Συσπείρωση

ΠΡΟΣΤΙΜΟ ΣΤΗΝ ΕΤΕ ΓΙΑ ΤΗ ΜΗ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΣΣΕ

10/3/2017

Ο Σύλλογος εργαζομένων στην Εθνο-data μας έστειλε την ακόλουθη ανακοίνωση που αφορά πρόστιμο που επέβαλε το ΣΕΠΕ στην Εθνική Τράπεζα για τη μη εφαρμογή των Επιχειρησιακών ΣΣΕ στο σύνολο του προσωπικού.

Σύλλογος Εργαζομένων προερχόμενων από την ΕΘΝΟdata για το πρόστιμο του ΣΕΠΕ στην ΕΤΕ

Συναδέλφισσες, -οι… Σας ενημερώνουμε ότι το υπουργείο Εργασίας έδωσε στη δημοσιότητα Δελτίο Τύπου όπου αναφέρει ότι επέβαλλε πρόστιμο 35.000 ευρώ στην Εθνική Τράπεζα για την παράβαση της μη καταβολής των εξειδικευμένων επιδομάτων που απορρέουν από τις Επιχειρησιακές Συμβάσεις Εργασίας. Αναγνωρίζει έτσι το δίκαιο αίτημα μας για ένταξη όλων των εργαζομένων που δικαιούνται τα εξειδικευμένα επιδόματα από την ημερομηνία ένταξης, αναγνωρίζοντας όλα τα χρόνια προϋπηρεσίας στις εξειδικευμένες διευθύνσεις που εργαζόμασταν.