Συσπείρωση

Νέος CEO της Τράπεζας Πειραιώς ο Χρήστος Μεγάλου

9/3/2017

Ο Χρήστος Μεγάλου είναι ο νέος διευθύνοντας σύμβουλος της Τράπεζας Πειραιώς, όπως αποφάσισε ομόφωνα το διοικητικό συμβούλιο της Τράπεζας, κατά τη συνεδρίασή του την Τετάρτη.
 
Κατά το μεγαλύτερο μέρος των 31 ετών της σταδιοδρομίας του, ο κ. Μεγάλου εργάσθηκε σε διεθνείς χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς με έδρα το Λονδίνο. Διετέλεσε διευθύνων σύμβουλος στη Eurobank Ergasias μια από τις τέσσερις συστημικές τράπεζες στην Ελλάδα. Προηγουμένως κατείχε υψηλόβαθμες διοικητικές θέσεις στο investment banking του oμίλου Credit Suisse.
 
Μετά την ανασυγκρότηση σε σώμα, το δ.σ. της Τράπεζας Πειραιώς έχει την εξής σύνθεση: 
Μη Εκτελεστικός Πρόεδρος δ.σ.
·         Γεώργιος Χαντζηνικολάου του Πέτρου 
Αντιπρόεδροι δ.σ.
·         Ιάκωβος Γεωργάνας του Γεωργίου, Α΄ Αντιπρόεδρος δ.σ.., μη εκτελεστικό μέλος
·         Karel De Boeck του Gerard, Β΄ Αντιπρόεδρος δ.σ., ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος 
Εκτελεστικά Μέλη
·         Χρήστος Μεγάλου, του Ιωάννη, διευθύνων σύμβουλος
·         Γεώργιος Πουλόπουλος  του Ιωάννη, αναπληρωτής διευθύνων σύμβουλος 
Μη Εκτελεστικά Μέλη
·         Σολομών Μπεράχας του Αλβέρτου, μη εκτελεστικό μέλος
·         Alexander Blades του Ζήση, μη εκτελεστικό μέλος
Ανεξάρτητα Μη Εκτελεστικά Μέλη
·         Arne Berggren του Sten, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος
·         Enrico Tomasso Cucchiani του Clemente, ανεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος
·         David Hexter του Richard, αεξάρτητο μη εκτελεστικό μέλος
Στο διοικητικό συμβούλιο μετέχει επίσης η ορισθείσα Εκπρόσωπος
·         Αικατερίνη Μπερίτση του Κωνσταντίνου, Εκπρόσωπος του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (Ν. 3864/2010)  
 
ΠΗΓΗ : ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ 8.3.2017