Αγωγή της Τράπεζας Πειραιώς κατά πρώην στελεχών της για εικονικά τιμολόγια

Στις 10 Ιανουαρίου η Τράπεζα Πειραιώς κατέθεσε αγωγή κατά πρώην ανώτατων στελεχών της, αλλά και κατά επιχειρήσεων και των διαχειριστών τους, αξιώνοντας να αποζημιωθεί για εικονικά τιμολόγια αξίας 22 εκατομμυρίων ευρώ, που εκδόθηκαν μεταξύ 2009-2013 και αφορούσαν σε ανύπαρκτες ή «φουσκωμένες» συναλλαγές προμηθευτών με την Τράπεζα.

Την περίοδο 2009-2013 η Ελλάδα πάλευε για την οικονομική της επιβίωση και την παραμονή της στο ευρώ. Τα μέτρα λιτότητας επιβάλλονταν με ταχείς ρυθμούς και οι τράπεζες αποδυναμώνονταν μέρα με τη μέρα από την εκροή καταθέσεων και υπό το βάρος των «κόκκινων» δανείων. Εκείνη την περίοδο, σύμφωνα με αγωγή που κατέθεσε η Τράπεζα Πειραιώς στις 10 Ιανουαρίου 2020 στο Πολυμελές Πρωτοδικείο Αθηνών, κάποιοι προμηθευτές της φέρονται να εξέδιδαν πλαστά και εικονικά τιμολόγια, τα οποία αφορούσαν σε ανύπαρκτες ή σε «φουσκωμένες» συναλλαγές τους με την Τράπεζα, και τα οποία αποδέχονταν στελέχη της προηγούμενης διοίκησής της.

Το φερόμενο κύκλωμα τραπεζιτών, επιχειρηματιών και μεσαζόντων ταυτοποιήθηκε μετά από πολύμηνες και κοπιώδεις έρευνες των Οικονομικών Εισαγγελέων και του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος. Συγκεκριμένα, το ΣΔΟΕ διαπίστωσε ότι την περίοδο 2009-2013, κατά την οποία η Πειραιώς επεκτεινόταν διαρκώς μέσω συγχωνεύσεων, στελέχη της προηγούμενης διοίκησής της δέχονταν συστηματικά από εταιρείες εικονικά τιμολόγια, τα οποία σχετίζονταν με ανύπαρκτες δαπάνες που ουδέποτε πραγματοποιήθηκαν ή αφορούσαν σε δαπάνες μικρότερης αξίας από εκείνες που τελικά αναγράφηκαν στα παραστατικά. Αν και η όλη έρευνα περιβλήθηκε από απόλυτη μυστικότητα, ωστόσο αποκαλύφθηκε με την κατάθεση της αγωγής από την Τράπεζα Πειραιώς, που στρέφεται εναντίον πρώην ανώτατων στελεχών της, αλλά και κατά επιχειρήσεων και των διαχειριστών τους.

Με τη συγκεκριμένη αγωγή η τράπεζα αξιώνει να αποζημιωθεί για τα εικονικά τιμολόγια, αξίας 22 εκατομμύριων ευρώ περίπου, τα οποία σχετίζονται κυρίως με το τότε έργο της ενοποίησης των πληροφοριακών της συστημάτων. Ειδικότερα, αφορούσαν σε προμήθειες εξοπλισμού και λογισμικού πληροφορικής, συστημάτων ασφαλείας, αλλά ακόμη και εξοπλισμού γραφείου, που αν και πληρώθηκε, σε κάποιες περιπτώσεις φαίνεται πως δεν παρελήφθη.

Η πρακτική αυτή είχε ως συνέπεια, σύμφωνα με τους διενεργήσαντες την έρευνα, την εμφάνιση μειωμένων κερδών στη φορολογία εισοδήματος, με αποτέλεσμα την απόδοση μικρότερων ποσών φόρου εισοδήματος και ΦΠΑ προς το Ελληνικό Δημόσιο. Σε άλλες περιπτώσεις η έκδοση των εικονικών τιμολογίων φαίνεται ότι μπορεί να είχε ως στόχο την αύξηση του κύκλου εργασιών της επιχείρησης που τα εξέδωσε, ώστε να δικαιολογηθεί η λήψη δανείων.

Πρώην ανώτατος αξιωματούχος του ΣΔΟΕ, ο οποίος βρισκόταν σε θέση ευθύνης στη διάρκεια της έρευνας, ανέφερε στο inside story πως η έρευνα έχει ολοκληρωθεί μερικώς και εκτίμησε πως υπάρχουν ευρήματα που ακόμη αξιολογούνται.

Η αγωγή

Η αγωγή της Τράπεζας Πειραιώς, που κατατέθηκε από τον πληρεξούσιο δικηγόρο της Ιωάννη Μπίρπο, επιδόθηκε στους εμπλεκόμενους στις 17 Ιανουαρίου και στρέφεται σε βάρος εταιρειών και των νόμιμων εκπροσώπων τους, αλλά και κατά δύο πρώην στελεχών του πιστωτικού ιδρύματος: του τέως Αντιπροέδρου και Διευθύνοντα Συμβούλου της Τράπεζας Πειραιώς Σταύρου Λεκκάκου και του τέως Ανώτερου Γενικού Διευθυντή αρμόδιου για θέματα ανθρωπίνου δυναμικού και marketing Κωνσταντίνου Γεωργίου. Οι κ.κ. Λεκκάκος και Γεωργίου ανήκαν στον στενό κύκλο συνεργατών του τότε προέδρου και μεγαλομετόχου της Τράπεζας Πειραιώς Μιχάλη Σάλλα, για τον οποίο πάντως η αγωγή της τράπεζας δεν εμπεριέχει κάποια αναφορά.

Οι εταιρείες που εξέδιδαν εικονικά τιμολόγια χωρίζονται, σύμφωνα με πηγές που έχουν καλή γνώση της έρευνας, σε δύο κατηγορίες: Σε αυτές που συστάθηκαν με αποκλειστικό σκοπό να διαδραματίσουν αυτόν το ρόλο και σε εκείνες που είχαν και παράλληλες δραστηριότητες και ενεπλάκησαν σταδιακά στην υπόθεση. Μεταξύ άλλων η αγωγή στρέφεται κατά των εταιρειών Δράση Συμβουλευτική Πληροφοριακή Διαχειριστική Αναπτυξιακή, K & O Συμβουλευτικές Υπηρεσίες Ανώνυμη Εταιρεία, Infoproject Πληροφορική Ανώνυμη Εταιρεία, Commitment to Success Παροχή Συμβουλευτικών Υπηρεσιών, με την τράπεζα να κινείται νομικά και κατά των διαχειριστών των συγκεκριμένων εταιρειών (κάποιες έχουν διαχειριστές Κύπριους υπηκόους).

Οι διενεργούντες την έρευνα διαπίστωσαν ότι βάσει του αρχικού τους καταστατικού, κάποιες εκ των εμπλεκόμενων εταιρειών είχαν ως αποκλειστικό σκοπό να παρέχουν υπηρεσίες καθαριότητας και συντήρησης κτιρίων. Εν συνεχεία ωστόσο το καταστατικό τους τροποποιήθηκε και βρέθηκαν να δηλώνουν ότι παρείχαν λύσεις και εφαρμογές λογισμικού, εφαρμογές νέων τεχνολογιών και κάθε είδους υπηρεσία και συμβουλές που σχετίζονταν και αφορούσαν στον επιχειρησιακό σχεδιασμό, την αναδιοργάνωση των επιχειρήσεων και οργανισμών του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, το διεθνές εμπόριο, την περιφερειακή ανάπτυξη, την διεύθυνση και οργάνωση έργων και προγραμμάτων, την παροχή πάσης φύσεως συμβουλών και υπηρεσιών που αφορούσαν ενεργειακά έργα, κ.ά.

Τα τιμολόγια αξίας 22 εκατ. ευρώ υποστηρίζεται πως έγιναν αποδεκτά από τα πρώην ανώτατα στελέχη της Τράπεζας κατά παράβαση –όπως σημειώνει η ίδια– των προβλεπόμενων διαδικασιών που προβλέπονται στον Κανονισμό Προμηθειών του Ομίλου της Τράπεζας Πειραιώς. Συγκεκριμένα, στην 54η σελίδα της αγωγής αναφέρονται τα εξής: «Έτι επικουρικότερα να υποχρεωθούν να μου καταβάλουν από ενδοσυμβατική ευθύνη ο έβδομος εναγόμενος (σ.σ. Κωνσταντίνος Γεωργίου) το ποσό των 21.951.831,92 ευρώ νομιμοτόκως από την επομένη επίδοσης της παρούσας μέχρι την εξόφληση και ο όγδοος εναγόμενος ( σ.σ. Σταύρος Λεκκάκος) σε ολόκληρο με τον έβδομο εναγόμενο το ποσό των 120.540 ευρώ (σ.σ. 98.000+ΦΠΑ) νομιμοτόκως από την επομένη επίδοσης της παρούσας μέχρι την εξόφληση».

Με τον τρόπο αυτό το πιστωτικό ίδρυμα δείχνει να αναγνωρίζει πως ο κ. Γεωργίου, έχει μεγαλύτερη ευθύνη έναντι του κ. Λεκκάκου για τα κακώς κείμενα που εντόπισε ο έλεγχος της τράπεζας (σ.σ. μετά από τον έλεγχο του ΣΔΟΕ).

Σχετικά με το πρόστιμο

Το inside story ζήτησε από στέλεχος της φορολογικής διοίκησης να σχολιάσει εάν τα ποσά που αναφέρει η αγωγή της Τράπεζας Πειραιώς είναι παρόμοια με εκείνα που εντόπισε το ΣΔΟΕ. Ακόμη, το ίδιο στέλεχος ερωτήθηκε για το εάν η εφορία έχει ήδη βεβαιώσει φόρους, πρόστιμα και προσαυξήσεις στους εμπλεκομένους. Ωστόσο, και για τις δύο ερωτήσεις έγινε επίκληση του φορολογικού απορρήτου που συνοδεύθηκε από την απάντηση πως η υπηρεσία δεν σχολιάζει εν εξελίξει υποθέσεις.

«Δεν σχολιάζουμε υποθέσεις που εξετάζει η Δικαιοσύνη», ήταν και η απάντηση που έδωσε εκπρόσωπος της Τράπεζας Πειραιώς όταν ρωτήθηκε για την αγωγή σε βάρος των πρώην ανώτατων στελεχών του ιδρύματος. Σύμφωνα πάντως με συγκλίνουσες πληροφορίες του inside story, η φορολογική διοίκηση έχει βεβαιώσει πρόστιμο, το οποίο ανέρχεται σε κάποια εκατομμύρια ευρώ.

Για το θέμα των εικονικών τιμολογίων φέρεται να είναι ενήμερη η Διοίκηση της Τράπεζας της Ελλάδος, η οποία ωστόσο δεν είχε εμπλοκή στην έρευνα του ΣΔΟΕ και των Οικονομικών Εισαγγελέων.

Τι δηλώνουν οι εμπλεκόμενοι

Το inside story προσπάθησε να επικοινωνήσει με τις εταιρείες που περιλαμβάνονται στην αγωγή της Τράπεζας Πειραιώς, αλλά και με τους διαχειριστές τους, προκειμένου να καταγράψει τις απόψεις τους. Στις περιπτώσεις που τα στοιχεία επικοινωνίας ήταν διαθέσιμα δεν λάβαμε καμία απάντηση από τους εμπλεκομένους – αν και δώσαμε εύλογο χρόνο για τη διατύπωση των θέσεών τους.

Αντιθέτως, τόσο ο κ. Σταύρος Λεκκάκος, όσο και ο κ. Κωνσταντίνος Γεωργίου, επικοινώνησαν άμεσα με το inside story. Οι δύο τραπεζίτες επέλεξαν να τοποθετηθούν συνολικά στα όσα τους προσάπτονται στην αγωγή μέσω του δικηγόρου τους, ποινικολόγου Τάκη Μιχαλόλια. Η δήλωση που κοινοποίησε στο inside story ο κ. Μιχαλόλιας αναφέρει συγκεκριμένα τα εξής:

«Η αγωγή είναι ψευδής και αβάσιμη και ασκήθηκε προς εξυπηρέτηση συγκεκριμένης οικονομικής σκοπιμότητας που γνωρίζουμε και θα επικαλεστούμε αρμοδίως ενώπιον πάσας αρμόδιας Αρχής. Από τα στοιχεία που θα προσκομίσουμε αντικρούονται οι ισχυρισμοί της ενάγουσας, αποδεικνύεται η ειδική στόχευση προσώπων μέσα από τους ελεγκτικούς μηχανισμούς της Τράπεζας ενώ αιτιολογείται και η σπουδή άσκησης της ένδικης αγωγής παρά την έλλειψη του απαιτούμενου αποδεικτικού υλικού.

Το έργο πραγματοποιήθηκε στο ακέραιο χωρίς ουδέποτε να αποδοθεί το παραμικρό ψήγμα ευθύνης. Θα αποδειχθεί περίτρανα ότι ο δήθεν “έλεγχος” για το έργο, σκόπευε στο να δημιουργήσει θόρυβο βλάπτοντας όμως στην ουσία τα ίδια τα συμφέροντα της Τράπεζας, όπως θα τεκμηριώσουμε, αφού οι επιγενόμενες ενέργειές της κατέστησαν την Τράπεζα φορολογικά υπόλογη για θέματα τα οποία ουδεμία ευθύνη έφερε».

Πηγή: Θανάσης Κουκάκης, https://insidestory.gr

Κατηγορίες: Xρονολογική σειρά, Ενημέρωση, Οικονομικά, Τραπεζικά

 
 

Μην παραλείψετε να διαβάσετε:

Μονομερής πολιτική υπέρ των τραπεζών και των funds από την κυβέρνηση

  Αναδημοσιεύουμε παρακάτω το άρθρο του Κώστα Τσουκαλά που αναφέρεται στις διαπραγματεύσεις και στα μηδαμινά…

Αρχίζει η καταβολή των αναδρομικών από τον ΕΦΚΑ

Αναδημοσιεύουμε παρακάτω την ανακοίνωση του ΣΕΤΑΠ πουα αφορά την καταβολή των αναδρομικών απο τον ΕΦΚΑ.…

Περιμένοντας τους βαρβάρους;*

  Είθισται όταν γίνεται μια απεργία και μάλιστα επιτυχημένη, την επόμενη ή τις επόμενες μέρες…

Το αύριο μας ανήκει – αρκεί εμείς να φροντίσουμε γι’ αυτό σήμερα

Με μεγάλη επιτυχία πραγματοποιήθηκε χθες η τετράωρη προειδοποιητική στάση εργασίας στην Αχαΐα, ενάντια στα σχέδια…

Δεν πάει άλλο… Στάση εργασίας την Τρίτη 24/05/2022 στο νομό Αχαΐας.

Το τελευταίο διάστημα έχουν ενταθεί οι μετακινήσεις συναδέλφων σε όλη την Ελλάδα από και προς…

Νομίζεις οτι δεν έχεις φωνή; ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ εκλογες ΣΕΤΑΠ 2022