Συσπείρωση

ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΩΝ ΕΚΛΟΓΩΝ ΤΟΥ ΤΥΠΑΤΕ

3/11/2017

        ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

        ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΑΡΧΑΙΡΕΣΙΩΝ

ΤΑΜΕΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΤΕ
ΤΗΣ 23, 24 & 25 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2017
 
 
ANAKOINΩΣΗ  ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
 
       Η  ΚΕΝΤΡΙΚΗ  ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ  μετά τη διαλογή των ψηφοδελτίων και των σταυρών προτίμησης για τις εκλογές Οργάνων  Διοίκησης και Ελέγχου, Διαχειριστικών Επιτροπών Λογαριασμών και Διαχειριστικής Επιτροπής του Πολυϊατρείου Θεσσαλονίκης, Τακτικών και Εκτάκτων Μελών, ανακοινώνει, προς ενημέρωση των μελών, τα αποτελέσματα που έχουν ως εξής:
 
ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ 
 

                Α) ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΝΤΡΙΚΑ ΟΡΓΑΝΑ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ

 

 

    ΨΗΦΙΣΑΝ                      1703
 
    ΑΚΥΡΑ                              20     
 
    ΛΕΥΚΑ                            100         
 
    ΕΓΚΥΡΑ                        1583               
 
Από τα  έγκυρα ψηφοδέλτια έλαβαν
 

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ για το ΤΥΠΑΤΕ-ΕΛΕΜ-ΕΛΑΤ                592   ψηφοδέλτια
 
ΔΗΣΥΕ – ΤΥΠΑΤΕ                                                        528   ψηφοδέλτια

ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ                                      246    ψηφοδέλτια

 ΕΣΑΚ                                                                            217    ψηφοδέλτια

     
                                                           
Β) ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧ/ΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΛΥΪΑΤΡΕΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ
 
     ΨΗΦΙΣΑΝ           125         
 
     ΑΚΥΡΑ                  1   
 
     ΛΕΥΚΑ                  3                                   
 
     ΕΓΚΥΡΑ             121            
 
 
Από τα έγκυρα ψηφοδέλτια έλαβαν:
 
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ για το ΤΥΠΑΤΕ-ΕΛΕΜ-ΕΛΑΤ                43   ψηφοδέλτια
 
ΔΗΣΥΕ – ΤΥΠΑΤΕ                                                        39   ψηφοδέλτια

ΕΣΑΚ                                                                             30   ψηφοδέλτια

ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ                                       9    ψηφοδέλτια

 
 
ΕΚΤΑΚΤΑ ΜΕΛΗ 
 
Α) ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΛΟΓΗ ΟΡΓΑΝΩΝ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ
 
     ΨΗΦΙΣΑΝ           1355   
 
     ΑΚΥΡΑ                 17    
 
     ΛΕΥΚΑ                 12     
 
     ΕΓΚΥΡΑ             1326     
 
Από τα έγκυρα ψηφοδέλτια έλαβαν :
 
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ για το ΤΥΠΑΤΕ-ΕΛΕΜ-ΕΛΑΤ                795   ψηφοδέλτια
 
ΔΗΣΥΕ – ΤΥΠΑΤΕ                                                        435   ψηφοδέλτια

ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ                                       96    ψηφοδέλτια

 
 
 
Β) ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΛΟΓΗ ΟΡΓΑΝΩΝ ΣΤΗ ΔΙΑΧ/ΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΠΟΛΥΪΑΤΡΕΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ    
 
ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ ΣΥΝΤ/ΧΟΙ
 
 
Από την καταμέτρηση των σταυρών προτίμησης των υποψηφίων, κατά συνδυασμό, τα αποτελέσματα έχουν ως εξής, έναντι εκάστου υποψηφίου αναγράφονται οι υπέρ αυτού σταυροί προτίμησης.
 
 
 
 ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ  1ος
 
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ για το ΤΥΠΑΤΕ-ΕΛΕΜ-ΕΛΑΤ  ΕΚΛΕΓΟΝΤΑΙ ΩΣ ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ:
             
 
ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΤΥΠΑΤΕ
 
 
1) Φίλη Ηρώ
2) Χειμώνας Αντώνης               
3) Γκριζώτης Ιωάννης
4) Θεοδωράκη Μαίρη
         
 
 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ  ΩΣ ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ:
 
1) Καραγιαννάκη Αικατερίνη
 
 
ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΕΛΕΜ ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ  ΩΣ ΤΑΚΤΙΚΟ  ΜΕΛΟΣ
 
1) Ευαγγελογεώργου Μαρία
 
 
 
 
ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΕΛΑΤ  ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ  ΩΣ ΤΑΚΤΙΚΟ  ΜΕΛΟΣ:
 
1) Μερκούρης Ηλίας
 
 
 
ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΠΟΛΥΪΑΤΡΕΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ  Δ.Ε.ΠΟ.Θ. ΕΚΛΕΓΟΝΤΑΙ  ΩΣ ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ:
 
 1) Τσιόκανος Ιωάννης
 2) Σιβρής Βασίλης
 
 
 
 
 
ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ 2ος
ΔΗΣΥΕ - ΤΥΠΑΤΕ
ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΤΥΠΑΤΕ ΕΚΛΕΓΟΝΤΑΙ ΩΣ ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΟΙ:
 
1)  Γαζέτας Παναγιώτης
2)  Αδάμος Ιωάννης
3)  Λαϊνάς Ανδρέας
4)  Κουκάκης Γεώργιος
 
 
 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ  ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ ΩΣ ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ :
 
1) Παπακωνσταντίνου Βασίλειος
 
 
ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΕΛΕΜ ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ ΩΣ ΤΑΚΤΙΚΟ  ΜΕΛΟΣ:
 
1) Μαλαμής Απόστολος
 
 
ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΕΛΑΤ ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ ΩΣ ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ:
 
1) Καραούζα Φωτεινή
 
 
ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΛΥΪΑΤΡΕΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ  Δ.Ε.ΠΟ.Θ ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ ΩΣ ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ :
 
 1) Σαλπιγγίδης Ιωάννης
 
 
 
 
ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ 3ος
 
ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ
 
ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΤΥΠΑΤΕ ΕΚΛΕΓΟΝΤΑΙ ΩΣ ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ ΟΙ  :
 
1. Τρίμη Γεωργία                
2. Μπενετάτος Στυλιανός
 
 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ ΩΣ ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ:
 
    
 1) Στασινού Άννα
 
 
 
ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΕΛΕΜ ΔΕΝ  ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ  ΤΑΚΤΙΚΟ  ΜΕΛΟΣ.
 
 
ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΕΛΑΤ ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ ΩΣ ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ:
 
1) Παπαδοπούλου Αθανασία
 
 
ΔΕΝ ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ ΤΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΤΟΥ  ΠΟΛΥΪΑΤΡΕΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ.
 
 
 
 
ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ 4ος
ΕΣΑΚ
ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΤΥΠΑΤΕ ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ ΩΣ ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ:
 
1)  Καρυώτη Ήβα
 
 
 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΛΕΓΚΤΙΚΗ  ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΔΕΝ ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ.
 
 
 
ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΕΛΕΜ  ΔΕΝ ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ.
 
ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΕΛΑΤ ΔΕΝ ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ ΤΑΚΤΙΚΟ ΜΕΛΟΣ.
 
 
ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΛΥΪΑΤΡΕΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ  Δ.Ε.ΠΟ.Θ ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ ΩΣ ΤΑΚΤΙΚΟ  ΜΕΛΟΣ:
 
1. Υφαντίδης Μάκης            
 
 
 

ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΙ ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ

ΕΚΤΑΚΤΩΝ ΜΕΛΩΝ – ΑΜΕΣΩΣ ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΩΝ

 
Συγκεκριμένα υποβλήθηκαν οι εξής Συνδυασμοί Υποψηφίων  Εκτάκτων Μελών – Αμέσως Συνταξιούχων :
 
 
      1. ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ για το ΤΥΠΑΤΕ-ΕΛΕΜ (ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ)
      2. ΔΗΣΥΕ – ΤΥΠΑΤΕ (ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ)
      3. ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ (ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ)
 
 
 
 
ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ 1ος
 
ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ για το ΤΥΠΑΤΕ – ΕΛΕΜ (ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ)
 
ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΤΥΠΑΤΕ ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ ΩΣ ΜΕΛΟΣ:
1. Γιαννοπούλου Ακριβή (Βιβή)
 

ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΕΛΕΜ ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ ΩΣ ΜΕΛΟΣ :

 
1. Κότσιαρη Βικτωρία (Βίκυ)
 
 
ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ 2ος
 
ΔΗΣΥΕ – ΤΥΠΑΤΕ (ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ)
 
ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΤΥΠΑΤΕ ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ ΩΣ ΜΕΛΟΣ:
 
1. Αβράμης Θεόδωρος
 
 

ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΕΛΕΜ ΔΕΝ  ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ  ΤΑΚΤΙΚΟ  ΜΕΛΟΣ.

 
         
 

ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΕΛΑΤ

 ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ
 
 

ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΠΟΛΥΪΑΤΡΕΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ  Δ.Ε.ΠΟ.Θ

ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ
 
 
ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ 3ος
 
ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ (ΣΥΝΤΑΞΙΟΥΧΟΙ)
 
ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΤΟΥ ΤΥΠΑΤΕ ΔΕΝ ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ ΜΕΛΟΣ.
 
 
 

ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΕΛΕΜ ΔΕΝ  ΕΚΛΕΓΕΤΑΙ  ΤΑΚΤΙΚΟ  ΜΕΛΟΣ.

 
 

ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΕΛΑΤ

 ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ
 
 

ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΠΟΛΥΪΑΤΡΕΙΟΥ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ  Δ.Ε.ΠΟ.Θ

ΔΕΝ ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΙ
 
 
 
 
 
ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΕΦΟΡΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
 
 
 
 Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                       Η ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
 
 
 ΚΥΡΙΑΚΟΥΛΑ ΜΟΥΣΙΩΝΗ                        ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ                             
 
 
 
 
 
                            ΤΑ   ΜΕΛΗ
 
 
 
ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ
 
 
 
ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΥ ΜΑΡΙΑ
 
 
 
ΚΟΥΡΣΑΡΗ ΕΛΕΝΗ