Συσπείρωση

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΤΩΝ ΜΕΛΩΝ ΤΟΥ ΤΥΠΑΤΕ ΣΤΑ ΠΟΛΥΙΑΤΡΕΙΑ ΤΗΣ ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΑΥΤΟΔΙΑΧΕΙΡΙΖΟΜΕΝΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΕΛΛΑΔΟΣ (ΟΑΤΥΕ) ΣΤΗ ΠΑΤΡΑ

13/2/2017

Εδώ και καιρό  το ΤΥΠΑΤΕ  διερευνά τη δυνατότητα προσφοράς του με κάποια μορφή στον τομέα της πρωτοβάθμιας περίθαλψης προς τα μέλη του εν ενεργεία και συνταξιούχους.

Στα πλαίσια αυτά και μετά από σχετικές επαφές με τον πρόεδρο της Ομοσπονδίας, στο τελευταίο Δ.Σ. του ΤΥΠΑΤΕ συμφωνήθηκε ομόφωνα, να ξεκινήσει δωρεάν για τρεις μήνες, η συμμετοχή των μελών μας  (και των οικογενειών τους) του ν. Αχαΐας στα πολυιατρεία της ΟΑΤΥΕ στη Πάτρα, για συνταγογραφήσεις και εξετάσεις . Εκεί δηλαδή –όπου όπως όλοι θυμούνται – πήγαιναν οι ασφαλισμένοι της περιοχής όταν το Ταμείο μας λειτουργούσε ως φορέας υποχρεωτικής ασφάλισης στον τομέα της υγείας.

Για να οριστικοποιηθεί η έναρξη εφαρμογής του πιλοτικού αυτού προγράμματος, αναμένεται η απόφαση του Δ.Σ της ΟΑΤΥΕ, το οποίο θα συνεδριάσει τις επόμενες μέρες.

Ενημερωτικά στο νομό Αχαΐας υπάρχουν περίπου 600 μέλη του ΤΥΠΑΤΕ (εν ενεργεία, συνταξιούχοι, με εθελούσια καθώς και οι οικογένειές τους). Η διαδικασία θα περιγράφεται με λεπτομέρειες στην επιστολή του Ταμείου που θα σταλεί στα παραπάνω μέλη.

Θα επανέλθουμε αναλυτικά σύντομα.