Συσπείρωση

Μόλις 10% μείωση της συνδρομής προς τον ΣΕΤΑΠ αποφάσισε το Δ.Σ.

5/7/2017

Στη συνεδρίαση της 28ης.6.2017, στο Δ.Σ. του ΣΕΤΑΠ έφτασε πρόταση για μείωση της συνδρομής που υπολείπεται αυτού που είχαμε προτείνει, τόσο στο Δ.Σ. της 6ης.12.2016, όσο και στη Γ.Σ. του ΣΕΤΑΠ στα Γιάννενα.

Συγκεκριμένα, είχαμε προτείνει μείωση της συνδρομής στο 0,50% συνολικά (0,35% εισφορά προς τον ΣΕΤΑΠ & 0,15% απεργιακό ταμείο), επειδή είναι κοντά στα επίπεδα συνδρομής των περισσότερων συλλόγων.

Επίσης, θεωρούμε ότι πρέπει να χρησιμοποιηθεί, τμήμα των αποθεματικών του ΣΕΤΑΠ για επιπλέον παροχές προς τον συνάδελφο.

Η Συσπείρωση, ανταποκρινόμενη στο αίτημα πολλών συναδέλφων, είχε καταθέσει πρόταση  για μείωση της συνδρομής προς τον σύλλογο, στο Δ.Σ. της 6ης.12.2016 και είχε εγκριθεί ομόφωνα.

Η Γ.Σ. του ΣΕΤΑΠ στα Γιάννενα, της 20ης.5.2017, αποφάσισε τη μείωση της συνδρομής και εξουσιοδότησε το Δ.Σ. να αποφασίσει το ύψος της.

Οι παρατάξεις ΔΗΣΥΕ και ΔΑΚΕ αποφάσισαν κατά πλειοψηφία τη  μείωση της συνδρομής από 0,75% (0,50% εισφορά προς τον ΣΕΤΑΠ & 0,25% απεργιακό ταμείο) σε 0,65% (0,50% εισφορά προς τον ΣΕΤΑΠ & 0,15% απεργιακό ταμείο), από 1.1.2018. Δηλαδή, η συνδρομή μειώθηκε μόνο 10%, αντί 25% που είχε προτείνει η Συσπείρωση.

Τα παρατράγουδα

Παρότι, οι παρατάξεις ΔΗΣΥΕ και ΔΑΚΕ ψήφισαν τη μείωση της συνδρομής (0,65%), αλγεινή εντύπωση προκάλεσε η τοποθέτηση του Προέδρου (ΔΗΣΥΕ) και του Ταμία (ΔΑΚΕ), ενάντια στη μείωσή της. Οι συνάδελφοι (Πρόεδρος και Ταμίας), διαφοροποιούμενοι από τις παρατάξεις τους, και αδιαφορώντας για τις αποφάσεις τόσο της Γενικής Συνέλευσης, όσο και προηγούμενου Δ.Σ. προσπάθησαν να πείσουν το συμβούλιο να μην υλοποιήσει την ειλημμένη απόφαση.

Οι αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων μας δεσμεύουν όλους, είτε συμφωνούμε με αυτές, είτε διαφωνούμε. Πολύ, δε, περισσότερο την ηγεσία του σωματείου μας.