Συσπείρωση

Για τη Βρεφονηπιακή φύλαξη των παιδιών των εργαζομένων

9/9/2016

Κυκλοφόρησε η οδηγία της τράπεζας για τη βρεφονηπιακή φύλαξη των παιδιών των υπαλλήλων της, ηλικίας από 2 μηνών μέχρι και πριν την Α’ Δημοτικού (περίπου 6 ετών). Η ημερομηνία υποβολής αίτησης είναι έως και την Τρίτη 13 Σεπτεμβρίου 2016.

Στο παρελθόν ο ΣΕΤΑΠ έχει παρέμβει προς τη Διοίκηση της Τράπεζας Πειραιώς λόγω μη καταβολής του επιδόματος όταν ο σύζυγος ή η σύζυγος δεν εργάζονται, με επιτυχή αποτελέσματα.
Καλούμε όλους τους συναδέλφους/ισσες που θα αντιμετωπίσουν παρόμοια προβλήματα να μας ενημερώσουν ώστε να παρέμβουμε για την αντιμετώπιση του προβλήματος.
Παραθέτουμε την ανακοίνωση όπως αναρτήθηκε στο intranet:
..............................
ΑΝΘΡΩΠΙΝΟ ΔΥΝΑΜΙΚΟ & ΟΡΓΑΝΩΣΙΑΚΗ ΜΑΘΗΣΗ ΟΜΙΛΟΥ
Αθήνα, 5.8.2016
Προς: Όλο το Προσωπικό                                                                Αριθ.: 2016/1529
 
Θέμα: Βρεφονηπιακή Φύλαξη
Όπως γνωρίζετε, η Τράπεζα παρέχει βρεφονηπιακή φύλαξη για τα παιδιά των υπαλλήλων της ηλικίας από 2 μηνών μέχρι και πριν την Α' Δημοτικού (περίπου 6 ετών).
Υπενθυμίζουμε ότι οι αιτήσεις και τα δικαιολογητικά (όπου αυτό προβλέπεται) για τη βρεφονηπιακή φύλαξη υποβάλλονται κάθε χρόνο εκ νέου είτε αφορά τη χορήγηση βρεφονηπιακού επιδόματος μέσω μισθοδοσίας είτε την κάλυψη εξόδων φύλαξης σε βρεφονηπιακό σταθμό. Ως "χρόνος" ορίζεται το διάστημα από 1 Σεπτεμβρίου του τρέχοντος έτους έως 31 Αυγούστου του επόμενου έτους. Διευκρινίζεται επίσης ότι ακόμη και οι συνάδελφοι που ήδη λαμβάνουν το βρεφονηπιακό επίδομα μέσω μισθοδοσίας, θα πρέπει εκ νέου να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους και τα απαραίτητα δικαιολογητικά για το νέο διάστημα, δηλαδή 1/9/2016-31/8/2017.
Για περισσότερες πληροφορίες, καθώς και για τις κατηγορίες δικαιούχων, τα δικαιολογητικά, τις διαδικασίες και τις προθεσμίες που ισχύουν, μπορείτε να ενημερωθείτε, μέσω του Intranet> HR Portal> Παροχές > Όλα για τα παιδιά > Βρεφονηπιακή Φύλαξη.
Η προθεσμία για την υποβολή αιτήσεων και δικαιολογητικών είναι έως και 13 Σεπτεμβρίου 2016.
Προκειμένου να μειωθεί ο όγκος διακίνησης της εσωτερικής αλληλογραφίας, όλοι οι δικαιούχοι μπορούν να αποστείλουν ηλεκτρονικά το υπογεγραμμένο έντυπο/αίτημα τους (800011 ή/και 800021) μαζί με τα απαραίτητα δικαιολογητικά (όπου απαιτείται, σύμφωνα με την κατηγορία στην οποία υπάγονται) στους κ.κ Νικόλαο Μούλιο (mouliosn@piraeusbank.gr) και Αναστάσιο Χελιώτη (cheliotisA@piraeusbank.gr), με θέμα "Βρεφονηπιακή Φύλαξη / Ονοματεπώνυμο Ενδιαφερομένου".
Στην περίπτωση που δεν είναι εφικτή η αποστολή των σχετικών εγγράφων μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας (π.χ μακροχρόνιες άδειες, αναρρωτικές άδειες, κλπ), τα δικαιολογητικά μπορούν να αποσταλούν μέσω εσωτερικής αλληλογραφίας στη διεύθυνση:
 
Ανθρώπινο Δυναμικό & Οργανωσιακή Μάθηση Ομίλου (2969)
Πανεπιστημίου 25-29 ,
ΤΚ 105 64, Αθήνα
(υπ΄ όψιν κ. Νικολάου Μούλιου)
Με την ένδειξη "Βρεφονηπιακή Φύλαξη"
 
Για τυχόν διευκρινίσεις μπορείτε να επικοινωνήσετε με τον κ. Νικόλαο Μούλιο (εσωτ. 81565 ή 216-4001565) και τον κ. Αναστάσιο Χελιώτη (εσωτ. 25035 ή 210-3335035).
 
Θεόδωρος Τσουκάτος                                              Γεώργιος Παυλάκος
Senior Director                                                          Senior Director