Συσπείρωση

Στην τελική ευθεία οι αλλαγές στις διοικήσεις των τραπεζών

8/9/2016

Επιταχύνονται οι διαδικασίες

 Επιταχύνονται οι διαδικασίες για την κάλυψη των θέσεων που έμειναν ή θα μείνουν κενές στα διοικητικά συμβούλια των ελληνικών τραπεζών, κατ' εφαρμογή του νέου νόμου που διέπει την εταιρική διακυβέρνησή τους.
Την Τετάρτη το απόγευμα ανακοινώθηκε η έναρξη της διαδικασίας ανασύστασης του διοικητικού συμβουλίου της Εθνικής Τράπεζας αλλά και η τοποθέτηση του νέου διοικητικού διδύμου στην Attica Bank, μετά τις διεργασίες που προηγήθηκαν μεταξύ του βασικού της μετόχου του ΤΣΜΕΔΕ και της Τράπεζας της Ελλάδος. Αξιοσημείωτο είναι το γεγονός ότι έχει τεθεί ως κριτήριο ο υποψήφιος πρόεδρος της ΕΤΕ να γνωρίζει την ελληνική γλώσσα.
Nέος μη εκτελεστικός πρόεδρος στην Attica Bank είναι ο Γεράσιμος Σαπουντζόγλου, διευθύνων σύμβουλος ο Παναγιώτης Ρουμελιώτης, ενώ έγιναν τοποθετήσεις νέων μελών στο διοικητικό της συμβούλιο.
 
Οι επαφές στη Φρανκφούρτη

Το θέμα των τραπεζικών διοικήσεων βρέθηκε στο επίκεντρο των επαφών που είχαν τις προηγούμενες ημέρες στη Φρανκφούρτη σε ξεχωριστές συναντήσεις ο υπουργός Οικονομικών Ευκλείδης Τσακαλώτος και η ηγεσία του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ) με την επικεφαλής του Ενιαίου Εποπτικού Μηχανισμού (SSM), Ντανιέλ Νουί.
Η επόπτης του εγχώριου τραπεζικού συστήματος έχει δώσει διορία έως και το τέλος Οκτωβρίου για την αναπλήρωση των κενών θέσεων, ενώ διεμήνυσε στην ελληνική πλευρά ότι τουλάχιστον στην παρούσα φάση δε θα επιτρέψει διασταλτική ερμηνεία της νομοθεσίας σε σχέση με τα κριτήρια που πρέπει να πληρούν οι υποψήφιοι.
Η προϋπόθεση πολυετούς διεθνούς εμπειρίας δυσκολεύει την εξεύρεση τραπεζικών στελεχών από την ελληνική αγορά, γεγονός που προβληματίζει την κυβέρνηση, η οποία δεν θέλει να δοθεί η εντύπωση σε περίπτωση που αναλάβουν τα ηνία του συστήματος ξένοι, ότι με την πολιτική της οδήγησε στην πλήρη απώλεια ελέγχου του κλάδου.
Η κρισιμότερη εκκρεμότητα αποτελεί σε κάθε περίπτωση η πλήρωση της θέσης του διευθύνοντος συμβούλου της Τράπεζας Πειραιώς, η οποία θεωρείται από παράγοντες της αγοράς «κλειδί» για τις μεθόδους που θα επιλεγούν για τη διαχείριση των επισφαλειών στη χώρα μας, καθώς ο όμιλος κατέχει το μεγαλύτερο χαρτοφυλάκιο δανείων στην Ελλάδα.
 
Διεθνής προκήρυξη από την ΕΤΕ

Από την άλλη πλευρά, θέμα εντυπώσεων πρωτίστως και δευτερεύουσας ουσίας για τις εξελίξεις στον κλάδο, θα είναι η επιλογή του πρόσωπου που θα αντικαταστήσει την πρόεδρο της Εθνικής Τράπεζας Λούκα Κατσέλη, η οποία λόγω της νέας νομοθεσίας δεν πληροί τα κριτήρια για να παραμείνει στη θέση της λόγω της ενασχόλησής της με την πολιτική.
Όπως ανακοίνωσε η Εθνική Τράπεζα, «πρώτη και μόνη μεταξύ των ελληνικών τραπεζών, με απόφαση του Διοικητικού της Συμβουλίου, κίνησε της διαδικασίες για την ανασύσταση του Διοικητικού της Συμβουλίου».
Η ανασύσταση αυτή, έρχεται σε εφαρμογή των διατάξεων του Νόμου 3864/2010, που καθορίζει κριτήρια καταλληλότητας για να εκλεγεί κανείς μέλος Διοικητικού Συμβουλίου συστημικής τράπεζας, πολύ δε περισσότερο όταν η θέση αναφέρεται στον Πρόεδρο του Διοικητικού Συμβουλίου, στους Προέδρους των επιμέρους Επιτροπών του Διοικητικού Συμβουλίου αλλά και γενικά σε μέλη.
Η Εθνική Τράπεζα υποχρεώνεται να καλύψει τις θέσεις Προέδρου Διοικητικού Συμβουλίου, Προέδρου της Επιτροπής Ελέγχου καθώς και μη εκτελεστικών μελών Διοικητικού Συμβουλίου.
Πέραν των ελαχίστων απαιτουμένων από το Νόμο προσόντων, με την προκήρυξή της η Εθνική Τράπεζα, θέτει προς αξιολόγηση επιπρόσθετα προσόντα που πρέπει να έχουν οι υποψήφιοι, όπως διεθνή διοικητική εμπειρία αλλά και ειδικά για τη θέση Προέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου, πέραν των άλλων, να κατοικεί στην Αθήνα και να έχει γνώση της ελληνικής γλώσσας.
«Με δεδομένο ότι η Εθνική Τράπεζα είναι αφενός το παλαιότερο και πιο προβεβλημένο πιστωτικό ίδρυμα στην Ελλάδα και αφετέρου ένας από τους ηγετικούς οργανισμούς του ελληνικού χρηματοπιστωτικού συστήματος, αποφάσισε και υλοποιεί να επιλέξει τα κατάλληλα πρόσωπα που θα διαθέτουν τα απαιτούμενα τυπικά και ουσιαστικά προσόντα, μέσω διαδικασίας ανοικτής προκήρυξης των θέσεων, με ανάλογες καταχωρίσεις στα ελληνικά και στα διεθνή Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας. Για επικύρωση μάλιστα του ανεξάρτητου και αδιάβλητου της όλης διαδικασίας, ανέθεσε τη διαδικασία και το θέμα της επιλογής στη διεθνή εταιρεία Egonzehnder» αναφέρουν πηγές από τον όμιλο.
Η καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή αιτήσεων από τους ενδιαφερόμενους, είναι η 25η Σεπτεμβρίου.
Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, «στόχο της Εθνικής Τράπεζας αποτελεί ο εντοπισμός όσο το δυνατόν μεγαλύτερου εύρους υποψηφίων τόσο από το διεθνές όσο και από το εγχώριο χρηματοπιστωτικό σύστημα, οι οποίοι θα διαθέτουν καλή φήμη, επαρκείς γνώσεις, προσόντα, δεξιότητες και κατάλληλη εμπειρία για την επιτυχή εκτέλεση των καθηκόντων τους, αλλά και την απαιτούμενη ανεξαρτησία, με γνώμονα την προστασία των συμφερόντων όλων των ενδιαφερόμενων μερών και παραγόντων που επηρεάζουν την εταιρική δραστηριότητά της».
Η πρωτοπόρα αυτή, για τα ελληνικά δεδομένα, προσέγγιση, ανταποκρίνεται πλήρως στις νέες απαιτήσεις της εποχής, πληροί τις αρχές της διαφάνειας, συνέπειας και υπευθυνότητας, αξιοπιστίας και εντιμότητας, ενώ αποδεικνύει στην πράξη την δέσμευση της Τράπεζας για ακεραιότητα, ισότιμη αντιμετώπιση, αντικειμενικότητα και αμεροληψία.
Εκτιμάται ότι η πρωτοπόρος αυτή διαδικασία της Εθνικής, θα λειτουργήσει σαν σημείο αναφοράς για τις μελλοντικές τοποθετήσεις μελών ΔΣ στον ελληνικό χρηματοπιστωτικό τομέα.

Αγης Μάρκου
Πηγή: www.in.gr, 7/9/2016