του ΤΕΑ την διάταξη του αρ. 12 από την οποία «συνάγεται» ότι το Δ.Σ. (δηλαδή η ίδια) αποφασίζει για την διενέργεια των αρχαιρεσιών αλλά και τον ορισμό της εφορευτικής επιτροπής που θα διενεργήσει τις εκλογές για την ανάδειξη του εκπροσώπου των εργαζομένων!
 • οι ενημερώσεις προς τον Σύλλογό μας (30/3ου κ΄ 5/4ου ) έγιναν πριν εγκριθεί από το Δ.Σ. του ΤΕΑ (εγκρίθηκε 7/4ου) ο Κανονισμός Εσωτερικής Λειτουργίας του ο οποίος αναφέρεται στον τρόπο ψηφοφορίας και στην παγκόσμια ευρεσιτεχνία των 2 σταυρών για μία θέση ώστε να αποτελέσει «έκπληξη»
  (κουίζ για αρχάριους στην Τρ. Πειραιώς: αλήθεια ποιούς ήθελαν να «εξυπηρετήσουν» και ποιές «διαβουλεύσεις» τους καθυστέρησαν;)

δυστυχώς μας δημιουργεί μια ξεκάθαρη εικόνα προσπάθειας πλήρους ελέγχου της ψηφοφορίας από μέρους της με ό,τι αυτό συνεπάγεται για όλους μας και κυρίως για τη πορεία του ίδιου του εγχειρήματος του ΤΕΑ.

Σε ένα ταμείο όπου:

 •  δεν υπάρχει η δυνατότητα ελέγχου της επενδυτικής πολιτικής του
 •  δεν υπάρχει η βεβαιότητα ότι το ταμείο αυτό θα συνεχίσει να υπάρχει και στο μέλλον καθώς η λειτουργία του καθορίζεται από τις διαθέσεις της Τράπεζας και των αγορών,

έρχονται αυτές οι τελευταίες αποφάσεις της Τράπεζας για την εκλογική διαδικασία να “δέσουν το γλυκό”.

Συνάδελφοι,

Ένα είναι βέβαιο, ότι όλα τα παραπάνω ούτε θα μας απογοητεύσουν ούτε θα μας αποτρέψουν να συνεχίσουμε την προσπάθεια για τη βελτίωση των όρων του ΤΕΑ, ακόμη και σ΄ αυτό το δύσκολο περιβάλλον που το χειροτερεύουν καθημερινά οι επιλογές της Διοίκησης της Τράπεζας.

Εμείς έχουμε καταθέσει επανειλημμένα γραπτά τις θέσεις αρχών και τις προτάσεις μας οι οποίες αποτελούν και το πρόγραμμα Δράσης μας για το συγκεκριμένο ζήτημα.

Καλούμε όλους τους συμμετέχοντες στην διαδικασία αυτή να καταθέσουν επίσης τα σημεία κριτικής τους για το ΤΕΑ καθώς και τα ζητήματα τα οποία προκρίνουν για διεκδίκηση!

Αν και πιστεύουμε, σύμφωνα με όσα περιγράψαμε παραπάνω, ότι αυτή η διαδικασία κάθε άλλο παρά μας θυμίζει δημοκρατική και ελεύθερη εκλογή-έκφραση άποψης, σας καλούμε να δώσετε έστω κι έτσι το μήνυμα που πρέπει προς την Διοίκηση επιλέγοντας αυτούς που έχουν:

 • εμπειρία και δυνατότητα ν’ ανταποκριθούν στις απαιτήσεις του αντικείμενου και
 • η μέχρι σήμερα πορεία τους δείχνει ότι μπορούν να διεκδικήσουν από την Τράπεζα χωρίς εξαρτήσεις κάθε είδους από την Διοίκηση

Για το ΔΣ του Συλλόγου
Ο Πρόεδρος      Ο Γ.Γραμματέας
Γ. Γουγούλης      Μ. Τσιμρόγλου

Υ.Γ.
1. Μόλις στις 29/3/2021 είχαμε επαναφέρει δημόσια την παλαιά πρότασή μας για τη δημιουργία ενός Συντονιστικού οργάνου των Συλλόγων αποτελούμενο από τους Προέδρους τους και το οποίο ως πρώτο βήμα :

 • μπορεί να βοηθήσει στο χτίσιμο εμπιστοσύνης και στην ανύψωση του ηθικού των εργαζομένων και αφετέρου
 • να δώσει ξεκάθαρα μηνύματα στη Διοίκηση της Τράπεζας

Δυστυχώς πολλοί εσιώπησαν…

2. Στην πρότασή μας που αφορούσε συγκεκριμένα τις εκλογές του ΤΕΑ και περιελάμβανε την κατανομή της τετραετούς θητείας του εκπροσώπου των εργαζομένων εκ περιτροπής κυρίως μεταξύ των πολυπληθέστερων Συλλόγων (και με συμβολική συμμετοχή των υπολοίπων) κάποιοι … απάντησαν αρνητικά και η προσπάθεια δεν συνεχίστηκε.

Κατηγορίες: Εκλογές ΤΕΑ

 
 

Μην παραλείψετε να διαβάσετε:

Μονομερής πολιτική υπέρ των τραπεζών και των funds από την κυβέρνηση

  Αναδημοσιεύουμε παρακάτω το άρθρο του Κώστα Τσουκαλά που αναφέρεται στις διαπραγματεύσεις και στα μηδαμινά…

Αρχίζει η καταβολή των αναδρομικών από τον ΕΦΚΑ

Αναδημοσιεύουμε παρακάτω την ανακοίνωση του ΣΕΤΑΠ πουα αφορά την καταβολή των αναδρομικών απο τον ΕΦΚΑ.…

Περιμένοντας τους βαρβάρους;*

  Είθισται όταν γίνεται μια απεργία και μάλιστα επιτυχημένη, την επόμενη ή τις επόμενες μέρες…

Το αύριο μας ανήκει – αρκεί εμείς να φροντίσουμε γι’ αυτό σήμερα

Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε χθες η τετράωρη προειδοποιητική στάση εργασίας στην Αχαΐα, ενάντια στα σχέδια…

Δεν πάει άλλο… Στάση εργασίας την Τρίτη 24/05/2022 στο νομό Αχαΐας.

Το τελευταίο διάστημα έχουν ενταθεί οι μετακινήσεις συναδέλφων σε όλη την Ελλάδα από και προς…

Νομίζεις οτι δεν έχεις φωνή; ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ εκλογες ΣΕΤΑΠ 2022