Συσπείρωση

Ο Προγραμματισμός Δράσης στο Γενικό Συμβούλιο του ΣΕΤΑΠ

30/9/2016

Συνεδρίασε από κοινού το Γενικό Συμβούλιο (Γ.Σ.) με το Διοικητικό Συμβούλιο (Δ.Σ.) του ΣΕΤΑΠ την 21η και 22η/9/2016, με κύριο θέμα τον Προγραμματισμό Δράσης.
Σκοπός του Γ.Σ. ήταν η έγκριση του Προγραμματισμού Δράσης και για τη διευκόλυνση της διαδικασίας ήταν αναγκαία μια κοινή πρόταση, τουλάχιστον από την πλειοψηφία. Αντί γι’ αυτό, είδαμε μια αδυναμία συνεννόησης που εκφράστηκε με την έλλειψη οποιασδήποτε κοινής πρότασης προς το σώμα, και προχειρότητα στην προετοιμασία και στην οργάνωση του Γ.Σ. (δωμάτια, εισιτήρια συμβούλων κ.ά.). Κατανοούμε την έλλειψη πείρας, αλλά και το γεγονός ότι το νέο προεδρείο χρειάζεται λίγο χρόνο για να βρει τον βηματισμό του και ελπίζουμε να μην επαναληφθούν τέτοια φαινόμενα που εκθέτουν τον σύλλογο.
Η ΣΥΣΠΕΙΡΩΣΗ αφού αναφέρθηκε σε αυτά που κερδίσαμε το προηγούμενο διάστημα,  επισήμανε ότι ο σύλλογος έχει συνέχεια και το σημερινό Δ.Σ. πρέπει να συνεχίσει από εκεί που σταμάτησε το προηγούμενο. Πρότεινε τα ζητήματα στα οποία θα πρέπει να εστιάσει τις προσπάθειές του ο σύλλογος το επόμενο διάστημα να είναι τα εξής:
·         Οικονομικά του ΣΕΤΑΠ. Να συνεχιστεί η προσπάθεια για συνετή διαχείριση και να γίνει προσπάθεια περεταίρω μείωσης των εξόδων. Να γίνει προσπάθεια μείωσης της συνδρομής των μελών, ανταποκρινόμενοι στο αίτημα πολλών συναδέλφων που έχουν πληγεί από την οικονομική κρίση.
·         Κανονισμός Εργασίας. Μετά τη σπουδαία νίκη του ΣΕΤΑΠ με την απόφαση του Υπ. Εργασίας, που όχι μόνο αναγνωρίζει την υποχρέωση της τράπεζας να εφαρμόσει τον κανονισμό Εργασίας, αλλά και επιβάλει τις  νόμιμες κυρώσεις προς την τράπεζα.
Κυρώσεις που όσο ο εργοδότης μας συνεχίζει να παρανομεί, θα συνεχίσουν να επιβάλλονται.
Πρέπει να επιδιωχθεί η συνεργασία με τους άλλους συλλόγους της τράπεζας προς αυτή την κατεύθυνση.
·         Κανονισμός Μεταθέσεων - Προαγωγών. Να διεκδικήσουμε να μην αποτελούν οι μεταθέσεις και οι προαγωγές προϊόν πελατειακών σχέσεων με βουλευτές, περιφερειακούς και «συνδικαλιστές». Να υπάρξει θεσμικό πλαίσιο κοινό για όλους.
·         Οδοιπορικά. Η κάλυψη των οδοιπορικών να είναι υποχρεωτική και όχι στη διακριτική ευχέρεια της διοίκησης και μάλιστα ανάλογα με την τράπεζα προέλευσης.
·         Αξιολόγηση. Μετά την προσφυγή του ΣΕΤΑΠ (24/3/2015) στην τριμερή επιτροπή του Υπουργείου Εργασίας, πετύχαμε να μην υπάρχει ατομική τοποθεσία και ποσοτικοί στόχοι. Πρέπει να δούμε τις περεταίρω νομικές ενέργειες έτσι ώστε να πάψει η αξιολόγηση να γίνεται με αδιαφανή κριτήρια, να μην υπεισέρχονται υποκειμενικοί παράγοντες και προσωπικές συμπάθειες ή αντιπάθειες στη διαδικασία. Ο Κανονισμός Αξιολόγησης πρέπει να συζητηθεί με τη διοίκηση της τράπεζας και όλους τους συλλόγους που δραστηριοποιούνται εντός της.
Και επιτέλους να σταματήσει η κατευθυνόμενη φημολογία και οι απειλές ότι, αν δεν πιάσουμε τους στόχους, θα απολυθούμε.
 
·         Ένταξη στο πρόγραμμα Εφάπαξ της Πειραιώς.
Το αίτημα αυτό πρέπει να απευθύνεται προς τη διοίκηση της Τράπεζας, καθώς, με την άρνηση ένταξης όλων των εργαζομένων παραβιάζεται η αρχή της ίσης μεταχείρισης. Πρέπει να επιδιωχθεί και η νομική διεκδίκηση στην περίπτωση που η τράπεζα παραπέμψει το θέμα στις καλένδες.
·         Ωράριο.
Να συνεχιστούν οι καταγγελίες του ΣΕΤΑΠ προς την Επιθεώρηση Εργασίας σε όποιες περιπτώσεις έχουμε πληροφόρηση ότι παραβιάζεται το ωράριο. Να σταματήσει επιτέλους η απλήρωτη δουλειά (υπερωρίες, σαββατοκύριακα και αργίες).
Ο ΣΕΤΑΠ έχει παρουσιάσει στην Τράπεζα πρόταση για το κλείσιμο ταμείου, έτσι ώστε, να πάψει να παραβιάζεται συστηματικά το ωράριο στα καταστήματα. Ο ΣΕΤΑΠ πρέπει να συνεχίσει να διεκδικεί την εφαρμογή της πρότασής του για το κλείσιμο ταμείου και την εξοικονόμηση χρόνου από τις εργασίες κλεισίματος.
·         Ενοποίηση. 
Μέχρι στιγμής ο ΣΕΤΑΠ έχει κάνει πολλές προσπάθειες και για ενοποίηση αλλά και για συνεργασία με τους συλλόγους που δραστηριοποιούνται στην τράπεζα Πειραιώς σε επιμέρους θέματα, (μόνο οι γραπτές προσκλήσεις-προσπάθειες είναι πάνω από 15 την τελευταία τριετία), αλλά δεν καρποφόρησαν.
Οι προσπάθειες αυτές θα πρέπει να συνεχιστούν, καθώς είναι πάγιο αίτημα τόσο του συνδικαλιστικού κινήματος όσο και της πλειοψηφίας των συναδέλφων μας η δημιουργία ενός σωματείου ανά χώρο δουλειάς.
 
·         Αποζημίωση απόλυσης από την ΑΤΕ (καταβολή του υπολοίπου 50%).
Στη συνάντηση του ΣΕΤΑΠ με τον τότε υπουργό Οικονομικών κ. Βαρουφάκη (Ιούνιος 2015), είχαμε θέσει, εκτός από το θέμα των δεδουλευμένων που ικανοποιήθηκε, και το θέμα του υπολοίπου 50% της αποζημίωσης απόλυσης, που τότε, λόγω της πολιτικής συγκυρίας (η διαπραγμάτευση της χώρας με τους εταίρους ήταν ακόμη ανοιχτή), δεν μπόρεσε να ικανοποιηθεί. Σήμερα, πρέπει να επιδιωχθεί εκ νέου, η καταβολή του, καθώς είναι ένα αίτημα δίκαιο, αφού, οι εργαζόμενοι της πρώην ΑΤΕ απολυθήκαμε το 2012.
·         Συνταξιοδοτικό.
Διεκδίκηση ξανά από το Υπ. Εργασίας του αιτήματος που είχε παρουσιάσει ο ΣΕΤΑΠ και στον πρώην υπουργό κ. Στρατούλη (8/4/2015), αλλά και στον νυν υπουργό κ. Πετρόπουλο για «αυτούς που έχουν υπαχθεί στον κλάδο σύνταξης του τ. ΤΣΠ-ΑΤΕ μέχρι 31.12.1992 και οι οποίοι, μετά την 27.7.2012 συνέχισαν ή συνεχίζουν να παρέχουν εργασία στην Τράπεζα Πειραιώς, να διέπονται ως προς τις προϋποθέσεις συνταξιοδότησης, από τις διατάξεις του ΤΣΠ-ΑΤΕ, του ανωτέρου πραγματικού χρόνου ασφάλισης που διανύθηκε στον κλάδο ΙΚΑ-ΕΤΑΜ».
·         Επικούρηση. 
Συνάντηση με τον πρόεδρο του ΕΤΕΑ για το πρόβλημα της διακοπής της επικούρησης για τουλάχιστον 1.500 συνταξιούχους, αλλά και για να ζητήσουμε να μην γίνουν περικοπές στην επικούρηση λόγω της αλλαγής υπολογισμού από το ΕΤΕΑ.
·         ΑΣΕΠ – Μετατάξεις. 
Ο ΣΕΤΑΠ έχει ζητήσει κατά το παρελθόν(2/4/2015)  να συμπεριληφθούν, οι εργαζόμενοι της πρώην ΑΤΕ, στους πίνακες επιτυχόντων του ΑΣΕΠ, και να τους δίνεται η δυνατότητα, να διορίζονται σε θέσεις που προκηρύσσονται. Επίσης εναλλακτικά ζητησαμε(10/3/2016)και την μοριοδότηση των εργαζομένων της πρώην ΑΤΕ σε μελλοντικούς διαγωνισμούς του ΑΣΕΠ. Τα αιτήματα αυτά δεν ευοδώθηκαν. Όλα αυτά θα πρέπει να τεθούν εκ νέου στην πολιτική ηγεσία, να παρακολουθήσουμε στενά την δικαστική διεκδίκηση που έχουμε ξεκινήσει με τη νομική υπηρεσία του συλλόγου και παράλληλα να δούμε και ένα νέο αίτημα για τους επιτυχόντες του ΑΣΕΠ του διαγωνισμού του 1998, για τη δικαστική διεκδίκησή του.
·         Εργασιακά – Συνδικαλιστικές ελευθερίες. 
Να παλέψουμε ενάντια στις επικείμενες αλλαγές στα εργασιακά (απελευθέρωση ομαδικών απολύσεων, κατάργηση συνδικαλιστικών δικαιωμάτων, αλλαγή τρόπου κήρυξης απεργίας κλπ).
·         Περιοδείες – Περιφερειακές Συνελεύσεις.
Ο ΣΕΤΑΠ πρέπει να συνεχίσει να βρίσκεται κοντά στους συναδέλφους και στα προβλήματά τους οργανώνοντας περιοδείες από μικτά κλιμάκια του Δ.Σ. και περιφερειακές συνελεύσεις σε όλη την Ελλάδα.
·         Νομικές Διεκδικήσεις.
Παρακολούθηση όλων των νομικών διεκδικήσεων που έρχονται από το παρελθόν, σε συνεργασία με τη νομική υπηρεσία.
Τέλος, ζητήσαμε να συζητηθεί ως ξεχωριστό θέμα, η επιχειρησιακή ΣΣΕ, με πλαίσιο διεκδίκησης την ομόφωνη απόφαση του Δ.Σ. του ΣΕΤΑΠ του 2014 (για το ζήτημα αυτό αναφερθήκαμε διεξοδικά σε προηγούμενή μας ανάρτηση).

Πως τοποθετήθηκαν οι άλλεςι παρατάξεις¨:

Τόσο η ΔΗΣΥΕ, δια του Προέδρου, όσο και οι υπόλοιπες παρατάξεις χρησιμοποίησαν ως πρόταση το πρόγραμμα δράσης του προηγούμενου προεδρείου.
Μοναδική και πάλι παραφωνία η ΔΑΚΕ, που για ακόμη φορά υποστήριξε ότι η προηγούμενη τριετία ήταν μια χαμένη τριετία και ότι ξεκινάμε από το μηδέν.
Αλλά παρόλο που ξεκινά από το μηδέν, μίλησε για τη διεκδίκηση του Κανονισμού Εργασίας, που υπήρξε πολύ ψηλά στην ατζέντα διεκδικήσεων του προηγούμενου προεδρείου. Το προηγούμενο διάστημα, ως προεδρείο του ΣΕΤΑΠ, αναδείξαμε το πρόβλημα της μη εφαρμογής του Κανονισμού Εργασίας από την τράπεζα Πειραιώς και με την προσφυγή στο Υπουργείο Εργασίας, κερδίσαμε απόφαση που μας δικαιώνει και υποχρεώνει την τράπεζα να εφαρμόσει τον Κανονισμό για όλο το προσωπικό της.
Αλλά παρόλο που ξεκινά από το μηδέν, μιλά για τη διεκδίκηση της επιχειρησιακής ΣΣΕ και ξεχνά ότι η διαδικασία για την υπογραφή νέας επιχειρησιακής ξεκίνησε το 2014 από το προηγούμενο προεδρείο. Στην τράπεζα Πειραιώς δεν είχε υπογραφεί επιχειρησιακή ΣΣΕ από το 2008, και όταν ξεκίνησε τη διαπραγμάτευση ο ΣΕΤΑΠ το 2014, κάτω από τη δική μας πίεση, ενοποιήθηκαν εσπευσμένα οι σύλλογοι Πειραιώς-Ελληνικής και Marfin και υπέγραψαν αυτοί τη νέα επιχειρησιακή ΣΣΕ. Ο χρόνος για την πρόσκληση σε διαπραγμάτευση για την επιχειρησιακή επιλέχθηκε όταν το επέτρεψαν οι συνθήκες (να υπενθυμίσουμε ότι μέχρι το 2014, που η ολομέλεια του ΣτΕ εξέδωσε, την με αρ. 2307/2014 απόφασή της, που επανέφερε τη δυνατότητα μονομερούς προσφυγής στη διαιτησία, αυτό το δικαίωμα είχε αφαιρεθεί με την Πράξη Υπουργικού Συμβουλίου 6 (ΠΥΣ 6/2012). Τα φαιδρά επιχειρήματα της ΔΑΚΕ, ότι, αφού δεν μπορούσατε να προσφύγετε μονομερώς γιατί δεν προσφεύγατε διμερώς στη διαιτησία, μόνο θυμηδία προκαλούν. Δηλαδή, αφού ο ΣΕΤΑΠ και η τράπεζα δεν μπορούσαν να καταλήξουν σε συμφωνία για την υπογραφή επιχειρησιακής ΣΣΕ, να συμφωνούσαν να καταφύγουν στη διαιτησία. Σαν την Μαρία Αντουανέτα, που αναρωτιόταν, γιατί ο λαός που εξεγείρεται, δεν τρώει αντί για ψωμί, παντεσπάνι.

Η απόφαση

Τελικά, μετά από πολλές παλινωδίες της τελευταίας στιγμής, και με τον Πρόεδρο να προσπαθεί, στο πόδι, να συγκεράσει διαφορετικές απόψεις και διαφορετικό τρόπο πάλης, ψηφίστηκε κοινό Πρόγραμμα Δράσης της πλειοψηφίας ΔΗΣΥΕ-ΔΑΚΕ. Εδώ έληξε η συνεδρίαση της πρώτης ημέρας.