Συσπείρωση

Το ΣΕΠΕ καλεί την Τράπεζα να εφαρμόσει τα νόμιμα για τους φύλακες

1/9/2017

Οι συνάδελφοι φύλακες διεκδικούν δεδουλευμένα από την Τράπεζα Πειραιώς για εργασία νύχτα, Κυριακές και εορτές, από το 2012 που προσληφθήκαμε και η Τράπεζα αρνείται να τα καταβάλει με το αιτιολογικό ότι «οι ίδιοι οι εργαζόμενοι έχουν ρητά συνομολογήσει και αποδεχτεί ότι στις συμφωνηθείσες συνολικές μηνιαίες ακαθάριστες αποδοχές που καταβάλλονται κάθε φορά περιλαμβάνονται και …………. η αμοιβή και η προσαύξηση για παροχή υπερεργασίας, υπερωρίας».

Η Επιθεώρηση Εργασίας, μετά την προσφυγή του ΣΕΤΑΠ στις 29/6/2017, υπέρ των συναδέλφων φυλάκων, αποφάσισε ότι «…. στις συμβάσεις εξαρτημένης εργασίας, δεν χωρεί κανένας απολύτως συμψηφισμός» και επίσης ότι «δεν τίθεται ζήτημα συμψηφισμού του νόμιμου μισθού με τις αξιώσεις των μισθωτών για αμοιβή υπερεργασίας Κυριακής» και καλεί την Τράπεζα «να εφαρμόσει τα νόμιμα και εφόσον δεν υπάρχει συμμόρφωση εντός δέκα ημερών θα επιβληθούν διοικητικές κυρώσεις».

Μένει να δούμε αν η τράπεζα θα συμμορφωθεί και σε αντίθετη περίπτωση θα πρέπει ο ΣΕΤΑΠ να προβεί σε όλες τις νόμιμες ενέργειες μέχρι την τελική δικαίωση και την πληρωμή των υπερωριών στους συναδέλφους φύλακες.