Συσπείρωση

Για την επικείμενη συνάντηση του ΣΕΤΑΠ με τον Πρόεδρο της Τράπεζας Πειραιώς.

26/1/2017

Σχεδόν 7 μήνες μετά την ανάληψη των καθηκόντων του νέου Διοικητικού Συμβουλίου του ΣΕΤΑΠ, που προέκυψε από τις εκλογές του Ιουνίου του 2016, και δεν έχει πραγματοποιηθεί καμία συνάντηση με τη Διοίκηση της Τράπεζας και με τους υπευθύνους για θέματα Προσωπικού.

Η συνάντηση με τον Πρόεδρο της Τράπεζας που ορίστηκε για την Παρασκευή 26/1/2017, όσο χρήσιμη και να είναι, δεν αντισταθμίζει την ανάγκη για συνάντηση με τον υπεύθυνο για θέματα προσωπικού, μια συνάντηση που δεν έχει πραγματοποιηθεί μέχρι σήμερα, είτε από αδράνεια της πλειοψηφίας του Δ.Σ.  του ΣΕΤΑΠ, είτε από υπαιτιότητα της Διεύθυνσης Ανθρώπινου Δυναμικού.

Η Συσπείρωση πιστεύει ότι, στην πρώτη συνάντηση γνωριμίας με τον πρόεδρο της Τράπεζας, θα πρέπει να τονιστεί ότι, επί σειρά ετών επικρατούσε την τράπεζα συστηματική παραβίαση της νομιμότητας σε όλο το εύρος των  εργασιακών σχέσεων, όπως:

·        Παραβίαση της υποχρέωσης του εργοδότη να δέχεται τους εκπροσώπους των εργαζομένων μια φορά τον μήνα (όπως ορίζει η νομοθεσία) για να συζητούνται τα προβλήματα.
·        Παραβίαση της υποχρέωσης του εργοδότη να εφαρμόζει τον Κανονισμό Εργασίας, με αποτέλεσμα να μην υπάρχει βαθμολόγιο, να μην υπάρχει κανονισμός μεταθέσεων, κανονισμός προαγωγών, και να επικρατεί η αδιαφάνεια και η άνιση μεταχείριση των εργαζομένων.
·        Παραβίαση του ωραρίου τόσο στην έναρξη όσο και στη λήξη του στις κεντρικές διευθύνσεις και μόνο στη λήξη του στα καταστήματα.
·        Σε πολλές περιπτώσεις όχι μόνο δεν διευκολύνεται, αλλά παραβιάζεται η συνδικαλιστική ελευθερία, και γίνονται παρεμβάσεις της Διοίκησης υπέρ φίλα προσκείμενων συνδικαλιστών και συλλόγων για να έχει η διοίκηση τους συνομιλητές που της είναι αρεστοί.
Και τέλος, ενώ έχει λήξει η επιχειρησιακή ΣΣΕ εδώ και μήνες, δεν έχει υπογραφεί νέα. Ο αντιπροσωπευτικός σύλλογος συζητά εν κρυπτώ με τους αρμόδιους, χωρίς να μας ενημερώνει, ενώ είμαστε ο δεύτερος σε δύναμη σύλλογος, και χωρίς να λαμβάνει υπόψη τα θέματα που του θέτουμε. Πιστεύουμε ότι στις διαπραγματεύσεις για την υπογραφή της νέας επιχειρησιακής ΣΣΕ, πρέπει να συμμετέχει και ο ΣΕΤΑΠ με τις προτάσεις που έχουμε καταθέσει.