Συσπείρωση

ΠΟΚΕΑΤΕΠ - ΤΑΚΤΙΚΗ ΕΚΛΟΓΟΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ 2017

25/5/2017

ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΓΑΖΟΜΕΝΩΝ ΑΤΕ-ΠΕΙΡΑΙΩΣ  
 
Αθήνα, 23.5.2017
 
Π Ρ Ο Σ Κ Λ Η Σ Η
ΤΑΚΤΙΚΗΣ ΕΚΛΟΓΟΑΠΟΛΟΓΙΣΤΙΚΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗΣ 2017

 
Συνάδελφοι,
Σύμφωνα με το άρθρο 10 του Καταστατικού μας,

Κ Α Λ Ο Υ Ν Τ Α Ι
 
Τα μέλη του ΠΟΚΕΑΤΕΠ σε Τακτική Εκλογοαπολογιστική Γενική Συνέλευση την 1η Ιουνίου 2017, ημέρα Πέμπτη, ώρα 18.00μ.μ., στην αίθουσα του ΣΕΤΑΠ, οδός Αμερικής 10, 3ος όροφος, με τα ακόλουθα θέματα ημερήσιας διάταξης:

1. Διοικητικός Απολογισμός 2016.
2. Οικονομικός Απολογισμός 2016 και Προϋπολογισμός 2017.
3. Έκθεση Ελεγκτικής Επιτροπής για το 2016.
4. Συζήτηση επί των διοικητικών και οικονομικών πεπραγμένων.
5. Έγκριση Διοικητικού και Οικονομικού Απολογισμού για το 2016 και απαλλαγή των μελών του ΔΣ από κάθε ευθύνη.
6. Έγκριση Προϋπολογισμού χρήσης 2017.
7. Έγκριση Έκθεσης Ελεγκτικής Επιτροπής για το 2017
8. Καθορισμός ημερομηνίας διεξαγωγής αρχαιρεσιών
9. Ανακήρυξη υποψηφίων για τις αρχαιρεσίες.
10. Εκλογή πενταμελούς Εφορευτικής Επιτροπής για τη διενέργεια των αρχαιρεσιών.
 
Σε περίπτωση που δεν θα υπάρξει απαρτία (1/3 των οικονομικά τακτοποιημένων μελών), θα πραγματοποιηθεί δεύτερη Γενική Συνέλευση την Τρίτη 6/6/2017 στον ίδιο χώρο και τόπο και με τα ίδια θέματα ημερήσιας διάταξης.
 
Αν και κατά τη δεύτερη αυτή Συνέλευση δεν υπάρξει απαρτία (1/5 των οικονομικά τακτοποιημένων μελών), τότε θα γίνει τρίτη και οριστική Γενική Συνέλευση στις 14 Ιουνίου 2017, ημέρα Τετάρτη  και ώρα 18.00, στον ίδιο τόπο και χώρο με τα ίδια ακριβώς θέματα, ανεξαρτήτως αριθμού παρόντων μελών.

Καλούνται οι συνάδελφοι-μέλη του ΠΟΚΕΑΤΕΠ να εκδηλώσουν το ενδιαφέρον τους για υποψηφιότητα σε ένα από τα παρακάτω όργανα Διοίκησης του ΠΟΚΕΑΤΕΠ:

• 15μελές Διοικητικό Συμβούλιο
ή
• μία εκ των 4μελών Εφορειών:
α) Εφορεία πολιτιστικών θεμάτων και εκδηλώσεων.
β) Εφορεία μορφωτικών θεμάτων.
γ) Εφορεία εκδόσεων, τύπου και δημοσιότητας.
δ) Εφορεία εκδρομών.
ε) Εφορεία αθλητικών τμημάτων.
στ) Εφορεία πολιτιστικών δραστηριοτήτων Θεσσαλονίκης.
 ή
• 3μελή Ελεγκτική Επιτροπή.


Η  θητεία όλων των οργάνων θα είναι τριετής.
Δικαίωμα υποβολής υποψηφιότητας και εκλογής έχουν όλα τα μέλη του ΠΟΚΕΑΤΕΠ (εργαζόμενοι και συνταξιούχοι ATEbank και Ομίλου Τράπεζας Πειραιώς) εφόσον έχουν συμπληρώσει ένα (1) έτος από την εγγραφή τους στο σύλλογο και είναι οικονομικά τακτοποιημένα τουλάχιστον μέχρι τον προηγούμενο των εκλογών μήνα (Μάΐος 2017).
 
Η αίτηση υποψηφιότητας θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα μας www.pokeatep.gr/επικοινωνία/φόρμα υποψηφιότητας
και θα υποβληθεί ηλεκτρονικά.

Η προθεσμία κατάθεσης υποψηφιοτήτων λήγει την 14η ώρα της 13/6/2017.

Καλείστε όλοι να συμμετάσχετε στην Τρίτη και οριστική Γενική Συνέλευση την Τετάρτη 14 Ιουνίου 2017.


 
ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
     Η ΠΡΟΕΔΡΟΣ                                             Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ
ΜΑΡΑ ΧΑΝΤΖΑΚΟΥ                                           ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΖΑΚΟΣ
 
www.pokeatep.gr